6 ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิง

6 ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิง ที่สามารถแก้ไขได้โดยการทำศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นปัญหาทั่วไปของ อวัยวะเพศหญิง ภายนอกของผู้หญิงที่สามารถรักษาได้ โดยการทำ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ แคมใหญ่, แคมเล็ก, ช่องคลอด และปากช่องคลอด

ผู้หญิงจำนวนมากต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เกี่ยวกับข้อกังวลอันละเอียดอ่อนของพวกเธอ ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ของ อวัยวะเพศหญิง และช่องคลอด พวกเธอต้องการเข้ารับการรักษา ภาวะที่มีผลกระทบทางร่างกายที่เกิดจากการคลอดบุตร เพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

ผู้หญิงเริ่มให้ความสำคัญ เกี่ยวกับปัญหาของสุขลักษณะทางเพศ การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเธอต้องการความเข้าใจ และพยายามหาหนทาง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของผู้หญิงได้รับการเผยแพร่เพิ่มขึ้น

 

6 ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิง ที่สามารถแก้ไขได้โดยการทำศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่รักษาได้ 

1) แคมเล็กไม่เท่ากัน

 • อาการทางร่างกาย : แคมเล็กไม่สมส่วน มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมเล็กที่ไม่สมส่วน
 • อาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

2) แคมเล็กหย่อนยาน

 • อาการทางร่างกาย : แคมเล็กขยายตัว หย่อนยาน มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมเล็กที่หย่อนยาน
 • อาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

3) แคมเล็กมีเนื้อเยื่อซ้อนกัน

 • อาการทางร่างกาย : แคมเล็กมีเนื้อเยื่อซ้อนในแคมเล็ก มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก  เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อที่ช้อนกันของแคมเล็ก
 • อาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

4) แคมใหญ่ขยายตัว(หลังฉีดซิลิโคน)

 • อาการทางร่างกาย : อาการแคมใหญ่แข็ง มีก้อนเนื้อแข็งหรือ แคมใหญ่ขยายตัว มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ที่มีก้อนแข็ง รวมทั้งมีอาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่
 • อาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป

5) เนื้อเยื่อแคมใหญ่เหี่ยวย่น

 • อาการทางร่างกาย : แคมใหญ่หย่อนยาน ผิวหนังเหี่ยวย่น มีอาการเจ็บเวลาออกกำลังกาย ที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางประเภทที่รัดแน่นได้ ทำให้ออกกำลังกายได้ไม่สะดวก เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ เนื่องจากการดึงรั้งของเนื้อเยื่อแคมใหญ่ที่เหี่ยวย่น
 • อาการทางจิตใจ : ความเขินอายในรูปร่างของอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่

6) ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน

 • อาการทางร่างกาย : ช่องคลอดหย่อนยาน ขาดความกระชับหรือมีลมระหว่างมีเพศสัมพันธ์
 • อาการทางจิตใจ : มีความกังวล มีเสียงและขาดความพึงพอใจในระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การรักษา-การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์)

สรุป

ปัจจุบันคุณผู้หญิงมีหนทาง ในการแก้ไขปัญหาอันละเอียดอ่อนของพวกเธอแล้ว ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิง มีการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ขั้นตอนการผ่าตัดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้ โดยคำนึงถึงรูปลักษณ์และหน้าที่การทำงานของอวัยวะนั้นๆ เมื่อคุณผู้หญิงประสบกับข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนี้ พญ. วิทัศศนา พร้อมจะรับฟังและร่วมหาหนทางแก้ไขปัญหากับคุณ