รายการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ชนิดอื่น

รายการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ชนิดอื่น

เกี่ยวกับ รายการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ ชนิดอื่น นอกเหนือจาก ผ่าตัดรีแพร์ผ่าตัดตกแต่งเลเบียผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ ก็ยังมีการผ่าตัดอื่น ๆ ได้แก่ ตกแต่งเนินหัวหน่าว ตกแต่งปากช่องคลอด ตกแต่งแคมหนังคลุมคลิตอริส และตกแต่งเยื่อพรหมจารี และการผ่าตัดชนิดอื่น 

รายละเอียดของ รายการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ ชนิดต่าง ๆ


1) การผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว หรือ ผ่าตัดดึงหัวหน่าว

คือ กระบวนการผ่าตัดผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนเกิน ที่อยู่ด้านบนหัวหน่าวออก เพี่อลดขนาดและลดรอยย่นของหัวหน่าว คลิก  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

ต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ขั้นตอน ก่อนการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว

คำแนะนำ หลังการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว

 

หัวข้อน่าสนใจ โปรดคลิก

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว

ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นและภาวะแทรกซ้อน

รายการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

2) การผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

คือวิธีการผ่าตัดที่ช่วยตกแต่งผิวหนัง และกล้ามเนื้อบริเวณปากช่องคลอด หรือ ฝีเย็บ ที่ฉีกขาดจากการคลอดบุตร–(ฝีเย็บ คือ พื้นที่ที่มองเห็นระหว่างช่องคลอดและทวารหนัก) เพื่อให้เกิดความสวยงามปากช่องคลอดหรือหรือฝีเย็บ และทำให้ปากช่องคลอดกระชับขึ้น–คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ขั้นตอน ก่อนการผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

รายการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

3) การผ่าตัด ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

คือ การผ่าตัด เพี่อลดขนาด, ลดความหนา หรือลดความยาวของ หนังคลุมคลิตอริส รวมทั้งในกรณี หนังคลุมคลิตอริส มีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองข้างส่วนใหญ่มักทําการผ่าตัดร่วมกับ การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็กหรือ การผ่าตัด ตกแต่งทางศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นชนิดอื่น ๆ คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ขั้นตอน ก่อนการผ่าตัด ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

คำแนะนำ หลังการผ่าตัด ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

รูปภาพก่อน-หลังการผ่าตัด

รายละเอียดของ การผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

4) การผ่าตัด ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

การผ่าตัด ตกแต่งเยื่อพรหมจารี คือ การเย็บซ่อมรอบวงของ เยื่อพรหมจารี ที่ฉีกขาด ซึ่งแต่เดิมนั้นเชื่อกันว่า เยื่อพรหมจารี คือ “สัญลักษณ์” ของผู้หญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ใน ความเป็นจริงเยื่อพรหมจารีเป็นเยื่อที่บางมากๆ สามารถฉีกขาดได้จากสาเหตุอื่นๆ นอกจากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

คำแนะนำ หลังการผ่าตัด ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

ราคาผ่าตัด ตกแต่งเยื่อพรหมจารี

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ รายการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

ติดต่อเรา ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ สายด่วน 092 791 9294 

หรือ สแกน QR โค้ด เพิ่มเพื่อน ด้านล่าง เพื่อสอบถามทางไลน์ หรือ อีเมล์: info@drvitasna.com