การฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot)

การฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot) คืออะไร และมีผลดีอย่างไร?

การฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot) คือ การเสริมแต่งชั่วคราวที่จุด Grafenburg  หวังผลเพื่อช่วยเพิ่มความพึงพอใจ ในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจี สปอท (G-Spot) ตามความเป็นจริงแล้ว เป็นจุดที่อยู่บริเวณเดียวกับต่อมสกีน เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่บริเวณภายในผนังช่องคลอดด้านหน้า โดยอยู่ลึกจากพื้นผิวช่องคลอดประมาณ 1 เซนติเมตร บริเวณหนึ่งในสาม หรือครึ่งทางจากปากช่องคลอด (ดูภาพประกอบและเนื้อหา)

 การฉีดเสริม จี สปอท

ตำแหน่งของ จี สปอท (G- Spot)

ผู้หญิงหลายคนพบว่า การกดช่องคลอดบริเวณ จี สปอท (G-Spot) นี้ไวต่อการสัมผัสสูง ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม คือความพึงพอใจทางเพศ การกระตุ้นจี สปอท (G-Spot) นำไปสู่การถึงจุดสุดยอด ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ โดยปกติแล้วจะต้องใช้นิ้วมือ 2 นิ้วกดที่จุดจี สปอท (G-Spot) เนื่องจากจุดจี สปอท (G-Spot) อยู่ลึกลงไปในเนื้อเยื่อใต้ผนังช่องคลอด จึงอาจจำเป็นต้องใช้แรงกดในการกระตุ้น

1) ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการตัดสินใจ ฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot) 

bullet_tickเป็นหัตถการการรักษา ที่ไม่ใช่การผ่าตัด ผลของการฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot) จะอยู่ได้ชั่วคราวนานประมาณ 12-18 เดือน ซึ่งผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกัน ในผู้หญิงแต่ละคน –คือ อาจได้ผลดีชัดเจน—หรืออาจจะไม่ได้ผลใดๆ เลย

bullet_tickในช่วงของการปรึกษา คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของการทำหัตถการ ซึ่งคุณจะได้รับการตรวจบริเวณอวัยวะเพศ โดยการนอนบนเตียง คล้ายกับการตรวจภายใน จากนั้น แพทย์หญิง วิทัศศนา จะทำการตรวจหาตําแหน่ง จี สปอท (G-Spot) บริเวณภายในช่องคลอดของคุณ

bullet_tickหลังจากนั้นแพทย์จะอธิบาย ขั้นตอนก่อน-หลังการทำหัตถการ และข้อมูลรายละเอียดของภาวะแทรกซ้อน ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ให้ผู้ต้องการเข้ารับบริการรับทราบ รวมทั้งจะมีการแจ้ง ราคาค่าใช้จ่ายในการฉีดเสริม จี สปอท ก่อนการทำหัตถการ

bullet_tickการทำหัตถการนี้ ทำภายใต้การรับประทานยา หรือ ฉีดยาเพื่อช่วยให้หลับ ผู้ต้องการเข้ารับบริการต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำหัตถการอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำหัตถการ

bullet_tickดังนั้นการเตรียมตัวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ผู้ต้องการเข้ารับบริการควรทราบคือ ในวันที่นัดทำหัตถการ ผู้เข้ารับบริการไม่ควรขับรถกลับเองหลังการทำหัตถการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากอาการมึนงง หลังการได้รับยาฉีดเพื่อช่วยให้หลับ ในขณะที่ทำหัตถการ

เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับโปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวัน หากผู้ต้องการเข้ารับบริการมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนการทําหัตถการ

2) ขั้นตอนในวันนัดหมายและการเตรียมตัวก่อนการ ฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot)

bullet_tickในวันนัดหมาย กรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับบริการมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการทำหัตถการ และต้องการพบแพทย์ เพื่อสอบถามรายละเอียด คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยอีกครั้ง คุณสามารถที่จะสอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการทำหัตถการเพิ่มเติม เช่น อาการแพ้จากสารเติมเต็มที่ใช้ฉีด หรือในสภาวะใดที่ไม่ควรทำหัตถการ  อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับบริการ มีความกังวลมากหรือไม่มั่นใจ เนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ตาม ควรเลื่อนการทำหัตถการไปก่อน

bullet_tickในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับบริการ ไม่มีข้อสงสัยและต้องการทำหัตถการ ผู้ต้องการเข้ารับบริการจะต้องกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการทำหัตถการ ซึ่งจะถือเป็นใบอนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่และแพทย์ สามารถทำหัตถการให้คุณได้ จากนั้นพยาบาลจะอธิบายขั้นตอนการทำหัตถการ และแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังการทำหัตถการ ให้ผู้ต้องการเข้ารับบริการทราบโดยละเอียด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ ก่อนการทำหัตถการ

bullet_tickหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะนำผู้ต้องการเข้ารับบริการไปชำระค่าบริการการ และนำไปพบกับเภสัชกร เพื่อรับยารับประทานหลังการทำหัตถการ (กรณีมียา) กรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับบริการ ต้องการฝากของมีค่า ทางโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ รับฝากเครื่องประดับและของมีค่า รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ต้องการเข้ารับบริการ สามารถรับของมีค่าทั้งหมดคืนได้ก่อนกลับบ้าน

bullet_tickหลังเสร็จจากการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำผู้ต้องการเข้ารับบริการมาที่ห้องเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้ต้องการเข้ารับบริการ ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใส่ชุดคลุมผ่าตัด และมอบสายรัดข้อมือ สำหรับระบุตัวตนให้กับผู้ต้องการเข้ารับบริการ จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิ, การหายใจ, ความดันโลหิตและชีพจร

bullet_tickหากผู้ต้องการเข้ารับบริการทาเล็บ อาจจำเป็นต้องล้างออกก่อนการทำหัตถการ และต้องถอดคอนแทคเลนส์, แว่นตาและฟันปลอม รวมทั้งต้องถอดเครื่องประดับออกทุกชิ้น 

 bullet_tickผู้ต้องการเข้ารับการทำหัตถการจะได้รับการการฉีดยาปฏิชีวนะ ภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการการทำหัตถการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากการทำหัตถการอยู่ในบริเวณที่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้

หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของห้องผ่าตัดจะพาคุณมายังห้องผ่าตัด ซึ่งคุณจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องผ่าตัดต่อไป


:: หัวข้อที่น่าสนใจ ::

เกี่ยวกับการมีอยู่ของ จุด จี สปอท (G-Spot)

ฉีดฟิลเลอร์ จีสปอท เพื่อ Sex ที่สุขสม ? 

ต้องการดู รูป การผ่าตัด (โปรดคลิ๊ก)


3) ขั้นตอนการฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot) 

bullet_tickการทำหัตถการนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง โดยการให้ยานอนหลับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ผู้ที่ต้องการรับบริการจะต้องนอนบนเตียง ในท่าที่คล้ายกับการตรวจภายใน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ แล้วคลุมด้วยผ้าสะอาดปลอดเชื้อ เมื่อผู้เข้ารับบริการหลับ แพทย์จึงจะฉีดสารเติมเต็ม ที่มีส่วนผสมของยาชาเข้าในบริเวณตําแหน่งของ G-Spot (จี สปอท)

4) ขั้นตอนหลังการ ฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot) 

bullet_tickหลังจากนั้นผู้เข้ารับบริการจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้น  1-2 ชั่วโมง เนื่องจากอาจมีอาการมึนงง, เวียนศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียน จากยานอนหลับ ควรนอนพักจนกว่าอาการจะดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อผู้รับบริการรู้สึกตัวดี และเมื่อตรวจที่บริเวณอวัยวะเพศที่ทำหัตถการ แล้วไม่พบว่ามีเลือดออกมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการทำหัตถการที่ถูกต้อง-แล้วผู้เข้ารับบริการเข้าใจดี–แพทย์จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้

หลังจากการ ฉีดเสริม จี สปอท (G-Spot) ไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้น ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ไม่ต้องกังวลที่จะเกิดความผิดปกติ เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนมีต่ำมาก ดังนั้นผู้เข้ารับบริการสามารถกลับไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น และควรดื่มน้ำ 6-8 แก้วต่อวัน เพื่อช่วยให้สารเติมเต็มคงตัว ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ทีพบได้ คืออาจจะมีเลือดไหลซึมออกจากช่องคลอดเล็กน้อยจากรูเข็มฉีดยาที่ใช้ฉีดสารเติมเต็ม