รายการบริการผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นของเรา (Services)

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ ศูนย์จุดซ่อนเร้น ศูนย์การรักษาที่มีคุณภาพของเรา โปรด คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

-ฉีดเสริม จี สปอทบริการของเรา

-การผ่าตัดยกมดลูก

-การฉีดสารเติมเต็มแคมใหญ่/หัวหน่าว

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

-การผ่าตัดตกแต่งเเคมเล็ก โดยเลเซอร์

-การผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์

-การตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์) โดยเลเซอร์

-การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี โดยเลเซอร์

-การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์

การผ่าตัดตกแต่งเนินหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) โดยเลเซอร์

-การผ่าตัดตกแต่งฝีเย็บ/การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

-การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์

-การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ โดยไม่มีแผลผ่าตัด

การทําเลเซอร์แก้ไขปัสสาวะเล็ด (ILCUI)

-การทําเลเซอร์กระชับช่องคลอด ILVT

ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

-การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดด้วยวิธี TVT-O

-การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดด้วยวิธี MiniArc

-การผ่าตัดแก้ไขช่องคลอดหย่อนยานหรือกระบังลมหย่อน

-การผ่าตัดแก้ไขช่องคลอดหย่อนยานหรือกระบังลมหย่อน แบบเสริมแผ่นพยุง

 โรงพยาบาลยันฮี สายด่วน 084 730 6555 หรืออีเมล์: info@drvitasna.com