พญ. วิทัศศนา เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม

พญ. วิทัศศนา เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม

พญ. วิทัศศนา เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม เพื่อต่อยอดความรู้

พญ. วิทัศศนา เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม “จากประสบการณ์กว่า 33 ปีในการทำงานของดิฉัน และมากกว่า 22 ปีในการทำงานทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ทำให้ดิฉันเชื่อว่า ดิฉันเป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น มากที่สุดคนหนึ่ง แต่ดิฉันไม่ได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ 100 % จนกระทั่งได้เข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนแพทย์ ในสาขาต่าง ๆ ทั้งใน และนอกประเทศ”

พญ. วิทัศศนา เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม และได้รับเกียรติบัตร รวมทั้งการเป็นวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) ทั้งในและนอกประเทศ

 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : 2nd International workshop “การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดในสุภาพสตรี (Female Urinary Stress Incontinence)”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2562
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ : CCOG) “การผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Gynecologic Cosmetic Surgery)”, ประเทศไทย, 30 พฤศจิกายน 2561
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล  : CCOG) “บทบาทของการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Role of aesthetic in Gynecology)”, ประเทศไทย, 15 มีนาคม 2561
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง (Certificate in Master Course on Cosmetic Vaginal Surgery and Rejuvenation)”, ประเทศไทย, 2559
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Conference on OB & GYN : CCOG) : แนวทางการผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (A practical way of achieving efficiency in Cosmetic Gynecology)”, ประเทศไทย, 2559
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการใช้เลเซอร์ Dual Pulsed Q-switched Nd : YAG Laser, กรุงโซล, ประเทศเกาหลี, พฤษภาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), Gender Cosmetic Surgery Asia 2014, “การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศ (Female Genital Cosmetic Surgery) – Special Teaching Course”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์ , 25-27 เมษายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), Medi-Ventures Business Summit – Corporate Development in Aesthetic Cosmetic Surgery Asia 2014, “The power of establishing specialty aesthetic and cosmetic surgery business”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 25-27 เมษายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), “การประชุมการผ่าตัดทางเพศเพื่อความงาม (Sexual Aesthetic and Surgery Congress Asia 2013)”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 10-13 เมษายน 2556

พญ. วิทัศศนา เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม ได้รับเกียรติบัตรเชิงปฏิบัติการ ที่ต่างประเทศ

พญ. วิทัศศนา เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม ได้รับเกียรติบัตรเชิงปฏิบัติการ ที่ในประเทศ

 • เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ “รูปแบบใหม่ในการดูแลรักษาของทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ” : เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2553
 • เกียรติบัตรในการประชุมเกี่ยวกับ “ความผิดปกติของ ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน และ นรีเวชทางเดินปัสสาวะ นานาชาติ”, ประเทศไทย, 2553
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดแก้ไข ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Hand on Pelvic Floor Surgery in soft Canavers)”, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2553
 • เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ “การบำบัดรักษาแบบประคับประคองทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2553
 • เกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ในการผ่าตัดแก้ไข ภาวะปัสสาวะเล็ด ของสุภาพสตรี”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2552
 • เข้าร่วมการประชุม “เกี่ยวกับข้อโต้แย้งและข้อมูลใหม่ของทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2550

สรุป

เมื่อ พญ. วิทัศศนา เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม ในแต่ละครั้งและเดินทางกลับมาทำงานนั้น “ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพ และความมีนํ้าใจของวิทยากรแต่ละท่าน ที่ดิฉันได้เข้ารับการฝึกอบรม และดิฉันมีความยินดีมาก ที่จะได้นำ เทคนิคการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กแบบใหม่ ที่ได้เรียนรู้มา มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยของดิฉัน”