ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว

 ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) เนื่องจากอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด ในระยะ 3-5 วันแรก ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการปวดและรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัด ควรนอนพัก และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อลด อาการปวดที่แผลผ่าตัด หลังการผ่าตัด ตกแต่งลดขนาดหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว) 

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว (ดึงหัวหน่าว)

กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดแผลผ่าตัดมาก หรืออาการปวดไม่ดีขึ้นหลังการรับประทานยาแก้ปวด กรุณาแจ้งพยาบาล เพื่อขอรับยาแก้ปวดชนิดฉีด เพื่อบรรเทาอาการปวด

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัด มีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้นหลังกลับบ้าน ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

1) ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว เนื่องจากภาวะเลือดออกมากผิดปกติ 

 • อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของการผ่าตัด ซึ่งมักมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามหลังจากการเดินมาก ๆ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ
 • ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด 
 • บริเวณหัวหน่าวเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ดังนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้นทรวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก ซึ่งทำให้เกิดเลือดออกมากผิดปกติได้
 • ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมทางกายภาพต่าง ๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในระยะ 5-7 วันแรกหลังการผ่าตัด
 • รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายและงดการมีเพศสัมพันธ์ หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์
 • กรณีผู้เข้ารับการผ่าตัดมี ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว มีเลือดออกมากชุ่มผ้าอนามัย หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

2) ความเสี่ยง ในจากการเกิดแผลแยก, แผลอักเสบ หรือแผลติดเชื้อ 

 •  อาจพบได้พบได้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งมักพบในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในการผ่าตัด ที่มีภาวะติดเชื้อก่อนการผ่าตัดอยู่แล
 •  กรณีมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุและมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด ร่วมกับมีอาการบวมแดงที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด
 • ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ

 

:: หัวข้อที่น่าสนใจ ::

ต้องการดู รูป ก่อน และ หลัง การผ่าตัด

คำแนะนำ หลังการผ่าตัด ตกแต่งหัวหน่าว

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ อวัยวะเพศ ที่สามารถรักษาได้ 

การผ่าตัด ตกแต่งแคม และ ตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

 

3) ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตกแต่งหัวหน่าว เนื่องจากเกิดเชื้อรา

 • อาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ
 • ทั้งนี้โดยปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) กลุ่มดีคือกลุ่มแลคโตแบซิลไล ซึ่งสร้างสภาวะกรดในช่องคลอด เพื่อควบคุมไม่ให้แบคทีเรียกลุ่มไม่ดีหรือเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น
 • ดังนั้นการรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียของแผลผ่าตัดก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียกลุ่มดี คือกลุ่มแลคโตแบซิลไลที่มีอยู่ในช่องคลอดตามปกติตายไปด้วย 
 • ส่งผลให้สมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) โดนทำลาย ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา 

4) มีความเสี่ยง หลังการผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน

 • เนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ โครงสร้างพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด เช่น กรณีหัวหน่าวมีขนาดไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง หรือกรณีเคยผ่าตัดหรือเคยดูดไขมันที่หัวหน่าวมาก่อน
 • สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดแก้ไข และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด
 • รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
 • กรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน การพิจารณาผ่าตัดแก้ไขอาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้
 • ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่อง โดยเสียค่าใช้จ่าย ค่ายา, ค่าห้อง และค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง

สรุป

ความเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดดึงหัวหน่าว เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นโปรดทราบว่า ต่อให้แพทย์ทําการผ่าตัด–เย็บแผลผ่าตัดอย่างระมัดระวังเท่าใดก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าแผลผ่าตัดเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคําแนะนําหลังการผ่าตัดโดยเคร่งครัด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัด เกิดภาวะแทรกซ้อน กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที