หน้าแรก

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช(ศูนย์จุดซ่อน เร้นหรือ ศูนย์รีแพร์)

ในสภาพสังคมปัจจุบัน เราจะพบว่ามีการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ
ยกตัวอย่าง เช่น การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งปัจจุบันถือว่ามี
ส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพและช่วยเพิ่มความมั่นใจ

อ่านเพิ่มเติม

สำหรับในประเทศไทย ศัลยกรรม ตกแต่งทางนรีเวช

ถือเป็นกลุ่มศัลยกรรม ที่มีการทำกันมานานกว่า 20 ปี แต่ยังถือว่าเป็นเรื่อง
ใหม่ที่จะเปิดเผยและยอมรับทั้งนี้ถือว่าเป็นศัลยกรรมตกแต่งทางเลือกสำหรับ
สุภาพตรีที่ต้องการดูแลตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะถือว่าบริเวณจุดซ่อนเร้น
เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยแนวโน้มจำนวน
ผู้รับบริการ ที่เข้ามารับบริการทางด้านนี้ ที่โรงพยาบาลยันฮี
พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น)

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มสุภาพสตรีที่ต้องการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นใจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 29 ปีด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชได้ ทำการผ่าตัด มากว่า 10,000 ราย

ความทันสมัยของเทคโนโลยี

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้นหรือศูนย์รีแพร์) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการทำผ่าตัดทางด้านนี้โดยเฉพาะ

ความมีมาตรฐานของตัวโรงพยาบาล

โรงพยาบาลยันฮี ได้ทำระบบมาตรฐานของ JCI ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับสากล ที่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก

การรักษา

สำหรับในประเทศไทย ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

รายการผ่าตัด

เลเซอร์

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ถาม-ตอบ (Q&A)

คำถามที่ลูกค้าถามบ่อยๆ เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น