ผ่าตัด ตกแต่งเลบีย ที่ไหนดี?

ตกแต่ง เลบีย ที่ไหนดี เรามีคำตอบ การทำผ่าตัด ตกแต่ง เลเบีย คือ การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก เป็นหนึ่งในกลุ่ม ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง

ทั้งนี้แพทย์ที่จะทำผ่าตัดต้องมี ความรู้ และ ความเข้าใจในโครงสร้างทางกายวิภาคของ เลเบีย หรือ แคมเล็ก เป็นอย่างดี และมีความรู้ในการเลือกใช้ ไหมที่เย็บแผลผ่าตัด ยาฆ่าเชื้อ และยาแก้ปวด ที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี แผลสวย โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

เพื่อความสวยงาม และป้องกันแผลผ่าตัดผิดรูป ควรพิจารณาแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านนี้โดยตรง  “โปรดระลึกไว้เสมอว่า..เนื้อเยื่อที่สูญเสียไปแล้ว คุณจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้” 

ซึ่งผลงานการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ในเอกสารการผ่าตัด ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นเวลามากกว่า 23 ปี รวมจำนวนผ่าตัด ทั้งหมด 11,285 รายการ กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่

8 คำถามที่ต้องพิจารณาว่า เราควรจะทำ ผ่าตัด ตกแต่ง เลบีย ที่ไหนดี 

1) Q: ในแต่ละเดือนแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น มีจำนวนการผ่าตัดตกแต่งเลเบียเท่าใด?

2) Q: แพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น เป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดตลอดทั้งกระบวนการหรือไม่?

3) Q: ภาวะแทรกซ้อนใด ที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาที่สถานพยาบาลแห่งนั้น และมีเปอร์เซนต์ในการเกิดเท่าใด?

4) Q: ประสบการณ์ทางด้าน ศ้ลยกรรมจุดซ่อนเร้น ของแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้นท่านนั้น มีประสบการณ์มานานเท่าใด?

5) Q: การฝึกอบรม เกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในการช่วยในการผ่าตัด เช่น เครื่องเลเซอร์ ของแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น มีใบรับรองหรือไม่?

6) Q : คลินิกนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง มีใบรับรองหรือไม่?

7) Q : คลินิกนั้นมีความน่าเชื่อถือมีการแสดงรูปถ่ายใบอนุญาต และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ใบประกอบโรคศิลป์ รวมทั้งใบเกียรติบัตรต่างๆ หรือไม่?

8) Q: เจ้าหน้าที่ๆ ให้บริการ มีความรู้และความสามารถ สามารถแก้ปัญหากรณีมีเหตุฉุกเฉิน มีช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว และติดต่อได้จริงหรือไม่?

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ดังกล่าวนี้ เป็นประเด็นที่ควรพิจารณา แพทย์ควรตอบคำถามทั้งหมดด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้คลายความกังวล และเข้ารับการผ่าตัดได้ด้วยความมั่นใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์