เกี่ยวกับการ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส (Clitoral Hoodoplasty)

เกี่ยวกับ การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส (Clitoral Hoodoplasty)ข้อความเรื่องนี้คัดลอกจากการประชุมด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชวิทยาขั้นสูง โดย ดร. ออสเตร็ซ์นสกี้ ในวันที่ 26-29 มกราคม 2555 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ (Professor Ostrzenski) กล่าวว่า การผ่าตัด ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส (Clitoral Hoodoplasty) หรือ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น การผ่าตัดตกแต่งลดขนาดหนังคลุมคลิตอริส (Clitoral Hood Reduction) เป็นขั้นตอนการผ่าตัด ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลง หนังคลุมคลิตอริส ซึ่งเป็นบริเวณผิวหนังที่สามารถมองเห็นได้เหนือคลิตอริส ให้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามมากขึ้น โดยคงหน้าที่การทำงานเดิมไว้

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ได้แบ่งลักษณะของ หนังคลุมคลิตอริส ออกเป็น 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) หนังคลุมคลิตอริสแบบปิด (Occluded Clitoral Hood) หนังคลุมคลิตอริส ปิดเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยตำแหน่งของ คลิตอริส อยู่ภายใต้ หนังคลุมคลิตอริสนั้น

2) หนังคลุมคลิตอริสเปิดนูน ( Hypertrophic-Gaping Clitoral Hood) หนังคลุมคลิตอริส มีส่วนเกินยื่นออกมา หรือ หนังคลุมคลิตอริส หนาเกินไป หรือทั้งสองลักษณะ

3) หนังคลุมคลิตอริสผิดรูปนูนใต้ชั้นผิวหนัง (Asymmetrical Subdermal Hypertrophy) เนื้อเยื่อใต้หนัง คลุมคลิตอริส หนาไม่สม่ำเสมอ หรือไม่เท่ากันทั้งสองข้าง

ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ดำเนินการศึกษาทางคลินิก (ระหว่างปี 2549 และ 2553) ซึ่งช่วยให้เขาได้พัฒนาวิธีการผ่าตัดตกแต่ง หนังคลุมคลิตอริส ขึ้นมาใหม่ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์มาก เพื่อให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมได้

การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

1) การผ่าตัด ตกแต่งลดขนาดหนังคลุมคลิตอริส (Reductive Clitoral Hoodoplasty)

เป็นขั้นตอนการ การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตัด หนังคลุมคลิตอริส ส่วนเกินออกไป หรือเพื่อ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริสให้มีความหนาลดลง

  • การใช้วิธีผ่าตัดด้วยน้ำ (hydrodissection) เป็นการแยกแรงยึดติดระหว่างพื้นผิวด้านในของ หนังคลุมคลิตอริส กับ คลิตอริส โดยการใช้นํ้าเป็นตัวแยก เหมาะสำหรับการผ่าตัด ในกรณีหนังคลุมคลิตอริสแบบปิด (Occluded Clitoral Hood) 
  • การผ่าตัดด้วยน้ำตาม–ด้วยการผ่าตัดด้วยวิธีตัววีกลับหัว (Hydrodissection with Reverse V-Plasty or Modified Hydrodissection) เป็นการแยกแรงยึดติดระหว่างพื้นผิวด้านในของ หนังคลุมคลิตอริส กับ คลิตอริส โดยการใช้นํ้า หลังจากนั้นเนื้อเยื่อ หนังคลุมคลิตอริส ส่วนเกิน จะถูกตัดออกเป็นรูปตัววีกลับหัว (reverse V-plasty) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัด หนังคลุมคลิตอริส ที่เป็นส่วนเกินและซ้อนทับกันอยู่ การผ่าตัดจะช่วยฟื้นฟูรูปลักษณ์ของ หนังคลุมคลิตอริส เหมะสำหรับรักษา หนังคลุมคลิตอริสเปิดนูน ( Hypertrophic-Gaping Clitoral Hood)
  • การผ่าตัดเนื้อใต้เยื่อบุคลิตอริส (Clitoral Subepithelial Hoodoplasty) เป็นการผ่าตัดสำหรับกรณีเนื้อใต้เยื่อบุ คลิตอริสนูนผิดรูปใต้ผิวหนัง (Asymmetrical Subdermal Hypertrophy)  ทำให้ความหนาของหนังคลุมคลิตอริสไม่สม่ำเสมอ

2) การผ่าตัดฟื้นฟู หนังคลุมคลิตอริส (Restorative Clitoral Hoodoplasty)

มีวัตถุประสงค์ การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส เพื่อฟื้นฟู หนังคลุมคลิตอริส ที่เสียหาย อันเป็นผลมาจากสภาพผิว เกิดจากโรคประจำตัวหรือเกิดตามหลังการบาดเจ็บ เป็นต้น รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซม หนังคลุมคลิตอริส ส่วนที่หายไป โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทของคลิตอริสอย่างถาวร

  • การใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อ จะช่วยแยกแรงยึดติดระหว่าง หนังคลุมคลิตอริส กับ คลิตอริส ทำให้มีการเปิดของหนังคลุมคลิตอริสบางส่วน โดยเฉพาะส่วนปลายหรือทั้งหมด ทำให้ช่วยเปิดให้เห็นถึงคลิตอริสได้
  • เทคนิคการรักษาแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เกี่ยวกับอาการขาดความรู้สึกของ คลิตอริส อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือที่ทำจากโลหะกับคลิตอริสโดยตรง 

ดร. ออสเตร็ซ์นสกี้ เน้นย้ำว่า ไม่มีวิธีการผ่าตัดที่ “สมบูรณ์แบบในหนึ่งเดียว เกี่ยวกับ การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส ลักษณะผิดปกติของ หนังคลุมคลิตอริส ที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดรักษาที่ต่างกัน

:: หัวข้อที่น่าสนใจ ::

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 ต้องการดูรูปก่อนการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

 

เกี่ยวกับ การผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

พญ. วิทัศศนา และ นพ. สุชาย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง

ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มลรัฐฟลอริดา ประเทศอเมริกา