คําถามบ่อยเกี่ยวกับแก้ปัสสาวะเล็ดMiniArc

คําถามบ่อยเกี่ยวกับแก้ปัสสาวะเล็ดMiniArc

คําถามบ่อยเกี่ยวกับแก้ปัสสาวะเล็ดMiniArc ซึ่งเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ด จากการไอ, จาม หรือยกของหนัก ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะหย่อนยานของผนังช่องคลอดด้านหน้า ทําให้ไม่สามารถพยุงท่อปัสสาวะ ในขณะที่มีการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง เนื่องจากขณะ ไอ, จาม หรือยกของหนัก ก็จะมีแรงดันจากในช่องท้องกดลงมาบนกระเพาะปัสสาวะ–และส่งแรงดันไปที่ท่อปัสสาวะและหูรูดท่อปัสสาวะ–ซึ่งท่อปัสสาวะและหูรูดท่อปัสสาวะที่หย่อนตัวนั้น ไม่สามารถปิดกั้นแรงดันปัสสาวะที่ถูกส่งผ่านแรงดันมาจากในกระเพาะปัสสาวะได้ ส่งผลทำให้มีภาวะปัสสาวะเล็ด

Q : คําถามบ่อยเกี่ยวกับแก้ปัสสาวะเล็ดMiniArc มีประโยชน์อะไรบ้าง?

คําถามบ่อยเกี่ยวกับแก้ปัสสาวะเล็ดMiniArc

  • เป็นการผ่าตัดทีใช้พื้นที่ผ่าตัดน้อย และสายเทป MiniArc สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างการผ่าตัด เพื่อให้ตำแหน่งที่เหมาะสมและให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ
  • การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดย MiniArc ปลอดภัย และไม่เคยมีคนไข้รายใด ที่ร่างกายปฏิเสธสิ่งปลูกถ่ายที่เป็นสายเทปคล้องท่อปัสสาวะ MiniArc มาจนถึงทุกวันนี้
  • เป็นการผ่าตัดทีใช้พื้นที่ผ่าตัดน้อย และสายเทป MiniArc สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างการผ่าตัด เพื่อให้ตำแหน่งที่เหมาะสมและให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ
  • เป็นการผ่าตัดที่เหมาะกับผู้หญิงที่สูงอายุและมีน้ำหนักตัวมาก ใช้เวลาในการพักฟื้นสั้น ภาวะแทรกซ้อนมีน้อยและเจ็บน้อยกว่า การรักษาโดยการผ่าตัดแบบเดิม

Q : ความเสี่ยงและอาการแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด  มีอะไรบ้าง?

  • ความเสี่ยงทั่วๆไปของ ได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลติดเชื้อ, การแพ้ยาหรือสารอื่นๆที่ใช้ในการผ่าตัด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัด ได้แก่ ภาวะปัสสาวะลำบาก, ภาวะสายคล้องพยุงท่อปัสสาวะ MiniArc โผล่หรือยื่นออกจากช่องคลอด, การเกิดรูรั่วระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับช่องคลอด หรือการผ่าตัดล้มเหลวคือยังคงมีอาการปัสสาวะเล็ดหลังการผ่าตัด

Q : จะมีอาการเจ็บปวด หลังการผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด โดย MiniArc หรือไม่?

  • คุณควรเตรียมพร้อมสำหรับอาการปวดแผลเล็กน้อยหลังการผ่าตัด อาการปวดแผลจะมีอาการดีขึ้นด้วยการรับประทานยาแก้ปวด อย่างไรก็ตามคุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ หากยาที่รับประทานเข้าไป ไม่สามารถควบคุมอาการปวดแผลหลังการผ่าตัดได้

Q : คําถามบ่อยเกี่ยวกับแก้ปัสสาวะเล็ดMiniArc จะมีอาการปัสสาวะลำบาก หรือมีกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ หรือไม่?

  • คุณอาจจะมีอาการปัสสาวะลำบากชั่วคราว และอาจจะต้องใช้สายสวนปัสสาวะขณะพักฟื้นในตึกผู้ป่วยใน (ในกรณีต้องการนอนพักโรงพยาบาล)
  • แม้ว่าภาวะกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ หลังการผ่าตัดชนิดนี้ ปกติแล้วจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่บางครั้งก็สามารถเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องรักษาโดยการรับประทานยาปฏิชีวนะ

 

:: หัวข้อที่น่าสนใจ ::

กี่ยวกับภาวะปัสสาวะเล็ด

รูปภาพ ก่อน-หลังการผ่าตัด

 

Q : เมื่อไหร่ที่ดิฉันจะมีเพศสัมพันธ์ได้ และ ผลลัพธ์ของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานแค่ไหน?

  • คุณควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังการผ่าตัด
  • หลักฐานจากการติดตามอย่างเป็นเวลานาน แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ยังคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปตลอดชีวิตหลังการผ่าตัด กรณีเกิดอาการแทรกซ้อนในการผ่าตัด ทำให้ต้องมีการผ่าตัดนำสายคล้องพยุง MiniArc ออกด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม คุณต้องแจ้งกับนรีแพทย์ ที่ทำผ่าตัดใส่สายคล้องพยุง MiniArc ของคุณทราบในทันที

สรุป

คําถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไชปัสสาวะเล็ด โดย MiniArc มีข้อจำกัดเช่นเดียวกับการผ่าตัดประเภทอื่นๆ หากการผ่าตัดล้มเหลว คุณต้องตรวจวินิจฉัยโดยการทดสอบในด้านปัสสาวะศาสตร์ การรักษาจะต้องตัดสินและต้องพิจารณาจากผลการตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ โดยการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของปัสสาวะ (Urodynamic tests) ครั้งใหม่ และการผ่าตัดแก้ไขเป็นทางเลือกหนึ่ง และจะมีการปรึกษาร่วมกันระหว่างคุณและแพทย์