Home ภาวะ ช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะ ช่องคลอดหย่อนยาน

ภาวะ ช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะ ช่องคลอดหย่อนยาน

ภาวะ ช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะ ช่องคลอดหย่อนยาน

ภาวะ ช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะ ช่องคลอดหย่อนยาน เกิดจากการสูญเสียโครงสร้างความแข็งแรงของ ช่องคลอด

ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะช่องคลอดหย่อนยานซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพยุงใน ช่องคลอด ถูกทำลาย ทำให้เกิดการหย่อนยานของผนังช่องดัานหลัง หรือทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้ความสามารถในการพยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของ ช่องคลอดลด ลง ซึ่งมักเกิดตามหลังการคลอดบุตร ส่งผลให้ ช่องคลอด ทั้งภายในและภายนอกจะมีความกว้างมากขึ้น กล้ามเนื้อฝีเย็บที่พยุงบริเวณ ปากช่องคลอด ด้านล่างจะบางลง และจะมีรอยแยกตรงกลาง ส่งผลให้กล้ามเนื้อฝีเย็บอ่อนแอ

ในสภาวะเช่นนี้พบว่าโครงสร้างของ ช่องคลอด จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การรับรู้ถึงความรู้สึกพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงจะลดน้อยลง ดังนั้นภาวะ ช่องคลอดหลวม จึงก่อให้เกิดผลในด้านลบต่อความพึงพอใจทางเพศ

ผู้หญิงชาวอเมริกันกว่าสามสิบล้านคนเผชิญกับ ภาวะช่องคลอดหลวม รวมถึงอาการ ปัสสาวะเล็ด ผู้หญิงจำนวนมากมีอาการ กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ได้ในบางเวลา อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับนิสัยการขับถ่าย เช่น มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ซึ่งอาการทั้งสองอย่างนี้ อาจสัมพันธ์กับปัญหาทั่วไป ที่เป็นผลมาจากการคลอดบุตร, เกิดจากอายุที่มากขึ้น หรือทั้งสองปัจจัยร่วมกัน

การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม จะแก้ปัญหาความกังวลใจจาก ปัญหาทั่วไปของอวัยวะเพศ  เกี่ยวกับภาวะ ช่องคลอดหลวม ให้แก่คุณผู้หญิง

อวัยวะในอุ้งเชิงกรานประกอบไปด้วย ช่องคลอด, มดลูก, กระเพาะปัสสาวะ และลำไส้ใหญ่ อวัยวะดังกล่าวนี้คงรูปอยู่ได้ด้วยสิ่งพยุงสามประการ ได้แก่

1) กล้ามเนื้อ ในอุ้งเชิงกราน

2) เนื้อเยื่อต่างๆ ในอุ้งเชิงกราน

3) เส้นเอ็นต่างๆ ในอุ้งเชิงกราน

เมื่อสิ่งพยุงดังกล่าวนี้ เกิดความเสียหายด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น ในช่วงระหว่างการคลอดบุตร เนื่องจากในระหว่างที่ทารกเคลื่อนผ่าน ช่องคลอดนั้น จะทำให้กล้ามเนื้อ, เนื้อเยื่อต่างๆและเส้นเอ็นต่างๆ ที่ผนัง ช่องคลอด จะมีการฉีกขาด, ถูกทำลายและแยกตัวออกจากกัน ทำให้ผนัง ช่องคลอด ขาดความแข็งแรง ส่งผลให้เกิดการหย่อนตัวของ อวัยวะในอุ้งเชิงกราน –ทำให้อวัยวะต่างๆ ในอุ้งเชิงกรานหย่อนออกมาจาก ช่องคลอด ซึ่งการหย่อนตัวนี้จะค่อยๆ เพิ่มความรุนแรงขึ้น

แต่ในบางครั้งอาการอ่อนแอของ กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผนัง ช่องคลอด อาจจะพบใน ผู้หญิงที่ไม่เคยมีบุตร มาก่อนก็ได้ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

bullet_tickโรคอ้วน ทำให้มีแรงดันในช่องท้องที่มากผิดปกติ

bullet_tickเป็นเองโดยกําเนิด กล่าวคือมีความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อพยุงในช่องคลอด

bullet_tickเกิดจาก แรงดันในช่องท้องที่มากเกินไป กดลงบนเนื้อเยื่อที่พยุง ช่องคลอด เช่น เกิดจากอาการไอเรื้อรัง

อาการทั่วไปของภาวะ ช่องคลอดหลวม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะดังกล่าว

bullet_tickอาการซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นความรู้สึกหนัก หรือความรู้สึก ปวดถ่วงท้องน้อย, มีอาการปัสสาวะเล็ด เมื่อมีกิจกรรมทางกายภาพ เช่น หัวเราะ, ไอ, เดินหรือวิ่ง, มีอาการการเจ็บจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือมีมดลูกหย่อนออกมานอกช่องคลอด

bullet_tickถึงแม้ว่าผู้หญิงจำนวนมาก จะไม่มีอาการที่ชัดเจนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่พวกเธอบางคนพบว่า การมีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนไป หรือ ความสุขในการมีเพศสัมพันธ์เหมือนที่เคยรู้สึกนั้นหายไปเลย

ภาวะ ช่องคลอดหลวม ลดความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิง

มาสเตอรส์ และจอห์นสัน กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงเสียดสีที่เกิดขึ้นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากการคลอดบุตร

bullet_tickพวกเธอจำได้ถึงสิ่งที่เคยสัมผัสได้ก่อนการคลอดบุตร พวกเธอมักจะบอกกับแพทย์ว่า หลังการคลอดบุตรพวกเธอรู้สึกว่าช่องคลอดขยายตัว ดังนั้นความรู้สึกทางเพศสัมพันธ์จึงไม่เหมือนเดิม ต้องใช้เวลามากขึ้นจึงจะถึงจุดสุดยอดทางเพศ เนื่องจากแรงเสียดสีที่น้อยลง หรือผู้หญิงบางรายอาจไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศ ได้อีกเลยหลังจากคลอดบุตร

bullet_tickเธอเหล่านี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “น้องสาวของฉันหลวมเกินไปค่ะ” หรือ “ฉันไม่รู้สึกอะไรระหว่างมีเพศสัมพันธ์เลยค่ะ” และแพทย์ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำว่า เป็นเรื่องปกติที่พบได้เมื่อวัยสูงขึ้น พวกเธอได้รับคำแนะนำให้ทำการ การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบ ช่องคลอด

bullet_tickซึ่งคำแนะนำดังกล่าวเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ได้รับในระหว่างการปรึกษาแพทย์ ซึ่งพวกเธอบอกว่า การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบช่องคลอดนั้นไม่ได้ผล 

ผู้หญิงที่ประสบกับปัญหา ช่องคลอดหลวม สามารถเปรียบเทียบ ความเปลี่ยนแปลงในการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรได้

bullet_tickศัลยแพทย์จำนวนหนึ่งทั่วโลก ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากร่างกายผู้หญิงส่วนมากได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงเหล่านี้กำลังประสบกับปํญหาภาวะ ช่องคลอดหลวม เราขอเสนอการผ่าตัด ที่สามารถทำไห้มีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางเพศ ด้วยการคืนความกระชับของช่องคลอด รวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกของช่องคลอดอีกด้วย

bullet_tickขอเชิญคุณเข้ารับการผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด และ การผ่าตัดตกแต่ง ปากช่องคลอด หรือเข้ารับคำปรึกษาจาก ศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อคืนความสมดุลให้กับชีวิตที่ท้าทายและมีความสุข การแพทย์ทางเลือกดังกล่าวนี้ ดำเนินการ โดย พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติ-นรีเวช ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลการรักษาจะเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

การเข้ารับคำปรึกษาทั่วไปก่อน การผ่าตัดแก้ไขภาวะ ช่องคลอดหลวม มีความจำเป็น เพื่อการคัดกรองและให้คำแนะนำแก่คุณ ก่อนตัดสินใจว่าคุณจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ คุณจะได้รับทราบถึง ความเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการผ่าตัด

ข้ามไปยังทูลบาร์