ผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว I พญ.วิทัศศนา@โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว I พญ.วิทัศศนา@โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว หรือ ผ่าตัดดึงหัวหน่าว คือ กระบวนการผ่าตัดผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนเกิน ที่อยู่ด้านบนหัวหน่าวออก เพี่อลดขนาดและลดรอยย่นของหัวหน่าว ซึ่งส่วนใหญ่ การผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)มักทําผ่าตัดร่วมกับการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ชนิดอื่นๆ

หัวหน่าว คือ อวัยวะที่อยู่บริเวณส่วนบนของปากช่องคลอดด้านหน้า หัวหน่าวประกอบด้วยเนื้อเยื่อไขมันอยู่ใต้ผิวหนัง ผู้หญิงหลายคนเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติ บริเวณหัวหน่าว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขลักษณะ

ปัจจุบันมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ในการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัด และเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดแบบดั้งเดิม

1) ข้อมูลที่ควรทราบและการเตรียมตัว ก่อนการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

 • การผ่าตัดชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการเสริมรูปลักษณ์ โครงสร้างของอวัยวะเพศ การผ่าตัดนี้จะช่วยปรับปรุงลักษณะ  โครงสร้างภายนอกของหัวหน่าว เพื่อช่วยลดอาการเจ็บ หรืออาการระคายเคือง และช่วยบรรเทาความหงุดหงิด จากการที่หัวหน่าวขยายใหญ่, หัวหน่าวมีรอยย่นผิดปกติ หรือหัวหน่าวมีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ซึ่งภาวะดังกล่าว อาจเกิดขึ้นเองโดยกำเนิด, เกิดจากอุบัติเหตุ, เกิดตามหลังการคลอดบุตร หรือเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
 • ในช่วงของการปรึกษา ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด จะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติ และตรวจภายใน หลังการตรวจภายใน แพทย์จะอธิบายข้อมูล เกี่ยวกับการผ่าตัด, การให้ยาระงับความรู้สึก, ประโยชน์จากการผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา, ภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด และการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
 • ไม่แนะนำทำการผ่าตัด ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต้องไม่ตั้งครรภ์ รวมทั้งในกรณีที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน เนื่องจากต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด 
 • การผ่าตัดนี้จะทำการผ่าตัด โดยการดมยาสลบ ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด 

ตกแต่งหัวหน่าว

หัวหน่าว  หรือ Mons Pubis

 

การผ่าตัดนี้มีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ และความพึงพอใจ ในผู้เข้ารับการผ่าตัดได้ทั้งหมด

bullet_tickเนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของหัวหน่าว และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้อง ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ 

bullet_tickกรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่าย ค่ายา และค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง

 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน ของการผ่าตัด

 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติ ในระหว่างผ่าตัด หรือหลังการผ่าตัดได้ เนื่องจากหัวหน่าวเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกติ อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • อีกทั้งบริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งในส่วนของแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก 
 • เช่นเดียวกับการผ่าตัดชนิดอื่นๆ ในการผ่าตัดนี้ มีความเสี่ยงต่อการอักเสบและการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 

เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพี่อนัดวันผ่าตัด หากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดด มีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 

ต้องการอ่าน 

รูปภาพก่อน-หลังการผ่าตัด

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และภาวะแทรกซ้อน

 

2) ขั้นตอนก่อนการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

 • ในกรณีผู้ที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยอีกครั้ง โปรดสอบถามข้อสงสัย และรายละเอียดอื่นๆ กรณีไม่แน่ใจหรือกังวลมาก เนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการผ่าตัด ควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน
 • กรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่มีโรคประจำตัว หรือกรณีมีโรคประจำตัว ซึ่งอายุรแพทย์ประเมินแล้ว พบว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ และไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด คุณจะต้องกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการผ่าตัด
 • ซึ่งจะถือเป็นใบอนุญาต ให้ทางเจ้าหน้าที่และแพทย์ สามารถทำการผ่าตัดคุณได้ จากนั้นพยาบาลจะให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไปชำระค่าบริการผ่าตัดทั้งหมดที่แคชเชียร์ และส่งคุณไปยังตึกผู้ป่วยใน เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล,วันเกิด รวมทั้งจะช่วยเหลือในการเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อใส่ชุดคลุมผ่าตัด และมอบสายรัดข้อมือสำหรับระบุตัวตน
 • ซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการตรวจสอบ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิ, การหายใจ, ความดันโลหิต และชีพจร และต้องมีการเจาะเลือด เพื่อส่งตรวจทางเคมีขั้นพื้นฐาน เอ็กซเรย์ปอด รวมทั้งต้องมีการตรวจคลื่นหัวใจ ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี
 • กรณีผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ต้องการฝากเครื่องประดับและของมีค่า รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ สามารถฝากของได้ที่แคชเชียร์ ทั้งนี้คุณสามารถรับของมีค่าได้ทั้งหมด ก่อนออกจากโรงพยาบาล
 • หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำคุณไปยังบริเวณห้องผ่าตัด ซึ่งคุณจะได้รับการดูแลต่อโดยทีมเจ้าหน้าที่วิสัญญี ในระหว่างที่รอ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องผ่าตัด คุณจะได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด 
 • หลังจากนั้นวิสัญญีแพทย์ จะทำการประเมินสุขภาพของคุณโดยรวมอีกครั้ง และจะแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก ขณะทำผ่าตัดโดยละเอียด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ รวมทั้งรายละเอียดของการให้ยาระงับปวดหลังการผ่าตัด

หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของห้องผ่าตัดจะนำคุณไปยังห้องผ่าตัด โดยการดูแล ของเจ้าหน้าที่พยาบาล ประจำห้องผ่าตัดต่อไป

3) ขั้นตอนการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

 • การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยการดมยาสลบ เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดหลับ แพทย์จึงจะทําการผ่าตัด แพทย์หญิง วิทัศศนา จะใช้เทคนิคการผ่าตัดในการลดขนาดหัวหน่าว โดยการตัดเนื้อเยื่อส่วนเกินของหัวหน่าว ให้มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว แล้วเย็บซ่อมแผลผ่าตัดด้วยไหมเส้นเล็กเพื่อห้ามเลือด โดยแพทย์จะทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมดอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อป้องกันภาวะแผลแยกแล้วมีเลือดออกผิดปกติ ทั้งนี้จำเป็นต้องปิดผ้ากอซที่แผลผ่าตัดไว้ 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยห้ามเลือด ร่วมกับการวางท่อระบายเลือดและน้ำเหลืองออกมาที่หน้าท้อง และใส่สายสวนปัสสาวะไว้ 3-5 วันหลังการผ่าตัด

4) ขั้นตอนหลังการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

 • หลังเสร็จจากการผ่าตัด คุณจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง เมื่อรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ วิสัญญีแพทย์จึงจะอนุญาตให้กลับไปนอนพักสังเกตอาการต่อ ที่ตึกผู้ป่วยใน อาจมีอาการมึนงง, เวียนศีรษะ หรือคลื่นไส้หรืออาเจียน จากการดมยาสลบ ภาวะนี้จะดีขึ้นเอง เมื่อระดับยาในร่างกายลดลง
 • ที่ตึกผู้ป่วยในผู้เข้ารับการผ่าตัด จะได้รับยาปฏิชีวนะ, ยาแก้อักเสบ ที่ช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัด, ยาพาราเซตามอล ช่วยแก้ปวด และยาระบาย เพื่อบรรเทาอาการท้องผูก กรณีที่มีอาการปวดแผลมาก อาการปวดไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด กรุณาแจ้งพยาบาล เพื่อขอรับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด
 • ในระยะ 3-5 วันแรกหลังการผ่าตัด คุณจะสามารถลุกและเดินไปรอบๆ เตียงได้เล็กน้อย ไม่ควรอาบน้ำ (อาจใช้การเช็ดตัวไปก่อน) ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งการทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอด หลังการถ่ายอุจจาระ สามารถทำได้โดยการล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับเบาๆให้แห้ง
 • หลัง 3-5 วัน จะมีการถอดสายสวนปัสสาวะ รวมทั้งถอดท่อระบายเลือด และน้ำเหลือง จากนั้น แพทย์หญิง วิทัศศนา จะทําความสะอาดแผลผ่าตัดที่หัวหน่าว ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ แล้วปิดทับแผลผ่าตัด เพื่อกันนํ้าด้วย Tegaderm ®
 • ทั้งนี้แพทย์หญิง วิทัศศนา จะอนุญาตให้คุณกลับบ้านได้ หลังจากการตรวจดูแผลผ่าตัดแล้ว ไม่พบว่ามีเลือดออกมากผิดปกติ สามารถปัสสาวะได้เอง และเมื่อมีการสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด-แล้วตอบคําถามได้ถูกต้อง

5) การปฏิบัติตัวและการดูแลต่อเนื่อง หลังผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

 • เมื่อกลับบ้าน ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะควรรับประทานให้ครบทั้งหมด ในระยะ 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดไม่ควรอาบน้ำ (อาจใช้การเช็ดตัวไปก่อน) ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด 
 • หลังการผ่าตัด 5-7 วัน ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถอาบนํ้าได้ตามปกติ แต่ควรพยายามระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วซึมของนํ้าเข้า Tegaderm ® ที่ปิดแผลผ่าตัด กรณีมีการรั่วซึมของนํ้าเข้า Tegaderm ®ที่ปิดแผลผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด
 • ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในระยะ 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดิน, การขึ้นลงบันไดหรือการทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะแผลแยกได้ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเบ่งถ่ายอุจจาระจากภาวะท้องผูก โดยการรับประทานยาระบาย 
 • ในช่วง 1 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด อาจมีเลือดสีแดงจางๆ ออกจากแผลผ่าตัด ควรสังเกตปริมาณเลือดที่ออกจากแผลผ่าตัด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีเลือดออกมากชุ่มผ้ากอซ หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด
 • ควรมาพบแพทย์ตามนัด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์หญิง วิทัศศนา จะนัดตรวจแผลผ่าตัด ครั้งที่ 1 หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์ เพื่อดูแผลผ่าตัดและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด รวมทั้งให้การรักษา ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ในกรณีที่แผลผ่าตัดยังไม่ติดดี ผู้เข้ารับการผ่าตัดจำเป็นต้องปิด Tegaderm ® เพื่อกันนํ้าต่ออีก 1 สัปดาห์
 • ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรพยายามหลีกเลี่ยงความอับชื้นบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งและหายเร็วขึ้น สำหรับการทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดหลังปัสสาวะ สามารถทำได้โดยการซับด้วยทิชชูเปียก (Sanitary Wipes) และทำความสะอาดหลังการถ่ายอุจจาระ โดยการล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับให้แห้ง 
 •  อาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติหลังการผ่าตัด เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดหลังการผ่าตัด แต่ควรยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของหมักดองและงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 15 วัน หลังการผ่าตัด

6) การพักฟื้น หลังผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

 • วิธีการพักฟื้นในแต่ละคน อาจจะแตกต่างกันออกไป ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่อนข้างมาก คุณควรจะค่อยๆ เริ่มกลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังได้เล็กน้อยและยกของเบาๆ ได้  แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องเดินมากๆ และการขึ้นลงบันไดบ่อยๆ
 • ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 2 จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดอาจจะยังคงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการผ่าตัด สามารถทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้พอควร แต่ควรงดการออกกําลังกายทุกชนิด
 • ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 4 จนถึงสัปดาห์ที่ 6 หลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้มากขึ้น และสามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงของลำตัวช่วงบนได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังมาก เช่น การวิ่งออกกำลังกายหรือการเดินเร็ว, การแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ, การว่ายน้ำ, การออกกําลังกายโดยการยกนํ้าหนัก, การขี่จักรยาน, การเล่นโยคะและการซิทอัพ รวมทั้งควรงดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ 

7) วันนัด หลังผ่าตัด ดึงหัวหน่าว ครั้งที่ 2

 •  โดยทั่วไปแพทย์หญิง วิทัศศนา จะนัดตรวจแผลผ่าตัด ครั้งที่ 2 หลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์ เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการผ่าตัด และให้คําแนะนําก่อนการเริ่มมีเพศสัมพันธ์

ราคาค่าผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

 • ราคาเหมาจ่าย 80,000 บาท รวมค่าบริการวิสัญญีแพทย์ ค่ายากลับบ้าน และค่าห้องพักโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน
 • ราคาค่าผ่าตัดเหมาจ่ายนี้ไม่รวมการตรวจสอบทางเคมีจำเพาะและค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางรายที่มีโรคประจำตัว อีกทั้งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการผ่าตัดแก้ไข เพื่อให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดพอใจผลลัพธ์ของการผ่าตัดตามที่ต้องการ 
 • ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออกมากผิดปกติจากแผลผ่าตัด โรงพยาบาลจะให้การดูแลรักษาต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในกรณีภาวะแทรกซ้อนเกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนแพทย์อนุญาต ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองทั้งหมด

 

การผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) เป็นหนึ่งในศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่มีความซับซ้อน และละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจใน โครงสร้างทางกายวิภาค ของบริเวณหัวหน่าว และทักษะการผ่าตัด ที่ความแม่นยำของแพทย์ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่ ขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อย ดังนั้นผู้เข้ารับบริการ จำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ ที่จะทำการผ่าตัด

ข้ามไปยังทูลบาร์