การผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

การผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร? 

 การผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)การผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว หรือ ผ่าตัดดึงหัวหน่าว คือ กระบวนการผ่าตัดผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนเกินที่อยู่ด้านบนหัวหน่าวออก เพี่อลดขนาดและลดรอยย่นของหัวหน่าว ซึ่งส่วนใหญ่มักทําผ่าตัดร่วมกับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ชนิดอื่นๆ

หัวหน่าว คือ อวัยวะที่อยู่บริเวณส่วนบนของปากช่องคลอดด้านหน้า หัวหน่าวประกอบด้วยเนื้อเยื่อไขมันอยู่ใต้ผิวหนัง ผู้หญิงหลายคนเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติบริเวณหัวหน่าว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขลักษณะ

ทำให้พวกเธอมีอาการเจ็บเวลาสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่น ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อหัวหน่าว หรือทำให้มีความรู้สึกไม่สบายตัวในการทำกิจกรรมระหว่างวัน รวมทั้งทำให้มีความรู้สึกอายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

ปัจจุบันมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ในการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัดและเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดแบบดั้งเดิม

1) ข้อมูลที่ควรทราบและการเตรียมตัว ก่อนการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

การผ่าตัดชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการเสริมรูปลักษณ์ทางโครงสร้างของอวัยวะเพศ การผ่าตัดนี้จะช่วยปรับปรุงลักษณะโครงสร้างภายนอกของหัวหน่าว เพื่อช่วยลดอาการเจ็บหรืออาการระคายเคือง และช่วยบรรเทาความหงุดหงิดจากการที่หัวหน่าวขยายใหญ่, หัวหน่าวมีรอยย่นผิดปกติ หรือหัวหน่าวมีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเองโดยกำเนิด, เกิดจากอุบัติเหตุ, เกิดตามหลังการคลอดบุตร หรือเกิดขึ้นเองเมื่ออายุมากขึ้น

ในช่วงของการปรึกษา ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด จะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน หลังการตรวจภายใน ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับสภาพก่อนการผ่าตัดของหัวหน่าว, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด, การให้ยาระงับความรู้สึก, ประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา และรายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของ ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว

หลังจากนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงและ ภาวแทรกซ้อนทั่วไปของการผ่าตัดได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลผ่าตัดติดเชื้อ, ภาวะแผลแยก, ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยาหรือสารอื่นๆที่ใช้ในการผ่าตัด, การเกิดเชื้อราในช่องคลอด และ ภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน ทำให้หัวหน่าวมีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองข้าง, เจ็บเรื้อรังที่แผลผ่าตัด, แผลผ่าตัดมีรอยเย็บหรือมีแผลเป็น

ไม่แนะนำทำการผ่าตัด ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต้องไม่ตั้งครรภ์ รวมทั้งในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน เนื่องจากต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด 

การผ่าตัดนี้มีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ และความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของหัวหน่าวของผู้เข้ารับการผ่าตัด และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิดส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนผ่าตัด

กรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายาและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง

บริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติ ในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ เนื่องจากหัวหน่าวเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกติ อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด

อีกทั้งบริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดจะถูกขยับไปมาเกือบตลอดเวลาหลังการผ่าตัด เพราะอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งในส่วนของแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก 

เช่นเดียวกับการผ่าตัดชนิดอื่นๆ ในการผ่าตัดนี้ มีความเสี่ยงต่อการอักเสบและการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 

การผ่าตัดนี้จะทำการผ่าตัดโดยการดมยาสลบ ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด 

เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพี่อนัดวันผ่าตัด หากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดด มีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 

ต้องการอ่าน 

รูปภาพก่อน-หลังการผ่าตัด

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และภาวะแทรกซ้อน

2) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนก่อนการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

3) ขั้นตอนการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยการดมยาสลบ เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดหลับ แพทย์จึงจะทําการผ่าตัด แพทย์หญิง วิทัศศนา จะใช้เทคนิคการผ่าตัดในการลดขนาดหัวหน่าว โดยการตัดเนื้อเยื่อส่วนเกินของหัวหน่าว ให้มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว แล้วเย็บซ่อมแผลผ่าตัดด้วยไหมเส้นเล็กเพื่อห้ามเลือด โดยแพทย์จะทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมดอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อป้องกันภาวะแผลแยกแล้วมีเลือดออกผิดปกติ ผู้เข้ารับการผ่าตัดจำเป็นต้องปิดผ้ากอซที่แผลผ่าตัดไว้ 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยห้ามเลือด ร่วมกับการวางท่อระบายเลือดและน้ำเหลืองออกมาที่หน้าท้อง และใส่สายสวนปัสสาวะไว้ 3-5 วันหลังการผ่าตัด

การผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) เป็นหนึ่งในศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจในโครงสร้างทางกายวิภาคของบริเวณหัวหน่าว และทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำของแพทย์ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีดี โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์โดยส่วนมากขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด

อ่านต่อ>>

ข้ามไปยังทูลบาร์