ทำไมต้องใช้ เลเซอร์ ในการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

เลเซอร์ กับการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

โลกของเราในทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ เพื่อเอามาใช้ในงานด้านการแพทย์ ที่เห็นกันโดยทั่วไป ได้แก่ การนำเลเซอร์มาใช้ทาง ด้านศัลยกรรมความงาม และในการดูแลรักษาเพื่อความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ

bullet_tickในส่วนของ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ก็มีการนำ เลเซอร์ มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ผ่าตัด โดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก เลเซอร์ สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัด และเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านล่างของแผลผ่าตัด ทําให้ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม

bullet_tickปัจจุบันมีการค้นพบว่า เลเซอร์ บางชนิด เมื่อมีการปรับค่าความยาวคลื่น และ พลังงานที่ตกกระทบบนเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสม จะทำให้คอลลาเจนรอบๆ เนื้อเยื่อนั้นมีการหดตัวในช่วงแรก และในระยะยาวจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจน ที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเลเซอร์ชนิดนี้ มาประยุกต์ใช้กับเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบช่องคลอด มีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอด มีความกระชับมากกว่าเดิม

 

ในการทำผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น อะไรคือความแตกต่างระหว่าง วิธีใช้มีดผ่าตัดแบบดั้งเดิมผ่าตัด เปรียบเทียบกับ การผ่าตัด โดยเลเซอร์?

bullet_tick Dr. Matlock ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่เบื้องหลัง ศัลยกรรมตกแต่ง ช่องคลอด และบริเวณ ปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ ได้กล่าวให้เห็นถึงความแตกต่างของ วิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและการผ่าตัด โดยเลเซอร์ โดยที่เขาได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ดังนี้ “ลองนึกดูว่า การนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดเปรียบเสมือนคุณพยายามที่จะเขียนชื่อของคุณด้วยการใช้ปากกา Mont Blanc แทนการเขียนด้วยการใช้มีดที่คุณใช้เวลารับประทานอาหาร”

ประโยชน์ของเลเซอร์  ในการทำผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น คืออะไร?

จากข้อดีของเลเซอร์ดังกล่าวข้างต้นทาง ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น MasterWork Clinic จึงได้จัดให้มีบริการ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ อย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่

1) การใช้ เลเซอร์ ผ่าตัด แทนใบมีดแบบดั้งเดิม

bullet_tickโดยมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ผ่าตัด ซึ่งหลังทำผ่าตัดจะมีบาดแผลในช่องคลอด และมีการใช้ไหมละลายเย็บบาดแผลที่ช่องคลอด เหมือนกับการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม

bullet_tickหลังการผ่าตัด ต้องมีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกับ หลังการทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยวิธีดั้งเดิม เช่น งดการมีเพศสัมพันธ์ และหลีกเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง ที่จะทำให้บาดแผลที่ช่องคลอดฉีกขาด ได้แก่ ภาวะท้องผูก, การไอ, จาม, การยกของหนักและกีฬาบางชนิด รวมทั้งงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์

2) การใช้ เลเซอร์ กระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผลผ่าตัด

bullet_tickเป็นนวัตกรรมใหม่ ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น MasterWork Clinic ถือเป็นอีกแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการ เลเซอร์ รีแพร์ กระชับช่องคลอด และ ช่วยรักษา ภาวะ ไอ, จามปัสสาวะเล็ด แบบที่ไม่มีบาดแผล ทำให้ผู้ที่เข้ารับการทำเลเซอร์ ไม่มีอาการปวดและไม่มีการสูญเสียเลือด แตกต่างกับการใช้ เลเซอร์ผ่าตัดแทนใบมีด นอกจากนี้หลังการทำ เลเซอร์ชนิดนี้ ยังงดมีเพศสัมพันธ์เพียง 2 – 4 สัปดาห์

bullet_tickทั้งนี้การทำเลเซอร์ ชนิดนี้มีข้อจำกัด จึงมีข้อบ่งชี้ว่า ควรทําในสุภาพสตรีที่มี ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ไม่มากนัก หรือในสุภาพสตรีที่มี ภาวะไอ, จามปัสสาวะเล็ด ที่ไม่รุนแรง ทั้งนี้ผลการรักษาที่ได้ เป็นผลมาจากพลังงานเลเซอร์ที่มีความร้อนที่ส่งไปยังบริเวณ ปากช่องคลอด และใน ช่องคลอด ที่พยุงใต้ท่อปัสสาวะ ซึ่งส่งผลให้คอลลาเจนเกิดการหดตัวลงในทันที ทำให้เยื่อบุช่องคลอดหดสั้นลง และมีความหนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอดแคบลง แข้งแรงขึ้น แก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด

bullet_tickในระยะยาว เลเซอร์จะช่วยกระตุ้น ให้มีการสร้างคอลลาเจน บริเวณรอบๆ ช่องคลอด อย่างไรก็ตามเนื้อเยื่อ ช่องคลอด ของผู้หญิงแต่ละคน ก็อาจมีการตอบสนองต่อ เลเซอร์ สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งผลการรักษาที่ได้ มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถกระชับช่องคลอด หรือ รักษาภาวะ ไอ, จามปัสสาวะเล็ด ได้ 1 ปี

 

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง รับมอบเกียรติบัตร เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง รับมอบเกียรติบัตรจาก นพ. เดวิด แมตล็อก ณ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ เป็นหนึ่งในศัลยกรรมเพื่อความงาม ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุดสาขาหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ในการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และใช้ในการทำหัตถการที่ไม่ต้องผ่าตัด ช่วยลดเวลาในการพ้กฟื้น


รูปภาพ ก่อน-หลังการผ่าตัด