รายการบริการของเรา (Services)

บริการของเรา

 

รายการบริการ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นของเรา 

 

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ ศูนย์จุดซ่อนเร้น ศูนย์การรักษาที่มีคุณภาพของเรา โปรด คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

 ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ โดยไม่มีแผลผ่าตัด

ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

 

 โรงพยาบาลยันฮี 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

  • สายด่วน 084 730 6555 หรือ

  • อีเมล์: info@drvitasna.com