Home คำแนะนำหลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

คำแนะนำหลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

คำแนะนำหลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

1) คำแนะนำเกี่ยวกับ การประคบเย็น และ การสัมผัสน้ำ หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

คำแนะนำหลังการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์bullet_tick24 ชั่วโมงแรกหลัง การผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) การประคบเย็น เพื่อลดบวมด้วย cold pack ทําได้ แต่ไม่แนะนําให้ประคบเย็นด้วยการใช้น้ำแข็งใส่ถุงพลาสติก เพราะความชื้นและไอน้ำที่หยดจากถุงพลาสติก อาจก่อให้เกิดการอักเสบและการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ง่ายขึ้น

bullet_tickในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัด ไม่ควรอาบน้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด สามารถอาบน้ำได้ 1-2 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน หลังการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด

  2) คำแนะนำเกี่ยวกับ การปฏิบัติตัว หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

bullet_tickหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการอาการมึนงง, เวียนศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียน จากการฉีดยานอนหลับหรือการดมยาสลบ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น

bullet_tickกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัด ไม่ต้องการนอนพักโรงพยาบาล หลังเสร็จจากการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกตัวดี, สัญญาณชีพปกติ, หลังการตรวจบริเวณแผลผ่าตัดแล้ว ไม่พบว่ามีเลือดออกจากแผลผ่าตัดมากผิดปกติ และผู้เข้ารับการผ่าตัดเข้าใจ เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดที่ถูกต้อง–แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดกลับบ้านได้

bullet_tickในผู้เข้ารับการผ่าตัด บางรายที่แพทย์อาจจะแนะนําให้นอนพักโรงพยาบาล 1 คืน หลังการผ่าตัดมีความจำเป็นที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะไว้ เพื่อป้องกันอาการปัสสาวะลำบากหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น 1-2 ชั่วโมง เมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดรู้สึกตัวดี, สัญญาณชีพปกติ และหลังการตรวจบริเวณแผลผ่าตัดแล้ว ไม่พบว่ามีเลือดออกจากแผลผ่าตัดมากผิดปกติ แพทย์จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้ารับการผ่าตัด กลับไปนอนพักสังเกตอาการต่อที่ตึกผู้ป่วยใน

bullet_tickที่ตึกผู้ป่วยในผู้เข้ารับการผ่าตัด จะได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด, ยาแก้อักเสบ เพื่อบรรเทาอาการอักเสบและช่วยลดอาการปวดแผลผ่าตัด และยาพาราเซตามอล เพื่อแก้ปวด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดแผลผ่าตัดมาก อาการปวดไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด

3) คำแนะนำเกี่ยวกับ การปฎิบัติตัว ในระยะเวลาพักฟื้น หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

bullet_tickเมื่อผู้เข้ารับการผ่าตัด ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับยาปฏิชีวนะ, ยาแก้อักเสบ, ยาแก้ปวดพาราเซตามอล, ยาระบาย เพื่อป้องกันภาวะท้องผูก และ/หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อสําหรับทําความสะอาดแผลผ่าตัด ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ควรรับประทานให้ครบทั้งหมด

bullet_tickหลังการผ่าตัด วิธีการพักฟื้นอาจจะแตกต่างออกไป ในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน แต่ภายใน 1-2 วันหลังจากเข้ารับการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถลุกและเดินไปรอบๆ ได้เล็กน้อย แต่ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆที่เคยทำเป็นประจำหลังการผ่าตัดอย่างน้อย 2-3 วัน หรือ 3-5 วัน หรือ 5-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของการผ่าตัด

bullet_tickในช่วงหลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์แรก สำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่โดยเลเซอร์ ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรทําความสะอาดแผลผ่าตัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังอาบน้า ในตอนเช้าและก่อนนอนทุกครั้ง หลังจากนั้นเพื่อช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งเร็วขึ้น ควรใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆ เป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที

bullet_tickในช่วงหลังการผ่าตัด 2 สัปดาห์แรก สำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ ควรใช้ไดร์เป่าผมอุ่นๆเป่าบริเวณแผลผ่าตัดนานครั้งละ 10-15 นาที หลังอาบน้ำในตอนเช้าและก่อนนอน เพื่อช่วยให้แผลผ่าตัดแห้งเร็วขึ้น

bullet_tickหลังการผ่าตัดอาจมีเลือดสีแดงจางๆ ออกจากช่องคลอดหรือออกจากแผลผ่าตัด ซึ่งอาจพบได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ควรสังเกตปริมาณเลือดที่ออกจากแผลผ่าตัด กรณีมีเลือดออกมาก หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด, แผลผ่าตัดแดงบวมและมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาล เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรก หลังการผ่าตัดทุกราย ควรพยายามหลีกเลี่ยงความอับชื้นบริเวณแผลผ่าตัด การทำความสะอาดแผลผ่าตัด บริเวณปากช่องคลอดหลังปัสสาวะ สามารถทำได้โดยการซับด้วยทิชชูเปียก (Sanitary Wipes) และหลังการถ่ายอุจจาระ ควรทำความสะอาดโดยล้างผ่านน้ำเปล่าแล้วซับเบาๆ ให้แห้ง 

bullet_tickหลังการผ่าตัดคุณสามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด แต่ควรยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ของหมักดองและงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 15 วัน หลังการผ่าตัด

bullet_tickในช่วง 2 สัปดาห์แรก หลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะค่อยๆ กลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังได้เล็กน้อยและยกของเบาๆ ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพที่ต้องเดินมากๆ และการขึ้นลงบันไดบ่อยๆ

bullet_tickในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 2 – จนถึงสัปดาห์ที่ 4 หลังการผ่าตัด บริเวณที่ทำการผ่าตัดอาจจะยังคงเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจะค่อยๆ กลับมาทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้พอควร และควรงดการออกกําลังกายทุกชนิด

bullet_tick ในช่วงหลังสัปดาห์ที่ 4 – จนถึงสัปดาห์ที่ 6 หลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทางกายภาพที่ต้องใช้กำลังปานกลางได้มากขึ้น และสามารถออกกำลังกายที่ใช้แรงของลำตัวช่วงบนได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพ ที่ต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกราน ที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด เช่น การวิ่งออกกำลังกายหรือการเดินเร็ว, การแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำ, การว่ายน้ำ, การออกกําลังกายโดยการยกนํ้าหนัก, การขี่จักรยาน, การเล่นโยคะและการซิทอัพ

bullet_tickหลังการผ่าตัด ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ เป็นเวลา 4-6  สัปดาห์ ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับ การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ และควรงดการมีเพศสัมพันธ์ เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ได้รับการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ ผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

 

ต้องการดูรูป ก่อน-หลัง การผ่าตัด (โปรดคลิ๊ก)

ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และ ภาวะแทรกซ้อน

 

4) คำแนะนำเกี่ยวกับ การตัดไหม หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์

bullet_tickในการผ่าตัดไหมที่ใช้เย็บแผลผ่าตัด เป็นไหมเส้นเล็กที่ละลายช้าภายใน 4-8 สัปดาห์ แต่พบว่าในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย อาจใช้เวลานานกว่าปกติไหมจึงจะละลายหมด ทำให้เกิดอาการคัน หรือระคายเคือง ในกรณีที่มีอาการคัน หรืออาการระคายเคืองมาก แนะนำให้รับประทานยาแก้แพ้ เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน หรือในกรณีของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยเลเซอร์ ควรเข้าพบแพทย์ เพื่อตัดไหมส่วนที่ยังไม่ละลาย ทั้งนี้เพื่อบรรเทาอาการระคายเคือง

5) คำแนะนำเกี่ยวกับ วันนัดหมาย หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์

bullet_tickพญ.วิทัศศนา จะนัดตรวจแผลผ่าตัด หลังการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ ในราว 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด หรือเมื่อเห็นว่าเหมาะสม อย่าลังเลที่จะ ติดต่อสอบถาม เราหากมีข้อสงสัย

ข้ามไปยังทูลบาร์