มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์

มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์

พญ. วิทัศศนา ได้เข้าอบรม  มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด IntimaLase ® กับ Dr. Ivan Fistonic ที่เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ในปี 2555 

“ในฐานะสูติ-นรีแพทย์ ที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่มากว่า 30 ปี ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมาก เมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการรักษา ภาวะ ช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะ ช่องคลอดหย่อนยาน ด้วยนวัตกรรม เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด Intimalase ® ที่ทันสมัย หลังจากที่ข้าพเจ้าได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นเวลา 1 ปี ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่า IntimaLase ®ะเป็นทางออกที่ดี สำหรับการกระชับช่องคลอด ผู้ป่วยหลายรายชื่นชอบการรักษาด้วย เลเซอร์รีแพร์กระชับช่องคลอด IntimaLase ®  เนื่องจากวิธีนี้ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจทางเพศได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับข้าพเจ้าแล้ว การรักษาด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสามารถขยายการบริการ ด้านความงามทางนรีเวช ในคลินิคของข้าพเจ้าได้มากขึ้น” —โดย นายแพทย์ อิวาน ฟิสโทนิค, แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, คลินิกนรีเวชฟิสโทนิค, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย

อบรม มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์ เลเซอร์กระชับช่องคลอด IntimaLase ®

พญ. วิทัศศนา กับ นพ. อิวาน ฟิสโทนิค
ที่คลินิคนรีเวชฟิสโทนิค, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย

 

มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด IntimaLase ® กับการแก้ไข ภาวะช่องคลอดหลวม 

 • มีผู้หญิงจํานวนมากที่แสวงหาวิธี กระชับช่องคลอด เพื่อ การรักษาภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะหย่อนยานของ ช่องคลอด เพื่อเพิ่มความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ของตนเอง และเนื่องด้วยความสนใจที่จะแก้ไขปัญหามีเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการคิดค้นวิธีการ และมีการพัฒนาเทคนิคการแก้ไข ภาวะช่องคลอด ไม่กระชับ เกิดขึ้นมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น การผ่าตัด รีแพร์ โดยเลเซอร์ หรือการทำ มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน คือ การที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่องคลอดเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจากอายุที่เพิ่มขึ้น, การให้กำเนิดบุตร, ปัจจัยทางฮอร์โมน, พันธุกรรมและอื่นๆ สภาวะนี้มักทำให้ความสุขทางเพศลดลง ทั้งในคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง และรวมถึงทำให้เกิด ภาวะปัสสาวะเล็ด
 • ไม่มีใครปรารถนาที่จะแก่และสูญเสีย “หน้าที่ในอุดมคติ” ของ ช่องคลอด ซึ่งก็คือสามารถที่จะห่อหุ้มอวัยวะเพศชายได้อย่างแนบแน่น ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ให้กับคู่รักได้ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสาเหตุ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้อ วัยวะเพศหญิง ไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้ความสุขทางเพศลดลง
 • ได้มีผลการทดลอง ซึ่งดำเนินการทดลองโดย นพ.มาสเตอร์ส  และ นพ.จอห์นสัน พบว่าความสุขจากเพศสัมพันธ์นั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ความกระชับและแรงเสียดสีของช่องคลอด

วิธีการทำ มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์ เ กระชับช่องคลอด IntimaLase ®

 • เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด ป็นการใช้เลเซอร์  Erbium: YAG ในการ กระชับช่องคลอด เป็นการใช้ประโยชน์จากการหักเหของเลเซอร์ ให้ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ ทั้งนี้โดยการควบคุมอย่างแม่นยำ พลังงานเลเซอร์จะถูกส่งไปยัง บริเวณปากช่องคลอด และ ในช่องคลอด ซึ่งส่งผลให้คอลลาเจนเกิดการหดตัวลงในทันที ทำให้เยื่อบุช่องคลอดหดสั้นลงและมีความหนาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอดแคบลง นอกจากนี้เลเซอร์ IntimaLase ® หรือ มินิ รีแพร์ ยังมีส่วนช่วยให้เกิดการกระตุ้น ให้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ ในเนื้อเยื่อที่ผนังช่องคลอด ทำให้ช่องคลอดกระชับแน่นขึ้นและมีความยืดหยุ่นขึ้น
 • เช่นกันกับการรักษาโดยการผ่าตัด เนื่องจากต้องให้ยานอนหลับเข้าหลอดเลือดดํา ผู้ต้องการเข้ารับการทำเลเซอร์ จึงต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำเลเซอร์อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำเลเซอร์ ดังนั้นหลังการทำเลเซอร์ อาจมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ จากการฉีดยานอนหลับ ผู้เข้ารับบริการควรนอนพัก จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น และไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • หลังจากการทำ กระชับช่องคลอด ด้วยเลเซอร์ ภาวะแทรกซ้อนมีน้อยมาก แต่เนื่องจากความร้อนจากแสงเลเซอร์ ผู้เข้ารับบริการอาจจะมีอาการแสบ- ร้อนบริเวณปากช่องคลอดเล็กน้อย ในช่วงแรกๆ หลังการทำเลเซอร์ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์  2-4 สัปดาห์

สรุปข้อดี หรือ ประโยชน์ ของการทำเลเซอร์ รีแพร์ กระชับช่องคลอด IntimaLase ®

หัตถการ เลเซอร์รีแพร์ เกระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ออกแบบมาสำหรับแก้ไข ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ซึ่งมีข้อดีดังนี้

 • สามารถทำหัตถการได้อย่างปลอดภัย, สะดวกและรวดเร็ว
 • ส่งผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงน้อยมาก เนื่องจากไม่ต้องมีการผ่าตัด
 • สามารถใช้รักษารักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เนื่องจากการไอ จามได้
 • เป็นการรักษาที่สามารถขจัดปัญหา เรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่พบในการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
 • หลังการรักษาด้วย เลเซอร์รีแพร์ IntimaLase ® นี้ ผู้เข้ารับบริการสามารถทำกิจกรรมทางกายภาพได้ตามปกติ โดยไม่ต้องมีระยะพักฟื้น และจะไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้น

ควรทำ มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด IntimaLase ® ที่ไหนดี ?

 • สำหรับหัตถการที่ละเอียดอ่อนนี้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรพิจารณาแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านนี้โดยตรง ศัลยแพทย์โดยส่วนมากมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด “โปรดระลึกไว้เสมอว่า..เนื้อเยื่อที่สูญเสียไปแล้ว คุณจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้” 
 • ผลงานการผ่าตัด รวมทั้งการทำ เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด IntimaLase ® ของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ในเอกสารการผ่าตัด ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวมจำนวนผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ ทั้งหมดรวม 11,285 รายการ
 • กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และเลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด IntimaLase ® มาแล้วมากกว่า 22 ปี จึงถือได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง

ราคา ทำ มินิ รีแพร์ กระชับช่องคลอด IntimaLase ® เท่าไร ?

ช่วงนื้พิเศษ โปรโมชั่น ลด 10% ค่ะ เลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด ราคาจะอยู่ที่ 25,000 บาท ลดเหลือ 22,500 บาท หรือ ทำเป็นคอร์สๆ ละ 45,000 บาท ทำ 2 ครั้ง ลดเหลือ 40,500 บาท ทั้งนี้ราคาการทำเลเซอร์ที่เราจะสูงนิดนึงนะคะ เนื่องจากเราทำในห้องผ่าตัดและให้ยานอนหลับ เพื่อลดความกังวลและเพื่อที่เราจะสามารถเพิ่มพลังเลเซอร์ให้ได้ผลเต็มที่ โดยไม่มีความเจ็บปวดค่ะ

 

 

ต้อวการดู

รูปภาพ ก่อน-หลังการผ่าตัดตกแต่งเลเบีย

 

สรุป

อย่างไรก็ตามหัตถการ การทำ มินิ รีแพร์ หรือ เลเซอร์รีแพร์ กระชับช่องคลอด IntimaLase ® มีข้อจำกัด คือจะช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มี ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ที่ไม่มากนัก และผู้ที่มีภาวะ ไอ จามปัสสาวะเล็ดที่มีอาการไม่รุนแรง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเลเซอร์ IntimaLase ® หรือ มินิ รีแพร์  ไม่เหมาะสำหรับหญิงผู้มีบุตรหลายคน และ ผู้ที่มีภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ดที่มีอาการรุนแรง อีกทั้งผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถ กระชับช่องคลอด และ แก้ไขภาวะ ไอ จาม ปัสสาวะเล็ด ได้ 1 ปี