ประวัติโดยย่อของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

(Dr. Vitasna Ketglang’s Curriculum Vitae)

 

ประวัติโดยย่อของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลางตำแหน่ง:

 • อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชไทย
 • ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มาสเตอร์เวิร์ค คลินิก

 การศึกษา:

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ (2525-2531)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (2534-2536)

ใบอนุญาต:

 • ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาชิก:

 • สมาคม Thai Urogynecologists Society
 • สมาคมศัลยกรรมตกแต่งทางช่องคลอด สหรัฐอเมริกา
 • สถาบันตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงามโดยเลเซอร์สหรัฐอเมริกา

 สิ่งที่สนใจ:

 • การผ่าตัดรักษา ภาวะปัสสาวะเล็ด ในผู้หญิง
 • การผ่าตัดรักษา ภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ ภาวะมดลูกหย่อน
 • การผ่าตัดรักษาปรับ โครงสร้างของบริเวณอวัยวะเพศ ภายนอกของสตรี
 • การรวมขั้นตอนการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช และ การผ่าตัดตกแต่งความงามอื่นๆ

การอบรมและฝึกหัดในประเทศและต่างประเทศ:

 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : 2nd International workshop “การผ่าตัดแก้ไข ปัสสาวะเล็ด ในสุภาพสตรี (Female Urinary Stress Incontinence)”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2562
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ : CCOG) “การผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Gynecologic Cosmetic Surgery)”, ประเทศไทย, 30 พฤศจิกายน 2561
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล : CCOG) “บทบาทของการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Role of aesthetic in Gynecology)”, ประเทศไทย, 15 มีนาคม 2561
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง (Certificate in Master Course on Cosmetic Vaginal Surgery and Rejuvenation)”, ประเทศไทย, 2559
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Conference on OB & GYN : CCOG) : แนวทางการผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (A practical way of achieving efficiency in Cosmetic Gynecology)”, ประเทศไทย, 2559
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการใช้เลเซอร์ Dual Pulsed Q-switched Nd : YAG Laser เพื่อลดความคล้ำบริเวณอวัยวะเพศ, กรุงโซล, ประเทศเกาหลี, พฤษภาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), American Academy of Aesthetic Medicine; Gender Cosmetic Surgery Asia 2014, “การผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะเพศ (Female Genital Cosmetic Surgery) – Special Teaching Course”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์ , 25-27 เมษายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), American Academy of Aesthetic Medicine: Medi-Ventures Business Summit – Corporate Development in Aesthetic Cosmetic Surgery Asia 2014, “The power of establishing specialty aesthetic and cosmetic surgery business”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 25-27 เมษายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), “การประชุมการผ่าตัดทางเพศเพื่อความงาม (American Academy of Aesthetic Medicine : Sexual Aesthetic and Surgery Congress Asia 2013)”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 10-13 เมษายน 2556
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการแก้ไข ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน และ ภาวะปัสสาวะเล็ด โดยเลเซอร์ (Training for Laser treatment of early stages of Stress Urinary Incontinence and Vaginal Relaxation)”, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย, สิงหาคม 2555
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง (Advanced Cosmetic-Plastic Gynecology)”, เบย์ เมดดิคอลเซ็นเตอร์, เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัฐฟลอริดา, ประเทศอเมริกา, 2555
 • เกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประชุม “เกี่ยวกับการประชุมประจำปีของการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery)”, เมืองทูซอน, รัฐอริโซนา, ประเทศอเมริกา, 2554
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ (Aesthetic Laser Gynecology (LVR ® และ DLV ®))”, สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์, เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์, รัฐแคลิฟอร์เนีย, ประเทศอเมริกา, 2554
 • เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดแก้ไข ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Prolapse Repair  Workshop & Dinner Symposium)”, National University Hospital), ประเทศสิงคโปร์, 2553
 • เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ “รูปแบบใหม่ในการดูแลรักษาของทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ” : เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2553
 • เกียรติบัตรในการประชุมเกี่ยวกับ “ความผิดปกติของ ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน และ นรีเวชทางเดินปัสสาวะนานาชาติ”, ประเทศไทย, 2553
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Hand on Pelvic Floor Surgery in soft Canavers)”, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2553
 • เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ “การบำบัดรักษาแบบประคับประคองทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2553
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ในการผ่าตัดแก้ไข ภาวะปัสสาวะเล็ด ของสุภาพสตรี”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2552
 • เข้าร่วมการประชุม “เกี่ยวกับข้อโต้แย้งและข้อมูลใหม่ของทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2550

ประวัติการทำงาน:

• มาสเตอร์เวิร์ค คลินิก 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน

 • พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ตัดสินใจ เข้าร่วมงานกับทีมแพทย์ ที่ มาสเตอร์เวิร์ค คลินิก ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ด้วยความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ที่จะให้บริการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช และมีแผนที่จะเปิดสอนเทคนิคการการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช รวมทั้งวางแผนที่จะต่อยอดการให้บริการผ่าตัดอื่นๆ ที่ช่วยเสริมความมั่นใจในสุภาพสตรีทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช

• โรงพยาบาลยันฮี พ.ศ. 2542 – 31 มีนาคม 2564

 • พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์เป็นเวลานานกว่า 34 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 23 ปี พญ. วิทัศศนา ได้ปฏิบัติงานด้านการผ่าตัดทางนรีเวช โดยเฉพาะ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช แล ะศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่โรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับมาตรฐานที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งแห่งหนึ่งในประเทศไทย พ.ญ. วิทัศศนา ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ โดยหนังสือหลายสำนักพิมพ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช รวมทั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษระดับแนวหน้าของเมืองไทย และหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแนวหน้าของฮ่องกง 
 •  พ.ญ.วิทัศศนา ได้ดำเนินการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช และ ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มาแล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จากบันทึกในเอกสารของทาง โรงพยาบาลยันฮี พบว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2542 จนถึง วันที่ 31 ธ้นวาคม พ.ศ. 2563 พ.ญ. วิทัศศนา ได้ทำการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช และ ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มาแล้วมากกว่า 11,000 หัตถการ

• พ.ศ. 2539-2541

 • พญ. วิทัศศนา ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ใน โรงพยาบาลเอกชน หลายแห่งในกรุงเทพมหานคร โดยรับผิดชอบการผ่าตัดด้านสูติ-นรีเวช ให้กับผู้ป่วยหลากหลายประเภท และทำงานร่วมกับแพทย์ท่านอื่นๆ ในการให้การรักษาผู้ป่วยด้านสูติ-นรีเวช ที่มีอาการที่ซับซ้อน

• พ.ศ. 2537-2539

 • พญ.วิทัศศนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยากจนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพญ.วิทัศศนา ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย 

• พ.ศ. 2534-2537

 • ในปี 2534-2537 พ.ญ.วิทัศศนา ได้เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ใบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์

• พ.ศ. 2531-2534

 •  พญ.วิทัศศนา ซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ในโรงพยาบาลประจำอำเภอ ให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และประสานงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไปอย่างถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

ต้องการดูรายงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ใน เอกสารการผ่าตัดตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 ธันวาาคม 2563 (โปรดคลิก)

ข้ามไปยังทูลบาร์