ราคาผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น หรือ ศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง

 

 • ฉีดเสริม G-spot ราคา 30,000 บาท
 • ฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าว หรือ แคมใหญ่ ราคาเริ่มต้นจุดละ 30,000 บาท 
  **(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ ๅ จุด)
 • ผ่าตัดตกแต่งเลเบีย (แคมเล็ก) โดยเลเซอร์ ราคา เริ่มต้น 30,000 บาท
 • ผ่าตัดแก้ไขเลเบีย (แคมเล็ก) ที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว ราคา 48,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ (ผ่าตัดดึงแคมใหญ่) โดยเลเซอร์ 55,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่ง หรือ ลดขนาด หนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 30,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด หรือ ผ่าตัดตกแต่งฝีเย็บ โดยเลเซอร์ ราคา 30,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์ ร่วมกับเย็บปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ ราคา 45,000 บาท
 • ผ่าตัดรีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 44,000 บาท
 • ผ่าตัดรีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด และ ตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 55,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่งเลเบีย (แคมเล็ก) และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 46,000 บาท ถึง 57,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่งแก้ไขเนินหัวหน่าวที่มีขนาดใหญ่ผิดรูป โดยเลเซอร์  ราคา 80,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป จากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 4 คืน) ราคา 160,000 บาท
 • ผ่าตัดตกแต่งแก้ไขเนินหัวหน่าวผิดรูป จากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 4 คืน) ราคา 160,000 บาท
 • เลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด ราคา 25,000 บาท (งดให้บริการชั่วคราว)
 • เลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด ทำ 2 ครั้ง ราคา 45,000 บาท (งดให้บริการชั่วคราว)
 • เลเซอร์แคมใหญ่และแคมเล็ก ให้ขาวขึ้น คอร์สละ 28,000 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) (งดให้บริการชั่วคราว)
 • เลเซอร์ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ให้ขาวขึ้น คอร์สละ 28,000 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) (งดให้บริการชั่วคราว)
 • ตกแต่งรีแพร์ ช่องคลอดทั้งสองด้าน (แก้ไขกระบังลมหย่อน) โดยเลเซอร์ ราคา 85,000 บาท
 • ผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน) ราคา 95,000 บาท

ราคาค่าผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น (เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปของ อวัยวะเพศภายนอก ของผู้หญิง) เหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมทางเคมี, ค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวทางอายุรกรรม

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์