การฝึกอบรม เลเซอร์กระชับช่องคลอด และ เลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด (Training of Laser treatment of Early Stages of Stress Urinary Incontinence and Vaginal Relaxation)

“ในฐานะสูติ-นรีแพทย์ ที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่มากว่า 30 ปี ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมาก เมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการรักษา ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ Intimalase ® ที่ทันสมัย หลังจากที่ข้าพเจ้าได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นเวลา 1 ปี ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่า IntimaLase ® จะเป็นทางออกที่ดี สำหรับการ กระชับช่องคลอด ผู้ป่วยหลายรายชื่นชอบการรักษาด้วย IntimaLase ® เนื่องจากวิธีนี้ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจทางเพศได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับข้าพเจ้าแล้ว การรักษาด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสามารถขยายการบริการ ด้านความงามทางนรีเวช ในคลินิคของข้าพเจ้าได้มากขึ้น” —โดย นายแพทย์ อิวาน ฟิสโทนิค, แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, คลินิกนรีเวชฟิสโทนิค, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย

 อบรมกระชับช่องคลอดและแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเลเซอร์

พญ. วิทัศศนา ได้เข้าอบรมการทำเลเซอร์ กับ นพ. อิวาน ฟิสโทนิค, ที่คลินิคนรีเวชฟิสโทนิค, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย

 

พญ.วิทัศศนา ได้เข้าอบรมการแก้ไข ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ช่องคลอดหย่อนยาน และ ภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเลเซอร์ IntimaLase ® กับ Dr. Ivan Fistonic ที่เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ในปี 2555

ทั้งนี้ Dr. Ivan Fistonic ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย และผลที่ได้รับจากนวัตกรรมการรักษาด้วยเลเซอร์ IntimaLase ® ที่ใช้กระชับช่องคลอด โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 21 ราย ที่ได้เข้ารับการรักษาด้วยการกระชับช่องคลอดด้วยเลเซอร์ 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 15-30 วัน ซึ่งขั้นตอนและผลการศึกษามีดังนี้

bullet_tickการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอด IntimaLase— แพทย์จะทำการประเมินระดับการหย่อนยานช่องคลอดก่อนและหลังการรักษา และประเมินอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจทางเพศ หลังการทำเลเซอร์แพทย์จะให้ผู้เข้ารับบริการตัวเป็นผู้ประเมินเองว่า ผลของการทำเลเซอร์เป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยผู้เข้ารับบริการจะถูกซักถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง และความพึงพอใจทางเพศที่ได้รับจากผลของการรักษา

bullet_tickการประเมินระดับการหย่อนยานของช่องคลอด— จะทำโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการวัดความกระชับภายในช่องคลอดโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะมีการวัดความกระชับก่อนการทำเลเซอร์ และวัดความกระชับซ้ำอีก 2 ครั้ง คือประมาณ 4  สัปดาห์และวัดซ้ำอีกครั้ง 4 เดือนหลังจากการทำเลเซอร์

bullet_tickผลสรุปออกมาคือ—  มีคนไข้จำนวน 95%  รายงานว่า ช่องคลอดมีความกระชับขึ้น (ปานกลางและมาก) และได้รับการยืนยันจากคู่สมรสว่าช่องคลอดกระชับขึ้น ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (85% ได้ผล และ 15% ยังไม่ค่อยได้ผล) กล่าวโดยสรุป คือคนไข้เกือบทั้งหมด ที่มีการรายงานถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ภายหลังการเข้ารับการรักษา

อย่างไรก็ตามหัตถการ กระชับช่องคลอด ด้วยเลเซอร์ IntimaLase ® มีข้อจำกัด คือจะช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้นเพียงระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มี ภาวะช่องคลอดหลวม หรือ ช่องคลอดหย่อนยาน ไม่มากนัก และผู้ที่มีภาวะไอ, จามปัสสาวะเล็ดที่มีอาการไม่รุนแรง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเลเซอร์ IntimaLase ® ไม่เหมาะสำหรับหญิงผู้มีบุตรหลายคนและผู้ที่มีภาวะไอ, จาม ปัสสาวะเล็ด ที่มีอาการรุนแรง อีกทั้งผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถ กระชับช่องคลอด หรือ แก้ไขภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ด ได้ 1 ปี