หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์หรือ ศูนย์รีแพร์ โดยเลเซอร์

บริการผ่าตัด

รีแพร์

ตกแต่งปากช่องคลอด

ตกแต่งแคมเล็ก ตกแต่งเลเบีย

ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่

ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

ผ่าตัดตกแต่งเนินหัวหน่าว

ฉีดเสริมจีสปอท และ แคมใหญ่

เลเซอร์กระชับช่องคลอด

เลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด

โดยแพทย์เฉพาะทาง ทีมีประสบการณ์

การผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นโดยตรงมากว่า 20 ปี

คลิ๊กอ่าน ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น

จุดเด่น และ ความแตกต่าง

ของศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลยันฮี แตกต่างจากที่อื่นคือ…..

คลิ๊กดู แถลงข่าวเปิดศูนย์จุดซ่อนเร้น

1) เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 30 ปี และได้มีโอกาสทำผ่าตัดเฉพาะศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นมากว่า 20 ปี ให้บริการผ่าตัดมากว่า 10,000 หัตถการ

คลิ๊กดู เกี่ยวกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา

2) เรามีความทันสมัยของเทคโนโลยี

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดทางด้านนี้โดยเฉพาะ

คลิ๊กดู ทำไมต้องผ่าตัด โดยใช้เลเซอร์ ?

3) ความมีมาตรฐานของตัวโรงพยาบาล

โรงพยาบาลยันฮี ได้ทำระบบมาตรฐานของ JCI ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับสากล ที่ได้มีการยอมรับกันในระดับโลก

คลิ๊กดู ความมีมาตราฐานของ ศูนย์จุดซ่อนเร้น

รายการรักษา

เกี่ยวกับศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และนรีเวชทางเดินปัสสาวะมี  3 กลุ่ม

1) กลุ่มหัตถการที่ทำผ่าตัด โดยเลเซอร์

2) กลุ่มหัตถการที่ใช้เลเซอร์ โดยไม่มีแผลผ่าตัด

3) กลุ่มหัตถการทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

2) กลุ่มหัตถการที่ใช้เลเซอร์ โดยไม่มีแผลผ่าตัด

เลเซอร์กระชับช่องคลอด

เลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด

เลเซอร์ลดความคล้ำแคมใหญ หรือขาหนีบ

คำถามบ่อย

เกี่ยวกับศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และ ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

เกี่ยวกับการฉีดเสริมจุด G – Spot
เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก
เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี
เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด
เกี่ยวกับการผ่าตัดผนังช่องคลอดแบบเสริมแผ่นพยุง
เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT – O
เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc
เกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์ด้านหน้าและด้านหลังผนังช่องคลอด
เกี่ยวกับคำถามก่อนเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น

ราคาผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

การทำผ่าตัดจะทำในในห้องผ่าตัดใหญ่ มีเครื่องมือพร้อมในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เครื่องมือที่ใช้ผ่าตัดผ่านการฆ่าเชื้อที่มีมาตราฐาน และเราให้บริการผ่าตัดโดยเลเซอร์ ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัด นอกจากนี้เรามีการให้ยานอนหลับก่อนที่จะฉีดยาชา ทำให้คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้น

คลิ๊กดูราคาผ่าตัด