Home ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc

1) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เนื่องจากอาการปวดแผลผ่าตัด 

 • ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArcภาวะแทรกซ้อน หลัง การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เนื่องจากอาการปวดตึงที่แผลผ่าตัด อาจพบได้ในระยะ 1-2 วันแรก ซึ่งโดยทั่วไปจะหายเป็นปกติใน 1 สัปดาห์ ซึ่งแพทย์จะจัดยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบให้รับประทาน ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการ ควรงดทำงานหนัก เนื่องจากจะทำให้แผลผ่าตัดอักเสบและปวดแผลมากขึ้น
 • ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

2) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เนื่องจากเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ 

 • อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกมากผิดปกติได้ เนื่องจากช่องคลอดเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในระยะ 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัด  ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายและงดการมีเพศสัมพันธ์ หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์
 • กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัด มีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

 

กี่ยวกับ ภาวะปัสสาวะเล็ด

คำถามบ่อยเกี่ยวกับ การผ่าตัด MiniArc

ปัญหาทั่วไปของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง

 

3) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เนื่องจากเกิดภาวะแผลแยก, เกิดภาวะแผลอักเสบ หรือแผลติดเชื้อ 

 • เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้น รวมทั้งอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่อาจให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ
 • การอักเสบและติดเชื้อหลังการผ่าตัด ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่พบได้ มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง รวมทั้งในผู้เข้ารับบริการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับบริการผ่าตัด ที่มีภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ ร่วมกับมีมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด ซึ่งในกรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติม และเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

4)  ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เนื่องจากมีตกขาวมากผิดปกติ หรือมีเชื้อราภายในช่องคลอด 

 • อาจมีตกขาวสีเหลืองเข้ม, ตกขาวมีสีคล้ายหนอง ผู้เข้ารับการผ่าตัดโปรดไม่ต้องกังวลใจ เนื่องจากภายในช่องคลอดจะเต็มไปด้วยสารคัดหลั่งและแบคทีเรียต่างๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดและไหมที่เย็บแผลผ่าตัด ซึ่งต้องใช้เวลานาน 6-8 สัปดาห์ ที่แผลผ่าตัดจะหายดีและไหมที่เย็บแผลผ่าตัดจะละลายหมด จากนั้นอาการดังกล่าวก็จะหายเป็นปกติ ยกเว้นในกรณีตกขาวมีกลิ่นเหม็น ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจำเป็นต้องได้รับยารับประทานเพิ่มเติม
 • อาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้ว หรือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

5) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เนื่องจากการเกิดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและท่อปัสสาวะ 

 • ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มีโอกาสพบได้น้อยมาก อาการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ มีไข้, มีหนองหรือมีปัสสาวะไหลออกทางช่องคลอด ซึ่งจําเป็นต้องทําการผ่าตัดนำแผ่นเทปพยุงออก ดังนั้นหากผู้เข้ารับการผ่าตัดมีสารคัดหลั่ง ที่มีกลิ่นคล้ายปัสสาวะจากช่องคลอด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

6) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เนื่องจากการเคลื่อนของแผ่นเทปจากตําแหน่งที่ผ่าตัด

 • ในกรณีที่มีการโผล่หรือเคลื่อนของแผ่นเทปไปจากบริเวณกึ่งกลางท่อปัสสาวะ (อาจพบได้ในกรณีทำผ่าตัดอื่นร่วมด้วย เช่น การทำผ่าตัดนี้ร่วมกับการผ่าตัด A-P รีแพร์ ) ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด หรืออาจทำให้เกิดภาวะปัสสาวะไม่ออกหลังผ่าตัด ทั้งนี้ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไข

7) ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc เนื่องจากการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน

 • เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่มีภาวะปัสสาวะเล็ดแบบผสม ที่จำเป็นต้องให้การรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวผิดปกติ ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องหลังการผ่าตัด และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
 • ในกรณีที่การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน หรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น การผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน 

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด MiniArc เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นโปรดทราบว่า ต่อให้แพทย์ทําการผ่าตัด–เย็บแผลผ่าตัดอย่างระมัดระวังเท่าใดก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าแผลผ่าตัดเกิดเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําหลังการผ่าตัดโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัด เกิดภาวะแทรกซ้อน กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

ข้ามไปยังทูลบาร์