บทสัมภาษณ์ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

บทสัมภาษณ์ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

ต่อไปนี้เป็น บทสัมภาษณ์ ทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่ แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสารต่างๆ 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์