Home การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ (Laser Vaginal Rejuvenation (LVR ®))

การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ (Laser Vaginal Rejuvenation (LVR ®))

การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ (Laser Vaginal Rejuvenation (LVR ®))

การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ ทางเลือกในการแก้ปัญหา

ผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ (Laser Vaginal Rejuvenation (LVR ®))การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอดโดยเลเซอร์ คือ วิธีการผ่าตัด กระชับช่องคลอด, ตกแต่งช่องคลอดหย่อนยาน หรือ แก้ไข ช่องคลอดหลวม โดยการนำเลเซอร์มาช่วยในการผ่าตัด โดยใช้ทดแทนการผ่าตัดโดยใบมีดแบบดั้งเดิม ช่วยลดการเสียเลือด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด 

เป็นการผ่าตัด พื่อให้เกิดความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักจะบ่นว่า ช่องคลอดหลวม ซึ่งทำให้พวกเธอรู้สึกการมีเพศสัมพันธ์ไม่มีความสุข และไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้เหมือนเดิม  

การผ่าตัดจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง รวมถึงเพิ่มการพยุงตัวของกล้ามเนื้อในช่องคลอด ทำให้โครงสร้างช่องคลอดกระชับขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความกระชับบริเวณ ปากช่องคลอดหรือ ฝีเย็บ อีกด้วย

ซึ่งเมื่อพิจารณา ถึงระบบโครงสร้างทางเพศแล้ว ผู้หญิงจะได้เปรียบกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงจะเข้าถึงจุดสุดยอดทางเพศได้มากครั้งกว่าผู้ชาย (multiorgasmic) ทั้งนี้จำนวนรอบการตอบสนองทางเพศของผู้หญิง จะมีระยะเวลาคงอยู่ที่และยาวนานกว่าผู้ชาย

ความรู้และความเข้าใจ ที่สำคัญเกี่ยวกับสรีรวิทยาด้านการตอบสนองทางเพศของมนุษย์ เป็นผลการศึกษาวิจัยเชิงสังเกต โดย นพ. วิลเลียม เอช มาสเตอรส์ (William H. Masters, M.D.) และ เวอร์จิเนีย อี จอห์นสัน (Virginia E. Johnson) ซึ่งได้ศึกษาการตอบสนองทางเพศของผู้หญิง ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ หรือ การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก

นักวิจัยดังกล่าวนี้เป็นผู้บุกเบิกที่ได้จำแนกขั้นตอน 4 ขั้นตอนของร่างกาย ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์  ได้แก่

  • เริ่มต้นด้วย–การเล้าโลม
  • เข้าสู่ระยะ–ชีพจรเต้นแรง
  • และในที่สุด–ถึงจุดสุดยอด
  • สุดท้ายเข้าสู่—ระยะผ่อนคลาย

จากผลการวิจัย มาสเตอรส์และจอห์นสัน กล่าวสรุปไว้ว่า ความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงเสียดสีที่เกิดขึ้น ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ ช่วยแก้ปัญหาหลังการคลอดบุตร

ผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวว่า ภาวะช่องคลอดหลวม เป็นผลมาจากการคลอดบุตร

ภาวะช่องคลอดหลวม เกิดเนื่องจากกล้ามเนื้อ ช่องคลอด ร่วมกับกล้ามเนื้อ ปากช่องคลอด หรือ ฝีเย็บ อ่อนแอ ทำให้มีแรงพยุงตัวน้อยลง ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สภาพความแข็งแรงของ ช่องคลอด และ ปากช่องคลอด จะไม่อยู่ในสภาวะปกติ ส่งผลให้การรับรู้ถึงความรู้สึกทางเพศลดลง และคุณผู้หญิงจะมีความรู้สึกขาดความมั่นใจ เกี่ยวกับขนาดของช่องคลอดที่กว้างขึ้น

เราได้รับฟังถึงความต้องการของคุณผู้หญิงมาแล้วมากมาย ผู้หญิงที่มาหาเรามักต้องการความรู้ และทางเลือกในการรักษา ผู้หญิงต้องการให้แพทย์ช่วยรับฟังถึงปัญหาของเธอ พร้อมทั้งช่วยหาหนทางแก้ไขที่เหมาะสม ผู้หญิงทั่วโลกที่มาเข้ารับการรักษาจากเรา กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบ ช่องคลอด (Kegel Exercise) ไม่ได้ผลแต่ก็ไม่มีใครรับฟัง

ผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว ต้องการหาหนทางในการฟื้นฟู ช่องคลอด เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศกลับคืนมา ทั้งนี้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านการคลอดบุตรมาก่อนนั้น อาจต้องการการฟื้นฟูช่องคลอดด้วยเช่นกัน แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษา เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงสุด ในการให้การรักษาในผู้หญิงแต่ละคน

ไม่มีผู้หญิงคนใดต้องการให้มีการเสื่อมสภาพ หรือการสูญเสียหน้าที่ของโครงสร้างการทำงานของช่องคลอด เราพบว่าปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดที่ผู้หญิงให้ความสำคัญ สามารถแก้ไขได้ เราต้องการให้คุณผู้หญิงที่มีปัญหา ได้มีส่วนร่วมในการรักษาและการตัดสินใจในกระบวนการรักษา จากการสอบถามผู้เข้ารับการผ่าตัดว่า คุณต้องการ ช่องคลอดที่หลวม หรือคุณต้องการ ช่องคลอดที่กระชับ คำตอบที่ได้รับเหมือนกันคือ ต้องการช่องคลอดที่กระชับ

ผู้หญิงจากทั่วโลกที่มาเข้ารับการรักษาช่วยเป็นแรงบันดาลใจแก่พวกเรา ทั้งนี้ พญ. วิทัศศนา พร้อมที่จะรับฟังปัญหา รวมทั้งเอาใจใส่ถึงความต้องการของผู้หญิง เกี่ยวกับความพึงพอใจทางเพศที่ทุกคนปรารถนา การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ เป็นขั้นตอนการผ่าตัดที่ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 092-791-9294

รูปภาพ ก่อน-หลังการผ่าตัด

พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมการผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ กั

 พญ. วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรมการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด โดยเลเซอร์ กับ นพ. เดวิด แมตล็อก

ซึ่งเป็นผู้อำนวยการแห่ง สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์