ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

1) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เนื่องจากอาการปวดแผล

ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O

 • ในระยะ 24 ชั่งโมงแรก อาจมี ภาวะแทรกซ้อนหลัง การผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O นื่องจากอาการปวดและรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัด กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัด มีอาการปวดแผลผ่าตัดมากไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด กรุณาแจ้งพยาบาลที่ตึกผู้ป่วยใน เพื่อขอรับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด
 • ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะมีอาการปวดตึงที่แผลผ่าตัดและต้นขาทั้งสองข้าง โดยเฉพาะในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด หลังจากนั้นโดยทั่วไปก็จะหายเป็นปกติ ซึ่งแพทย์จะจัดยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบให้รับประทาน ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรงดทำงานหนัก เนื่องจากจะทำให้แผลผ่าตัดอักเสบ และส่งผลให้มีอาการปวดมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัด มีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดและ/หรือต้นขาทั้งสองข้างมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

2) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เนื่องจากเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ 

 • อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • บริเวณที่ทำการผ่าตัดที่ผนังช่องคลอดด้านหน้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกมากผิดปกติได้ เนื่องจากช่องคลอดเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยกแล้วทำให้มีเลือดออกมากผิดปกติ ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในระยะ 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายและงดการมีเพศสัมพันธ์ หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์

3) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เนื่องจากภาวะปัสสาวะลําบาก หรืออาการปัสสาวะไม่ออก 

 • ซึ่งพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัด โดยทั่วไปหลังการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดจําเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะไว้ 1 วันหลังการผ่าตัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถปัสสาวะได้เอง หลังการถอดสายสวนปัสสาวะ อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย ที่จําเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะนานกว่า 1 วันหลังการผ่าตัด ซึ่งมักพบในผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่ทำผ่าตัด TVT-O ร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด
 • กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่มีอาการปัสสาวะลำบากหลังผ่าตัด เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีปัสสาวะคั่งค้างในกระเพาะปัสสาวะ จําเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะกลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง จนกว่าภาวะดังกล่าวจะดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะนัดถอดสายสวนปัสสาวะ หลังจากการผ่าตัดประมาณ 3-5 วัน

 

:: หัวข้อที่น่าสนใจ โปรดคลิก ::

เกี่ยวกับภาวะ ปัสสาวะเล็ด

คำถามบ่อยเกี่ยวกับ การผ่าตัด TVT-O

 

4) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เนื่องจากการเกิดแผลแยก, เกิดภาวะแผลอักเสบ หรือแผลติดเชื้อ 

 • เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้น รวมทั้งอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 
 • การอักเสบและติดเชื้อหลังการผ่าตัดเป็นเหตุสุดวิสัยที่พบได้ มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือในผู้เข้ารับบริการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับบริการผ่าตัด ที่มีภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ และมีอาการปวดที่แผลผ่าตัดมากขึ้น กรุณากลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด ซึ่งในกรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติม และต้องเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

5)  ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เนื่องจากมีตกขาวมากผิดปกติ หรือมีเชื้อราภายในช่องคลอด

 • อาจมีตกขาวสีเหลืองเข้ม หรือตกขาวมีสีคล้ายหนอง ผู้เข้ารับการผ่าตัดโปรดอย่ากังวลใจ เนื่องจากภายในช่องคลอดจะเต็มไปด้วยสารคัดหลั่งและแบคทีเรียต่างๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดและไหมที่เย็บแผลผ่าตัด ทั้งนี้ต้องใช้เวลานาน 6-8 สัปดาห์ ที่ไหมจะละลายหมดและแผลผ่าตัดจึงจะหายดี ซึ่งจากนั้นอาการดังกล่าวก็จะหายเป็นปกติ ยกเว้นในกรณีตกขาวมีกลิ่นเหม็น ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจำเป็นต้องได้รับยารับประทานเพิ่มเติม
 • อาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้ว หรือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

6) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เนื่องจากการเกิดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและท่อปัสสาวะ

 • ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ที่มีโอกาสพบได้น้อยมาก อาการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ มีไข้, มีหนองหรือปัสสาวะไหลออกทางช่องคลอด ซึ่งจําเป็นต้องทําการผ่าตัดนำแผ่นเทปพยุงออก ดังนั้นหากผู้เข้ารับการผ่าตัดมีสารคัดหลั่ง ที่มีกลิ่นคล้ายปัสสาวะจากช่องคลอด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

7) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เนื่องจากการเคลื่อนของแผ่นเทปจากตําแหน่งที่ผ่าตัด

 • ในกรณีที่มีการโผล่หรือเคลื่อนของแผ่นเทปไปจากบริเวณกึ่งกลางท่อปัสสาวะ (อาจพบได้ในกรณีทำผ่าตัดอื่นร่วมด้วย เช่น กรณีทำการผ่าตัด ร่วมกับการผ่าตัด A-P รีแพร์ ) ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด หรืออาจทำให้เกิดภาวะปัสสาวะไม่ออกหลังการผ่าตัด ทั้งนี้ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไข

8) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เนื่องจากการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน 

 • เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดแบบผสม ที่จำเป็นต้องให้การรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวผิดปกติ ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องหลังการผ่าตัด และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วเกิดแผลแยกหลังการผ่าตัด
 • ในกรณีที่การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน หรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น การผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT-O เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นโปรดทราบว่า ต่อให้แพทย์ทําการผ่าตัด–เย็บแผลผ่าตัดอย่างระมัดระวังเท่าใดก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าแผลผ่าตัดเกิดเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําหลังการผ่าตัดโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัด เกิดภาวะแทรกซ้อน กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาล ศูนย์นรีเวชทางเดินปัสสาวะ โดยทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

ข้ามไปยังทูลบาร์