Office Hours
Sun
หยุด
Mon
10.00 AM-18.00PM
Tue
10.00 AM-18.00PM
Wed
10.00 AM-18.00PM
Thu
10.00 AM-18.00PM
Fri
10.00 AM-18.00PM
Sat
10.00 AM-18.00PM
Hotline (084) 730 - 6555
Orders of examine info@drvitasna.com
การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์)การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์)

การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์) คือ วิธีการผ่าตัดกระชับช่องคลอด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักจะบ่นว่าช่องคลอดหลวม ซึ่งทำให้พวกเธอรู้สึกไม่เหมือนเดิมระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลางแพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

เป้าหมายของแพทย์หญิง วิทัศศนา–คือการทำความเข้าใจและรับฟัง รวมทั้งแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้หญิงทุกคน ด้วยวิธีการผ่าตัดรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

มีผู้หญิงนับล้านคนจากทุกชนชั้นทางสังคม, เศรษฐกิจและเชื้อชาติ ที่มีคำถามมากมาย เกี่ยวกับการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช แต่ดูจะเป็นเรื่องยากที่จะถาม เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าอายและไม่เหมาะสมที่จะพูดถึง

ศูนย์จุดซ่อนเร้นศูนย์จุดซ่อนเร้น

ความงาม เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคล ต่างคนต่างก็มีรสนิยมแตกต่างกันออกไป หากความงามนั้นเสริมความสุขและความมั่นใจในชีวิตคู่ได้—จะเลือกไหม ?— แม้ต้องแลกกับการเจ็บตัว

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์)

ในสภาพสังคมปัจจุบัน เราจะพบว่ามีการยอมรับศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่าง เช่น การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพ และช่วยเพิ่มความมั่นใจ รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสุภาพสตรี ซึ่งพบว่าการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เป็นสิ่งที่นิยมทำกันมากขึ้นในต่างประเทศ โดยถือว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น ที่ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศทางฝั่งตะวันตก สำหรับสังคมไทยก็เริ่มมีการยอมรับ การทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เช่น การทำผ่าตัดรีแพร์, การทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ ก็ถือศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต, ความพึงพอใจ และความมั่นใจให้แก่สุภาพสตรี โดยในต่างประเทศนั้น มีแนวโน้มการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี เช่น ในปี 2008 ที่ประเทศอังกฤษ มีรายงานจำนวนครั้งของ การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มีจำนวนมากถึง 1,118 ครั้ง โดยเมื่อเทียบกับปี 2007 ซึ่งมีจำนวนครั้งของ การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก 669 ครั้ง ทั้งนี้ถือว่าเพิ่มมากขึ้นถึง 67%

สำหรับในประเทศไทย ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ถือเป็นกลุ่มศัลยกรรม ที่มีการทำกันมานานกว่า 20 ปี แต่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะเปิดเผยและยอมรับ ทั้งนี้ถือว่าเป็นศัลยกรรมตกแต่งทางเลือก สำหรับสุภาพตรีที่ต้องการดูแลตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะถือว่าบริเวณจุดซ่อนเร้น เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยแนวโน้มจำนวนผู้รับบริการ ที่เข้ามารับบริการทางด้านนี้ ที่โรงพยาบาลยันฮี พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เช่นเดียวกันกับแนวโน้มในต่างประเทศ ดังนั้นทางโรงพยาบาล จึงได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการกลุ่มนี้ โดยได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขึ้น ซึ่งผู้รับบริการ สามารถติดต่อเข้ารับคำปรึกษาและเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งเข้ารับการดูแลหลังการผ่าตัด ทั้งนี้การจัดตั้ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ให้แก่ผู้รับบริการที่มาใช้บริการในแผนกนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้นหรือศูนย์รีแพร์) โรงพยาบาลยันฮี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มสุภาพสตรี ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นใจ โดยมุ่งเน้นไปที่

1) การมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

 • bullet_tickเนื่องจากศัลยกรรมตกแต่งแขนงนี้ เป็นศัลยกรรมตกแต่ง ที่แยกตัวออกมาจากแผนกสูติ-นรีเวช จึงเปรียบเหมือนเป็นการให้บริการทางการแพทย์แขนงใหม่ ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มีการฝึกอบรมแพทย์อย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลยันฮี ได้มีการส่ง แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้ารับการประชุมและฝึกอบรมการผ่าตัด ในสถาบันการแพทย์ ที่มีชื่อเสียงทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปและเอเชีย ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล
 • ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

  ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

  bullet_tickแพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 29 ปี หลังสำเร็จการศึกษาในปี 2531 โดยได้เริ่มทำงานงานด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ที่โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital) ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน  แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและทางเดินปัสสาวะมากว่า 10,000 ราย จึงถือว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

2) ความทันสมัยของเทคโนโลยี ที่ใช้ในการทำหัตถการของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้นหรือศูนย์รีแพร์) ของโรงพยาบาลยันฮี  มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการทำผ่าตัดทางด้านนี้โดยเฉพาะ  อาทิเช่น

 • bullet_tickการทําเลเซอร์กระชับช่องคลอด  โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • bullet_tickการทําเลเซอร์แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • bullet_tickการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือแคมใหญ่ โดยเลเซอร์
 • bullet_tickการทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์) หรือตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

จึงถือเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับการรักษาโดยมีการใช้ technology ที่ทันสมัย อย่างเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละบุคคล

3) ความมีมาตรฐานของตัวโรงพยาบาล เพื่อรับประกันการให้บริการของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

 • bullet_tickโรงพยาบาลยันฮี ได้ทำระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับประเทศ ซึ่งได้แก่ระบบมาตรฐาน HA และยังได้ทำระบบมาตรฐาน JCI ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับสากล ที่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก จึงเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ที่ต้องการรับบริการ โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็นว่า โรงพยาบาลยันฮี  มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ภายใต้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด