ราคาผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด TVT-O

ราคาผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด TVT-O

ราคาผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด TVT-Oราคาผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด TVT-O ราคาเหมาจ่าย 95,000 บาท รวมค่าบริการวิสัญญีแพทย์ ค่ายากลับบ้าน และค่าห้องพักโรงพยาบาล 1 คืน ราคาผ่าตัดอาจจะค่อนข้างสูง เนื่องจากชุดสายคล้องต้องซื้อใช้เฉพาะบุคคล ราคาชุดละ 35,000 บาท

โดยเราจะทำผ่าตัดในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โดยการดมยาสลบค่ะ ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ หลังผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาล 1 คืน ทั้งนี้หลังการผ่าตัดภาวะะปัสสาวะเล็ดจะหายไปโดยไม่กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายนี้ ไม่รวมการตรวจสอบทางเคมีจำเพาะ และค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางรายที่มีโรคประจำตัว และไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย กรณีที่มีการผ่าตัดแก้ไข เพื่อให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดพอใจผลลัพธ์ของการผ่าตัดตามที่ต้องการ

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เช่น เลือดออกมากผิดปกติจากแผลผ่าตัด, เกิดรูรั่วระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับช่องคลอด หรือมีการโผล่หรือเคลื่อนของแผ่นเทป TVT-O ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง จนกว่าภาวะดังกล่าวจะดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนแพทย์อนุญาต ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมดตามจริง