ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์

ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์ โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ในสภาพสังคมปัจจุบัน เราจะพบว่ามีการยอมรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพ และช่วยเพิ่มความมั่นใจ รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รับบริการมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสุภาพสตรี ซึ่งพบว่าการทำศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เป็นสิ่งที่นิยมทำกันมากขึ้นในต่างประเทศ โดยถือว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น ที่ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศทางฝั่งตะวันตก สำหรับสังคมไทยก็เริ่มมีการยอมรับ การทำ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เช่น การทำ ผ่าตัดรีแพร์, การทำผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ ตกแต่งเลเบีย และ ตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ ก็ถือศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต, ความพึงพอใจ และความมั่นใจ ให้แก่สุภาพสตรี โดยในต่างประเทศนั้น มีแนวโน้มการผ่าตัดทางด้าน  ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี เช่น ในปี 2008 ที่ประเทศอังกฤษ มีรายงานจำนวนครั้งของ การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ  ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น มีจำนวนมากถึง 1,118 ครั้ง โดยเมื่อเทียบกับปี 2007 ซึ่งมีจำนวนครั้งของ การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก 669 ครั้ง ทั้งนี้ถือว่าเพิ่มมากขึ้นถึง 67%

 

ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์

 

ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์  โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มสุภาพสตรี ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นใจ โดยมุ่งเน้นไปที่

1) การมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการประจำ ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

  • เนื่องจากศัลยกรรมตกแต่งแขนงนี้ เป็นศัลยกรรมตกแต่ง ที่แยกตัวออกมาจาก แผนกสูติ-นรีเวช จึงเปรียบเหมือนเป็นการให้บริการทางการแพทย์แขนงใหม่ ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มีการฝึกอบรมแพทย์อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้เข้ารับการประชุมและฝึกอบรมการผ่าตัด ในสถาบันการแพทย์ ที่มีชื่อเสียงทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปและเอเชีย ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล
  • แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 33 ปี หลังสำเร็จการศึกษาในปี 2531 โดยได้เริ่มทำงานงานด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ตั้งแต่ปี 2542 จนถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานมานานกว่า 22 ปี ทั้งนี้ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และทางเดินปัสสาวะมากว่า 11,000 รายการ จึงถือว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

2) ความทันสมัยของเทคโนโลยี ทีนำมาใช้ในการทำหัตถการของ ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 

โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการทำผ่าตัดทางด้านนี้โดยเฉพาะ  อาทิเช่น

  • การทํา เลเซอร์กระชับช่องคลอด  โดยไม่ต้องผ่าตัด
  • การทํา เลเซอร์แก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด
  • การทำผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ แคมใหญ่ โดยเลเซอร์
  • การทำผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์) หรือ ตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

จึงถือเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับการรักษาโดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละคน

3) ความมีมาตรฐานของ สถานพยาบาล เพี่อรับประกันการให้บริการของ ศูนย์จุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ได้เปิดให้บริการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation; HA) ขั้นที่ 3 โดย โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.) ซึ่งถือเป็นที่ได้มีการยอมรับกันในระดับประเทศ

สรุป

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็นว่า ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์  โรงพยาบาลแพทย์รังสิต มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทาง ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ภายใต้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดย แพทย์หญิง วิทัศศนา และมีการใช้เทคโนโลยี เลเซอร์ ที่ทันสมัยอย่างมาช่วยในการทำหัตถการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลลัพธ์ที่ดี และมีความพึงพอใจสูงสุด