ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์)

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น

ในสภาพสังคมปัจจุบัน เราจะพบว่ามีการยอมรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่าง เช่น การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพ และช่วยเพิ่มความมั่นใจ รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสุภาพสตรี ซึ่งพบว่าการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เป็นสิ่งที่นิยมทำกันมากขึ้นในต่างประเทศ โดยถือว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น ที่ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศทางฝั่งตะวันตก สำหรับสังคมไทยก็เริ่มมีการยอมรับ การทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เช่น การทำ ผ่าตัดรีแพร์, การทำผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ ตกแต่งเลเบีย และ ตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ ก็ถือศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต, ความพึงพอใจ และความมั่นใจ ให้แก่สุภาพสตรี โดยในต่างประเทศนั้น มีแนวโน้มการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี เช่น ในปี 2008 ที่ประเทศอังกฤษ มีรายงานจำนวนครั้งของ การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) มีจำนวนมากถึง 1,118 ครั้ง โดยเมื่อเทียบกับปี 2007 ซึ่งมีจำนวนครั้งของ การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก 669 ครั้ง ทั้งนี้ถือว่าเพิ่มมากขึ้นถึง 67%

 

 

 ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์

 

 

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น) โรงพยาบาลยันฮี

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มสุภาพสตรี ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นใจ โดยมุ่งเน้นไปที่

1) การมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น)

bullet_tickเนื่องจากศัลยกรรมตกแต่งแขนงนี้ เป็นศัลยกรรมตกแต่ง ที่แยกตัวออกมาจาก แผนกสูติ-นรีเวช จึงเปรียบเหมือนเป็นการให้บริการทางการแพทย์แขนงใหม่ ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มีการฝึกอบรมแพทย์อย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลยันฮี ได้มีการส่ง แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้ารับการประชุมและฝึกอบรมการผ่าตัด ในสถาบันการแพทย์ ที่มีชื่อเสียงทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปและเอเชีย ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล

bullet_tickแพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 30 ปี หลังสำเร็จการศึกษาในปี 2531 โดยได้เริ่มทำงานงานด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ที่โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital) ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน  แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และทางเดินปัสสาวะมากว่า 10,000 ราย จึงถือว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

2) ความทันสมัยของเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ในการทำหัตถการของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น)

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรื อศูนย์รีแพร์) ของโรงพยาบาลยันฮี  มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการทำผ่าตัดทางด้านนี้โดยเฉพาะ  อาทิเช่น

  1. การทํา เลเซอร์กระชับช่องคลอด  โดยไม่ต้องผ่าตัด
  2. การทํา เลเซอร์แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด
  3. การทำผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ แคมใหญ่ โดยเลเซอร์
  4. การทำผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์) หรือ ตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

จึงถือเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับการรักษาโดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละคน

3) ความมีมาตรฐานของตัวโรงพยาบาล เพื่อรับประกันการให้บริการของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น)

bullet_tickโรงพยาบาลยันฮี ได้ทำระบบมาตรฐานของ JCI ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับสากล ที่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก จึงเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ที่ต้องการรับบริการ โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็นว่า โรงพยาบาลยันฮี  มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ภายใต้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด