คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์

คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์

คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์ หรือตกแต่งช่องคลอด คือการผ่าตัดที่เหมาะกับผู้ใด?คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์

คำตอบก็คือ คุณสามารถเข้ารับการผ่าตัดนี้ได้ หากคุณเป็นผู้หญิง ที่มีความต้องการดังต่อไปนี้ ได้แก่ ต้องการปรับปรุงลักษณะภายนอกและภายในของช่องคลอด ให้ดูสวยงามมากขึ้น เพื่อเรียกความภาคภูมิใจในตนเองกลับคืนมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในชีวิตรักของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การผ่าตัดช่วยอาจคลายความอึดอัด เนื่องจากการมีลมหรือมีเสียง ขณะมีเพศสัมพันธ์ให้แก่คุณผู้หญิงได้อีกด้วย

Q: คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์ ว่ามีประโยชน์อย่างไร?

 • บ่อยครั้งที่คุณอาจสัมผัสได้ถึงการเสียดสี หรือการดึงรั้งจากภาวะช่องคลอดฉีกขาดจากการคลอดบุตร โดยเฉพาะเวลาสวมใส่เสื้อผ้าที่คับแน่น ซึ่งการผ่าตัดนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้
 • คุณผู้หญิงที่ได้รับความทุกข์ทรมาน จากการที่มีปัสสาวะไหลออกมา ในขณะมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการมี ไอจาม ปัสสาวะเล็ด ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถบรรเทาได้ 

Q: การผ่าตัดรีแพร์ จะช่วยรักษาอาการที่เกิดจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ได้หรือไม่?

 • การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดหรือรีแพร์ จะช่วยรักษาอาการจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน อันเป็นผลมาจากภาวะกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานอ่อนแอ เป็นสาเหตุให้อวัยวะในอุ้งเชิงกรานกดทับลงบนช่องคลอด
 • ซึ่งแรงกดทับดังกล่าวนี้ จะทำให้คุณรู้สึกปวดถ่วงในบริเวณช่องคลอดมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • การผ่าตัดนี้จะเป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีสำหรับคุณ หากคุณมีความคาดหวังในผลการรักษาบนพื้นฐานของความเป็นจริง
 • กล่าวคือผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการผ่าตัด ต้องมีความเข้าใจไม่เพียงแต่ผลดีจากการรักษาเท่านั้น แต่ยังต้องตระหนักถึงข้อจำกัดในการรักษาอีกด้วย
 • สุขภาพดีโดยรวม กล่าวคือผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการผ่าตัดจะต้องมีสุขภาพพื้นฐานที่ดี และต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า ถึงโรคประจำตัวที่มีทั้งหมด
 • อีกทั้งต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม สำหรับการผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัด ทั้งนี้การเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จะซักถามข้อมูลจากผู้ที่ต้องการรับการผ่าตัดทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่คุณจะเข้ารับการผ่าตัด 

 Q: คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์  ว่าผู้หญิงกลุ่มใดที่ไม่ควรเข้ารับการผ่าตัด?

 • การผ่าตัดนี้จะเหมาะสม สำหรับผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว แพทย์แนะนำว่า ผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรควรรอเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากการคลอดบุตร ก่อนเข้ารับการผ่าตัดดังกล่าว
 • ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องบางรายที่จำเป็นต้องดูผลเลือดก่อนว่าสามารถผ่าตัดได้หรือไม่ รามทั้งในกรณีที่คุณมีโรคประจำตัว คุณจำเป็นต้องได้รับการประเมินสุขภาพจากอายุรแพทย์ก่อน เพื่อดูว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่

 

หัวข้อน่าสนใจ

การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด

การเตรียมตัว และ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร หลังการผ่าตัด รีแพร์

ความเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด รีแพร์ 

ปัญหาทั่วไปของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง

 

Q: ขั้นตอนแรกของการผ่าตัดรีแพร์ หรือตกแต่งช่องคลอด ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 • ก่อนตัดสินใจเข้ารับควรศึกษาข้อมูลที่จำเป็นให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุด และเช่นกันควรหยุดใช้สารเคมี, สมุนไพรและยา รวมถึงวิตามินบางชนิด ที่อาจทำให้เลือดออกมากผิดปกติระหว่างหรือหลังการผ่าตัด
 • การเข้ารับคำปรึกษาในเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณได้รับทราบถึงผลลัพธ์และความเป็นไปได้ ก่อนการผ่าตัด รวมทั้งต้องมีการมีการพูดถึงความคาดหวังในผลการผ่าตัด เพื่อที่จะประเมินว่า คุณจะพึงพอใจในผลการผ่าตัดหรือไม่
 • เหตุผลในการเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดหรือรีแพร์ และความเหมาะสมในการเข้ารับการผ่าตัด ต้องมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนเช่นกัน และต้องคำนึงถึงประวัติในการรักษา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณคือผู้ที่เหมาะสม ที่จะสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย
 • แพทย์หญิง วิทัศศนา หรือพยาบาลที่ดูแลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่, การพักฟื้นและการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด รวมทั้งอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังผ่าตัด

Q: ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมีอะไรบ้าง?

 • เช่นเดียวกับการผ่าตัดประเภทอื่น อาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ ซึ่งพบได้น้อยมาก ซึ่งได้แก่ ภาวะติดเชื้อ,ปฏิกิริยาข้างเคียงจากยาฉีดที่ช่วยให้หลับในระหว่างการผ่าตัด, ภาวะแผลแยก และ ภาวะเลือดออกมากผิดปกติที่แผลผ่าตัด
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรตระหนักว่า ภาวะแทรกซ้อนสามารถพบได้มากขึ้น ในผู้ที่สูบบุหรี่, ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน, ผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ
 • เนื่องจากต้องมีการตัดเนื้อเยื่อภายในช่องคลอดในการผ่าตัด จึงอาจเกิดรอยแผลเป็นขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม พญ. วิทัศศนา จะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้เกิดรอยแผลในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลัง 3-6 เดือน แผลเป็นจะจางหายไปและมองไม่เห็นในที่สุด 

สรุป

เกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์ หรือตกแต่งช่องคลอด คือการผ่าต้ดเพิ่มความกระชับของช่องคลอด มีคำถามบ่อยเกี่ยวกับประโยชน์, ขั้นตอน, ความเสี่ยงของการผ่าตัด การผ่าตัดสามารถดำเนินการต่างหาก หรือทําร่วมกับการศัลยกรรมตกแต่งประเภทอื่นได้ เช่น การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก รือ การผ่าตัด ตกแต่งแคมใหญ่ รวมทั้งการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย