Home บริการหลัก ของ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

บริการหลัก ของ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

บริการหลัก ของ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

บริการหลัก ของ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ได้แก่ การผ่าตัด รีแพร์, ตกแต่งเลเบีย, ตกแต่งแคมใหญ่, ฉีดฟิลเลอร์ น้องสาว และการผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด 

รีแพร์ กระชับช่องคลอด
ตกแต่งช่องคลอด มั่นใจ ฟิตจริง

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่ง แคมเล็ก…
แก้แคมย้วย…คืนความสวยน้องสาว

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ตกแต่งแคมใหญ่ แก้ไขรอยย่น
โดย กูรูจุดซ่อนเร้น Dr. วิทัศศนา

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

การฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot)
เพื่อความสุขสม

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ฉีด ฟิลเลอร์ น้องสาว
โดย กูรูจุดซ่อนเร้นตัวจริง I Dr.Vitasna

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ข้ามไปยังทูลบาร์