ราคาผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น หรือ ศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง

 

 • bullet_tickฉีดเสริม G-spot ราคา 30,000 บาท 


 • bullet_tickฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าว หรือ แคมใหญ่ ราคาจุดละ 25,000 บาท **(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ ๅ จุด) 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ ราคา เริ่มต้น 25,000 บาท ถึง 39,000 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 25,000 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 35,000 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด และ ตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 48,000 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 49,000 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว ราคา 48,000 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 56,000 บาท **งดร่วมรายการ


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ ราคา 25,000 บาท ลดเหลือ 22,500 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์ โดยเลเซอร์ ราคา 38,000 บาท ลดเหลือ 34,200 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ 55,500 บาท ลดเหลือ 49,950 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป จากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 4 คืน) ราคา 160,000 บาท

 

 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแก้ไขเนินหัวหน่าวผิดรูป จากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 4 คืน) ราคา 160,000 บาท

   


 • bullet_tickเลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด ราคา 25,000 บาท 


 • bullet_tickเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด ทำ 2 ครั้ง ราคา 45,000 บาท 


 • bullet_tickเลเซอร์แคมใหญ่และแคมเล็ก ให้ขาวขึ้น คอร์สละ 28,000 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) 


 • bullet_tickเลเซอร์ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ให้ขาวขึ้น คอร์สละ 28,000 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) 


 


 • bullet_tickผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน) ราคา 79,000 บาท


ราคาค่าผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น (เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง)

เหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมทางเคมี, ค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวทางอายุรกรรม