Home ตกแต่งแคมใหญ่ แก้ไขรอยย่น โดยกูรูจุดซ่อนเร้น I Dr.วิทัศศนา

ตกแต่งแคมใหญ่ แก้ไขรอยย่น โดยกูรูจุดซ่อนเร้น I Dr.วิทัศศนา

ตกแต่งแคมใหญ่ แก้ไขรอยย่น โดยกูรูจุดซ่อนเร้น I Dr.วิทัศศนา

หัวข้อที่น่าสนใจ hide

ตกแต่งแคมใหญ่ แก้ไขรอยย่น
โดย กูรูจุดซ่อนเร้น Dr. วิทัศศนา

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ MASTERWORK CLINIC

ศัลยกรรม ตกแต่ง แคม ใหญ่ คือ ส่วนหนึ่งของศัลยกรรมความงามทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการเสริมรูปลักษณ์ของอวัยวะเพศ ซึ่งได้แก่ ตกแต่งช่องคลอด, ตกแต่ง ปาก ช่องคลอด, ตกแต่ง แคมเล็ก หรือ ตกแต่งเลเบีย

แคมใหญ่ (Labia Majora) เรียกชื่ออีกอย่างว่า แคมนอก คือ เป็นโครงสร้างคล้ายริมฝีปาก ประกอบขึ้นจากเยื่อไขมันและผิวหนัง ซึ่งขยายจากเนินหัวหน่าวล้อมรอบแต่ละข้างของปากช่องคลอด  และหลังจากวัยแรกรุ่นจะปกคลุมด้วยขนตามธรรมชาติ เมื่อยืนเท้าชิดปกติแล้ว แคมใหญ่จะปกปิดส่วนอื่นๆ ของช่องคลอดอย่างมิดชิด แคม ใหญ่ คือ ส่วนของอวัยวะเพศที่อยู่ข้างๆ แคมเล็ก ที่อยู่บริเวณปากช่องคลอด ผู้หญิงหลายคนเกิดมาพร้อมกับแคมใหญ่ที่ผิดปกติ หรือเมื่ออายุมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงแคมใหญ่มีรอยย่น ห้อยย้อย ซึ่งทำให้พวกเธอรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว ในการทำกิจกรรมระหว่างวัน  หรือทำให้เกิดมีความรู้สึกอายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์


ตกแต่ง แคม ใหญ่ คืออะไร และมีผลดีอย่างไร?

การผ่าตัด ตกแต่ง แคม ใหญ่ หรือ ผ่าตัดดึงแคมใหญ่ คือ การผ่าตัดเพื่อปรับปรุงลักษณะโครงสร้างภายนอกของแคมใหญ่ เพื่อความสวยงาม และความรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัว ในการทำกิจกรรมระหว่างวัน  หรือทำให้เกิดมีความรู้สึกอายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ จากการที่แคมใหญ่ขยายใหญ่, แคมใหญ่มีรอยย่นผิดปกติ หรือแคมใหญ่มีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ซึ่งภาวะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเองโดยกำเนิด, เกิดตามหลังการคลอดบุตร, เกิดตามหลังการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดขึ้นเองเมื่ออายุมากขึ้น

ปัจจุบันมีการนำ เลเซอร์ มาใช้ใน การผ่าตัด ตกแต่งแคมใหญ่  ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัด และเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดแบบดั้งเดิม


1) ข้อมูลที่ควรทราบและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

 • การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัด โดยการนำผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนเกิน ที่อยู่รอบๆ แคมใหญ่ออกไป เพี่อลดขนาดและลดรอยย่นของแคมใหญ่ ส่วนใหญ่มักทําผ่าตัดร่วมกับการผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ชนิดอื่นๆ
 • ในช่วงของการปรึกษา คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ในช่องคลอด เช่น เชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด
 • หลังการตรวจภายใน คุณจะได้รับการอธิบาย เกี่ยวกับสภาพก่อนการผ่าตัดของแคมใหญ่, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด, การให้ยาระงับความรู้สึก, ลักษณะของแคมใหญ่ หลังจากการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา และรายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของ ราคาค่าผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่
 • หลังจากนั้น คุณจะได้รับการอธิบาย เกี่ยวกับความเสี่ยงและ ภาวะแทรกซ้อนทั่วไปของการผ่าตัด ได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลผ่าตัดติดเชื้อ, ภาวะแผลแยก, ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยาหรือสารอื่นๆ ที่ใช้ในการผ่าตัด, การเกิดเชื้อราในช่องคลอด และภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน, แผลผ่าตัดมีรอยเย็บ หรือขนาดของแคมใหญ่ทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัดมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ และความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ โครงสร้างพื้นฐานเดิมของแคมใหญ่ของคุณ และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้อง ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้คุณรับทราบก่อนการผ่าตัด
 • กรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของคุณที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้คุณและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน ซึ่งคุณจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายาและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง
 • บริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติ ในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัดได้ เพราะเป็นการผ่าตัดบริเวณแคมใหญ่ เป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกติ อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นคุณไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • อีกทั้งบริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากในการผ่าตัดชนิดนี้จะมีการใช้ไหมเส้นเล็กเย็บแผล ซึ่งแรงกดของไหมเส้นเล็กที่เย็บแผลผ่าตัดจะน้อยกว่าไหมเส้นใหญ่ ทําให้หลังผ่าตัดเมื่อแผลหายดีแล้ว แผลผ่าตัดจะดูเรียบกว่า หรือไม่มีรอยเย็บให้สังเกตเห็น แต่อาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลแยก แล้วทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ อีกทั้งในการผ่าตัดนี้แผลผ่าตัดอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ดังนั้นคุณควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในช่วง 3-5 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งในส่วนของแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก 
 • นอกจากนี้บริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการอักเสบและการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้น รวมทั้งอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 
 • ในการผ่าตัดจะทำการผ่าตัด โดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ร่วมกับการฉีดยานอนหลับฉีดเข้าหลอดเลือดดํา คุณจึงต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด

ใครที่ไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด และต้องปรึกษแพทย์ ก่อนการผ่าตัด ตกแต่ง แคม ใหญ่

 • ไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และในกรณีที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน เนื่องจากต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด รวมทั้งต้องไม่ตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนนี้ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อการตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ก็ตาม
 • ในกรณีที่คุณโรคประจำตัว จำเป็นต้องได้รับการประเมินสุขภาพจากอายุรแพทย์ก่อน เพื่อดูว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ ทั้งนี้อายุรแพทย์จะทำการซักประวัติ, ตรวจร่างกาย และตรวจเลือดจำเพาะโรค เพื่อการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาอายุรแพทย์ และค่าทดสอบทางห้องปฏิบัติการในส่วนนี้ ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต้องชำระเองเพิ่มเติมทั้งหมดตามราคาจริง 
 • หลังจากอายุรแพทย์ประเมินแล้วพบว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ เจ้าหน้าที่จะนำคุณกลับมายัง ศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อพบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา โปรดสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัดและรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด
 • เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดวันผ่าตัด หากคุณเผชิญกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เริ่มไม่สบาย, มีไข้ หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ก่อนการผ่าตัด

2) ช้อควรทราบ ในวันนัดผ่าตัด เกี่ยวกับขั้นตอนก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • ในกรณีคุณ ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยในการผ่าตัดอีกครั้ง โปรดสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดอื่นๆ กรณีไม่แน่ใจหรือกังวลมาก เนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการผ่าตัด ควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน
 • กรณีที่คุณ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด คุณจะต้องกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งจะถือเป็นใบอนุญาต ให้ทางเจ้าหน้าที่และแพทย์สามารถทำการผ่าตัดคุณได้ จากนั้นพยาบาลจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 
 • ในกรณีคุณ มีโรคประจำตัว ซึ่งอายุรแพทย์ประเมินแล้วพบว่าคุณสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ คุณจำเป็นต้องปรึกษาวิสัญญีแพทย์ ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนก่อนการเข้ารับการผ่าตัด และการให้ยาระงับความรู้สึกขณะทำผ่าตัดอย่างคร่าวๆ จากนั้นคุณจะต้องกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการผ่าตัด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ
 • หลังจากเสร็จขั้นตอนของเอกสารแสดงความยินยอม และคำแนะนำหลังการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะนำคุณไปชำระค่าบริการทั้งหมดที่แคชเชียร์ กรณีต้องการฝากเครื่องประดับและของมีค่า รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ก็จะมีเจ้าหน้าที่รับฝากของ ซึ่งคุณสามารถรับของมีค่าทั้งหมดคืนได้ก่อนกลับบ้าน
 • หลังจากนั้นวิสัญญีแพทย์จะทำการประเมินสุขภาพของคุณโดยรวมอีกครั้ง ทั้งนี้คุณจะได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึกขณะทำผ่าตัดโดยละเอียดจากวิสัญญีแพทย์ โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ รวมทั้งรายละเอียดของการให้ยาระงับปวดหลังการผ่าตัด 
 • หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำคุณไปที่ห้องเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยเหลือในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใส่ชุดคลุมผ่าตัด และมอบสายรัดข้อมือสำหรับระบุตัวตน จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ทั้งนี้คุณจะได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะ ภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการทำผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด

หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของห้องผ่าตัดจะนำคุณไปยังห้องผ่าตัด ซึ่งคุณจะได้รับการดูแล โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องผ่าตัดต่อไป


3) ขั้นตอนการผ่าตัด ตกแต่งแคม ใหญ่

การผ่าตัดผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำ เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดหลับ แพทย์จึงจะฉีดยาชาที่บริเวณที่จะทําการผ่าตัด หลังยาชาออกฤทธิ์ แพทย์หญิง วิทัศศนา จะใช้เทคนิคการผ่าตัดในการลดขนาดแคมใหญ่ โดยการตัดผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนเกินของแคมใหญ่ด้านใน ของแต่ละด้านให้มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวออกไป หลังจากนั้นเย็บซ่อมแผลผ่าตัดด้วยไหมละลายเส้นเล็กเพื่อห้ามเลือด โดยแพทย์จะทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมดอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อป้องกันภาวะแผลแยกแล้วมีเลือดออกผิดปกติ ทั้งนี้รอยแผลผ่าตัดจะถูกซ่อนไว้ระหว่างแคมเล็กและแคมใหญ่ (คลิกดูรูปแคมใหญ่ (Labium Majus))

ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

โดย พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง

(Dr. Vitasna Ketglang’s)

ศัลยแพทย์ผู้ดำเนินการรักษา

4) อาการ และ การปฏิบัติตัว หลังการผ่าตัด ตกแต่ง เลเบีย หรือ ตกแต่ง แคมเล็ก

 • หลังผ่าตัด ตกแต่ง แคม ใหญ่ หรือ ผ่าตัดดึงแคมใหญ่ คุณจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง เมื่อรู้สึกตัวดี, ตรวจแผลผ่าตัดแล้ว แผลแห้งดี-ไม่มีเลือดออกมากผิดปกติ และคุณเข้าใจการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดที่ถูกต้อง แพทย์จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ คุณอาจมีอาการมึนงง, เวียนศีรษะ, คลื่นไส้หรืออาเจียน จากการฉีดยานอนหลับ ควรนอนพัก จนกว่าอาการจะดีขึ้น และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหลังการผ่าตัด
 • เมื่อกลับบ้านคุณจะได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด, ยาแก้อักเสบ ที่ช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัด, ยาพาราเซตามอล ช่วยแก้ปวด และนํ้ายาฆ่าเชื้อ สําหรับทํา ความสะอาดแผลผ่าตัด ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ควรรับประทานให้ครบทั้งหมด
 • ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด การประคบเย็นเพื่อลดบวมด้วย cold pack ทําได้ แต่ไม่แนะนํา ให้ประคบเย็น ด้วยการใช้น้ำแข็งใส่ถุงพลาสติก เพราะความชื้นและไอน้ำที่หยดจากถุงพลาสติก อาจก่อให้เกิดการอักเสบและการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ง่ายขึ้น
 • หลังการผ่าตัด 1-2 วันแรก คุณสามารถอาบนํ้าได้ตามปกติ ควรทําความสะอาดแผลผ่าตัด ที่อยู่บริเวณปากช่องคลอดด้วยการฟอกสบู่ขณะอาบน้ำ ในตอนเช้าและก่อนนอน หลังจาก การอาบนํ้าทุกครั้ง ควรใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที หรือจนกว่าแผลผ่าตัดจะแห้งสนิท
 • ในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด ไม่ควรอาบน้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ (อาจใช้การเช็ดตัวไปก่อน) ทั้งนี้ควรทําความสะอาดแผลผ่าตัดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อในตอนเช้าและตอนเย็น และเพื่อช่วยให้แผล ผ่าตัดแห้งเร็วขึ้น หลังจากการทำความสะอาดแผลผ่าตัดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้ง คุณควรใช้ ไดร์เป่าผมอุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที หรือจนกว่าแผลผ่าตัดจะแห้งสนิท
 • หลังการผ่าตัด 2-3 วัน สามารถอาบนํ้าได้ตามปกติ ควรทําความสะอาดแผลผ่าตัด ด้วยการฟอกสบู่ ขณะอาบน้ำ ในตอนเช้าและก่อนนอน จากนั้นหลังจากการอาบนํ้าทุกครั้ง ควรทําความสะอาดแผล ผ่าตัดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ แล้วตามด้วยการใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที หรือจนกว่าแผลผ่าตัดจะแห้งสนิท
 • คุณควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในช่วง 3-5 วันแรกหลัง การผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดิน, การขึ้นลงบันได หรือการทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ซึ่งก็จะช่วยให้ แผลผ่าตัดไม่ถูกขยับไปมาเกือบตลอดเวลาหลังการผ่าตัด ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะแผลแยกได้
 • อาจมีเลือดสีแดงจางๆ ออกจากแผลผ่าตัด ในระยะ 1-2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด คุณควรใส่ผ้า อนามัยเพื่อสังเกตปริมาณเลือดที่ออก กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด
 • ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ควรพยายามหลีกเลี่ยงความอับชื้นบริเวณแผลผ่าตัด และหลังจาก การอาบนํ้าทุกครั้ง ควรทําความสะอาดแผลผ่าตัดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ แล้วตามด้วยการใช้ไดร์เป่าผม อุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที ทั้งนี้เพื่อช่วยให้แผลแห้งและหายเร็วขึ้น สำหรับการทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดหลังการถ่ายปัสสาวะ สามารถทำได้โดยการซับ ด้วยทิชชูเปียก (Sanitary Wipes) และหลังการถ่ายอุจจาระ โดยการล้างผ่านน้ำเปล่าแล้ว ซับเบาๆให้แห้ง
 • หลังการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติหลังการผ่าตัด เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์ จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้ว หรือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัด สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดหลังการผ่าตัด แต่ควรยกเว้น เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์, ของหมักดอง และงดสูบบุหรี่ ประมาณ 15 วันหลังการผ่าตัด

5) วันนัดหลังการผ่าตัด ตกแต่ง แคม ใหญ่ ครั้งที่ 1

 • ควรมาพบตามแพทย์นัด ทั้งนี้ แพทย์หญิง วิทัศศนา จะนัดตรวจแผลผ่าตัดครั้งแรกหลังการผ่าตัด 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลแผลผ่าตัด และให้การตรวจรักษา ในกรณีที่มีความผิดปกติ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

6) การพักฟื้นตัว หลังการผ่าตัด ตกแต่ง แคม ใหญ่

 • ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ แทรกซ้อนได้ค่อนข้างมาก ดังนั้นคุณควรจะค่อยๆ เริ่มกลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังได้เล็กน้อยและยกของเบาๆ ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพ ที่ต้องใช้กำลังที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด
 • ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 2 จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดอาจจะยังคงเสี่ยง ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน อย่างไรก็ตามคุณสามารถทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลัง ปานกลางได้พอควร แต่ควรงดการออกกําลังกายทุกชนิด
 • ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 4 จนถึงสัปดาห์ที่ 6 หลังการผ่าตัด คุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทางกายภาพ ที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้มากขึ้น และสามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงของลำตัวช่วงบนได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังมาก ที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด เช่น การวิ่งออกกำลังกาย, การเดินเร็ว, การแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ, การว่ายน้ำ, การออกกําลังกาย โดยการยกนํ้าหนักและการขี่จักรยาน รวมทั้งควรงดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์

7) วันนัดหลังการผ่าตัด ครั้งที่ 2

 • โดยทั่วไปจะมีการนัดตรวจแผลครั้งที่ 2 หลังการผ่าตัด 4-6 สัปดาห์ เพื่อติดตามผลลัพธ์ของ การผ่าตัด และให้คําแนะนําก่อนการเริ่มมีเพศสัมพันธ์
 • ไหมที่ใช้เย็บแผลผ่าตัด เป็นไหมเส้นเล็กที่ละลายช้าภายใน 4-6 สัปดาห์ แต่พบว่าในผู้เข้ารับการผ่าตัด บางราย อาจใช้เวลานานมากกว่า 4-6 สัปดาห์จึงจะละลายหมด ทำให้เกิดอาการระคายเคือง ในกรณีที่มีอาการคัน หรืออาการระคายเคืองมาก แนะนำให้รับประทานยาแก้แพ้ เพื่อช่วยบรรเทา อาการคัน และควรมาพบแพทย์ เพื่อตัดไหมส่วนที่ยังไม่ละลาย ทั้งนี้เพื่อบรรเทาอาการระคายเคือง

ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออกมากผิดปกติจากแผลผ่าตัด หรือแผลผ่าตัดแยก คุณจะได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง จนกว่าภาวะดังกล่าวจะดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่ ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนแพทย์อนุญาต คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองทั้งหมด ไม่ว่าจะรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลใดก็ตาม


ราคาค่าผ่าตัด ตกแต่ง แคม ใหญ่

ราคา 55,000 บาท ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายนี้ ม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทางเคมีจำเพาะ และค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้ที่มีโรคประจำตัว อีกทั้งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการผ่าตัดแก้ไข เพื่อให้คุณพอใจในผลลัพธ์ของการผ่าตัดตามที่ต้องการ

การผ่าตัด ตกแต่ง แคม ใหญ่ หรือ ผ่าตัดดึงแคมใหญ่ เป็นหนึ่งในศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยต้องอาศัยความรู้, ความเข้าใจในโครงสร้างทางกายวิภาคของแคมใหญ่ และทักษะการผ่าตัดที่ดี เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ศัลยแพทย์โดยส่วนมากขาดประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นคุณจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด

ราคาค่าผ่าตัด ตกแต่ง แคม ใหญ่
ฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าว หรือ แคมใหญ่
**(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ ๅ จุด)
เริ่มต้นจุดละ 30,000 บาท
ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ (ผ่าตัดดึงแคมใหญ่) โดยเลเซอร์ 55,000 บาท
ผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป จากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 4 คืน) 160,000 บาท

* ราคาค่าผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น (เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปของ อวัยวะเพศภายนอก ของผู้หญิง)
เหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมทางเคมี, ค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็น
ในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวทางอายุรกรรม

ติดต่อปรึกษาแพทย์

ศุนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์
MASTERWORK CLINIC

บริการแนะนำ

กลุ่มหัตถการที่ทำผ่าตัด
โดยเลเซอร์

กลุ่มหัตถการที่ให้บริการ
โดยไม่มีแผลผ่าตัด

กลุ่มหัตถการทาง
นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ข้ามไปยังทูลบาร์