นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ เป็นหน่วยการแพทย์ที่แยกย่อยมาจาก แผนก สูติ – นรีเวช ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ การตรวจวินิจฉัย และ ดูแลรักษา ปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และ ปัญหาเนื่องจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ ภาวะกระบังลมหย่อน

เกี่ยวกับนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

 

ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน 

สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่ออวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิง ได้แก่ มดลูก, ผนังช่องคลอด หรือทั้งสองอย่าง หย่อนลงมาจากตำแหน่งเดิมที่อยู่ภายในช่องคลอด หรือในบางรายอาจหย่อนออกมานอกช่องคลอด

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ปัจจุบันสามารถแบ่งแนวทางการรักษา ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือภาวะกระบังลมหย่อน ออกเป็น 5 วิธีหลักๆ ด้วยกัน

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ภาวะปัสสาวะเล็ด ในคุณผู้หญิง

สาเหตุของปัสสาวะเล็ด เวลามีการไอ, จาม, หรือออกกำลังกาย เกิดจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้งเส้นเอ็นที่พยุงอวัยวะใน อุ้งเชิงกราน ของผู้หญิงอ่อนแอลง ทำให้อวัยวะใน อุ้งเชิงกราน เกิดการเคลื่อนตัวลงจากตำแหน่งปกติ

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่ม 

 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัด

ศัลยกรรมนรีเวชเวชทางเดินปัสสาวะ ขึ้นอยู่กับ แพทย์ และตัวผู้เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งมีความสำคัญเท่าๆ กัน คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ข้อควรทราบ ก่อนการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ข้อควรปฏิบัติ หลังการผ่าตัดทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

 

รายการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มีดังนี้

1) การผ่าตัดแก้ไข ปัสสาวะเล็ด ด้วยวิธี TVT-O

2) การผ่าตัดแก้ไข ปัสสาวะเล็ด ด้วยวิธี MiniArc

3) การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

4) การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง

 

การผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษา ภาวะ ปัสสาวะเล็ด ในเวลาที่มีการไอ, จาม, ออกกำลังกาย หรือยกของหนัก เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย อัตราความสำเร็จสูงถึงกว่า 95 % คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ขั้นตอน ก่อนการผ่าตัด แก้ไข ภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

คำแนะนำ หลังการผ่าตัด แก้ไข ภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัด แก้ไข ภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

ราคาผ่าตัด แก้ไข ภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ TVT-O

คำถามบ่อย เกี่ยวกับ TVT-O

 

การผ่าตัด แก้ไขภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc 

 คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษา ภาวะ ปัสสาวะเล็ด แบบใหม่ชนิดหนึ่ง ที่มีความปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ใช้พื้นที่ในการผ่าตัดน้อยที่สุด มีอัตราความสำเร็จ 85% -90% คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc

ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะ ปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสาวะ MiniArc

 

 

การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังช่องคลอด

 การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด คือ การผ่าตัดเพื่อรักษา ภาวะบกพร่องของผนังช่องคลอด ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษา ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ กระบังลมหย่อน

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอน ก่อนการผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

คำแนะนำเกี่ยวกับ หลังการผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

ราคาผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด

 

 

การผ่าตัด ตกแต่งด้านหน้า และ ด้านหลัง ช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง 

เป็นการผ่าตัดโดยการใช้แผ่นพยุง เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อของผนัง ช่องคลอด ที่หย่อนยาน ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลังของผนัง ช่องคลอด ซึ่งจะช่วยให้อาการที่เกิดจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ชนิดรุนแรง ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะ และภาวะลำไส้ใหญ่ หรือลำไส้ตรงหย่อนให้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะช่วยทำให้ผนังช่องคลอดแข็งแรงขึ้นด้วย

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำ หลังการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุุง

คำถามบ่อยเกี่ยวกับ การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง 

ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ หลังการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด แบบเสริมแผ่นพยุง

ติดต่อเรา ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ สายด่วน 092 791 9294 

หรือ สแกน QR โค้ด เพิ่มเพื่อน ด้านล่าง เพื่อสอบถามทางไลน์ หรือ อีเมล์: info@drvitasna.com

ข้ามไปยังทูลบาร์