คำแนะนําหลังการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

1) คำแนะนําเกี่ยวกับ การประคบเย็นและการสัมผัสน้ำ หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

 คำแนะนําหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)bullet_tickในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ไม่ควรอาบน้ำ เพราะแผลผ่าตัดไม่ควรโดนน้ำ (อาจใช้การเช็ดตัวไปก่อน) สามารถอาบน้ำได้ 1-2 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน หลังการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด

bullet_tickใน 24 ชั่วโมงแรกหลัง การผ่าตัดตกแต่งแคม การประคบเย็น เพื่อลดบวมด้วย cold pack ทําได้ แต่ไม่แนะนําให้ประคบเย็นด้วยการใช้น้ำแข็งใส่ถุงพลาสติก เพราะความชื้นและไอน้ำที่หยดจากถุงพลาสติก อาจก่อให้เกิดการอักเสบและการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ง่ายขึ้น

 2) คำแนะนําเกี่ยวกับ การปฏิบัติตัว หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

bullet_tickกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัด ไม่ต้องการนอนพักโรงพยาบาล หลังจากเสร็จการผ่าตัดจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกตัวดี, สัญญาณชีพปกติ, หลังการตรวจนริเวณแผลผ่าตัดแล้ว ไม่พบว่ามีเลือดออกจากแผลผ่าตัดผิดปกติ และผู้เข้ารับการผ่าตัดเข้าใจ เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดที่ถูกต้อง–แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดกลับบ้านได้

bullet_tickในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย ที่แพทย์อาจจะแนะนําให้นอนพักโรงพยาบาล 1 คืนหลังการผ่าตัด มีความจำเป็นที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะไว้ เพื่อป้องกันอาการปัสสาวะลำบากหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกตัวดี, สัญญาณชีพปกติ แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัด กลับไปนอนพักสังเกตอาการต่อที่ตึกผู้ป่วยใน

bullet_tickที่ตึกผู้ป่วยใน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด, ยาแก้อักเสบ เพื่อบรรเทาอาการอักเสบและช่วยลดความเจ็บปวดของแผลผ่าตัด, ยาแก้ปวดพาราเซตามอล และยาระบาย เพื่อป้องกันภาวะท้องผูก กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดแผลผ่าตัดมาก อาการปวดไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด


หัวข้อน่าสนใจ โปรดคลิ๊ก

รูปภาพก่อน – หลัง การผ่าตัด

ตกแต่งแคม – เทรนด์หรือทางเลือก


3) คำแนะนำเกี่ยวกับ การปฎิบัติตัว ในระยะเวลาพักฟื้น หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

bullet_tickเมื่อกลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาปฏิชีวนะ, ยาแก้อักเสบ, ยาพาราเซตามอลแก้ปวด, ยาระบาย และ/หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อสําหรับทําความสะอาดแผลผ่าตัด ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ควรรับประทานให้ครบทั้งหมด

bullet_tick วิธีการพักฟื้นอาจจะแตกต่างออกไป ในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน แต่ภายใน 1-2 วันหลังจากเข้ารับการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถลุกและเดินไปรอบๆ ได้เล็กน้อย แต่ผู้เข้ารับการผ่าตัด อาจจะต้องหยุดทำงานและงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำอย่างน้อย 2-3 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด

bullet_tickในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ ในช่วงหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์แรก ควรทําความสะอาดแผลผ่าตัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังอาบน้ำในตอนเช้าและก่อนนอนทุกครั้ง หลังจากนั้นเพื่อช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งเร็วขึ้น ควรใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที

bullet_tickในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ในช่วงหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์แรก หลังอาบน้ำในตอนเช้าและก่อนนอนทุกครั้ง ควรใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที เพื่อช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งเร็วขึ้น

bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรพยายามหลีกเลี่ยงความอับชื้นบริเวณแผล  การทำความสะอาดแผลผ่าตัด บริเวณปากช่องคลอดหลังปัสสาวะ สามารถทำได้โดยการซับด้วยทิชชูเปียก (Sanitary Wipes) และหลังการถ่ายอุจจาระ โดยล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับเบาๆ ให้แห้ง ควรงดการแช่น้ำอุ่น, งดการแช่น้ำในอ่างอาบน้ำหรือการว่ายน้ำในสระ เป็นเวลาประมาณ 4-6  สัปดาห์หลังการผ่าตัด

bullet_tick อาจมีเลือดสีแดงจางๆ ออกจากช่องคลอดหรือออกจากแผลผ่าตัด ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรสังเกตปริมาณเลือดที่ออกจากแผลผ่าตัด กรณีมีเลือดออกมาก หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด, แผลผ่าตัดแดงบวม ร่วมกับมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาล เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

bullet_tickหลังการผ่าตัดคุณสามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด  แต่ควรยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของหมักดอง และงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 15 วัน หลังการผ่าตัด

bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่อนข้างมาก ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะค่อยๆ กลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังได้เล็กน้อยและยกของเบาๆ ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องเดินมากๆ และการขึ้นลงบันไดบ่อยๆ

ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 2 – จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดอาจจะยังคงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการผ่าตัด สามารถทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้พอควร และควรงดการออกกําลังกายทุกชนิด

ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 4 – จนถึงสัปดาห์ที่ 6 หลังการผ่าตัดต ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้มากขึ้น และสามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงของลำตัวช่วงบนได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพ ที่ต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน ที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด เช่น การวิ่งออกกำลังกายหรือการเดินเร็ว, การแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ, การว่ายน้ำ, การออกกําลังกายโดยการยกนํ้าหนัก, การขี่จักรยาน, การเล่นโยคะและการซิทอัพ

bullet_tickหลังการผ่าตัด ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ เป็นเวลา 4-6  สัปดาห์ ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กหรือผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่โดยเลเซอร์ และควรงดการมีเพศสัมพันธ์ เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรื อผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

4) คำแนะนําเกี่ยวกับ การตัดไหม หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

bullet_tick ไหมที่ใช้เย็บแผลผ่าตัดเป็นไหมเส้นเล็กที่ละลายช้าภายใน 4-8 สัปดาห์ แต่พบว่าในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย อาจใช้เวลานานกว่าปกติไหมจึงจะละลายหมด ทำให้เกิดอาการคันหรือระคายเคือง ในกรณีที่มีอาการคัน หรืออาการระคายเคืองมาก แนะนำให้รับประทานยาแก้แพ้ เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน หรือในกรณีของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ควรเข้าพบแพทย์ เพื่อตัดไหมส่วนที่ยังไม่ละลาย ทั้งนี้เพื่อบรรเทาอาการระคายเคือง

5) คำแนะนําเกี่ยวกับ วันนัดหมาย หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

bullet_tickพญ.วิทัศศนา จะนัดตรวจแผล หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ในราว 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด หรือเมื่อเห็นว่าเหมาะสม อย่าลังเลที่จะ ติดต่อสอบถาม เราหากมีข้อสงสัย