การแก้ไข ช่องคลอดหลวม โดยศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชวิทยาขั้นสูง

“การผ่าตัดแก้ไขภาวะ ช่องคลอดหลวม หรือ ช่องคลอดไม่กระชับ โดยไม่ไช้วิธี การ รีแพร์ บทความนี้คัดลอกจาก เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชวิทยาขั้นสูง โดย ดร. ออสเตร็ซ์นสกี้ ในวันที่ 26-29 มกราคม 2555 ที่ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

สาเหตุที่ทำให้เกิด ภาวะช่องคลอดหลวม หรือช่องคลอดไม่กระชับ ทำให้คู่สมรสไม่รู้สึกถึงแรงสัมผัสหรือแรงเสียดสีในช่องคลอดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งทำให้คุณผู้หญิงเกิดความกังวลในใจ ขาดความมั่นใจในตนเองและไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวข้างต้น เกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อฝีเย็บที่บริเวณปากช่องคลอด รวมทั้งเกิดจากภาวะอื่นๆ ได้แก่ ภาวะผนังช่องคลอดหย่อน ภาวะที่รอยย่นในช่องคลอดหายไป เป็นภาวะที่พบได้ ที่มีสาเหตุที่เกิดเนื่องจากการคลอดบุตรมากที่สุด แต่ทั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเกิดเนื่องจากอายุที่มากขึ้น

การผ่าตัดแก้ไขภาวะ ช่องคลอดหลวม

พญ. วิทัศศนา ได้รับการฝึกอบรมจาก ศาสตราจารย์ อดัม ออสเทรซ์นสกี้ ถึงเทคนิคในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะดังกล่าวข้างต้น ที่เรียกว่า การผ่าตัดฟื้นฟูข้อบกพร่องในบริเวณเฉพาะที่ (Site Specific Defects Reconstruction: SSDR) และ การผ่าตัดเพื่อสร้างรอยย่นช่องคลอด (Vaginal Rugae Rejuvenation: VRR)

1. การผ่าตัดแก้ไขภาวะ ช่องคลอดหลวม โดยการผ่าตัดฟื้นฟูข้อบกพร่องในบริเวณเฉพาะที่ (Site Specific Defects Reconstruction: SSDR) ได้แก่

  • การทำผ่าตัดรีแพร์ หรือ การทำผ่าตัด ตกแต่งปากช่องคลอด เป็นวิธีการซ่อมแซมหรือแก้ไขความเสียหายเฉพาะในโครงสร้างของช่องคลอดในบริเวณใดก็ตาม นับตั้งแต่บริเวณฝีเย็บหรือปากช่องคลอด (Perineoplasty), บริเวณช่องคลอดด้านหน้า (Anterior Vaginal Repair), บริเวณช่องคลอดด้านหลัง (Posterior Vaginal Repair) หรือทั้งสองส่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด ภาวะช่องคลอดหย่อนยาน หรือ ช่องคลอดไม่กระชับ
  • การผ่าตัดนี้จะทำเพื่อช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับโครงสร้างกล้ามเนื้อ ช่องคลอด และ กล้ามเนื้อฝีเย็บ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้การทำงานของโครงสร้าง ช่องคลอด และ ปากช่องคลอด ให้เป็นปกติดังเดิมหรือใกล้เคียง

2. การผ่าตัดแก้ไข ภาวะช่องคลอดหลวม โดยการผ่าตัดสร้างรอยย่นในช่องคลอด (vaginal Rugae Rejuvenation : VRR)

  • สามารถช่วยกระชับช่องคลอด ซึ่งรอยย่นในช่องคลอด จะทำหน้าที่เพิ่มแรงเสียดทานในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นการผ่าตัดแก้ไขสร้างรอยย่นช่องคลอด (VRR) จะช่วยคืนความรู้สึกและความสุขในการมีเพศสัมพันธ์
  • การคลอดบุตร ฮอร์โมน รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้ผนังช่องคลอดหย่อนยาน รวมทั้งทำให้เกิดการขาดรอยย่นในช่องคลอด ภาวะดังกล่าวนี้อาจทำให้ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ลดลง
  • การผ่าตัดแก้ไขเพื่อสร้างรอยย่นช่องคลอด (Vaginal Rugae Rejuvenation: VRR)  ยังอยู่ในช่วงของการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุน ทั้งนี้สิ่งสำคัญสูงสุดที่ต้องคำนึงถึงในการผ่าตัดชนิดนี้ ได้แก่ ผลลัพธ์ของการผ่าตัด, ความเสี่ยงหรืออาการข้างเคียง และความปลอดภัยของผู้ที่ต้องการผ่าตัด
  • ดยทั่วไปแล้ว การผ่าตัดแก้ไขรอยย่นช่องคลอด (VRR) มักดำเนินการต่อเนื่องจาก การผ่าตัดฟื้นฟูข้อบกพร่องในบริเวณเฉพาะ (SSDR) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • พญ. วิทัศศนา มีขั้นตอนการผ่าตัด เพื่อช่วยแก้ปัญหา “ภาวะช่องคลอดหลวม” ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของความสุขทางเพศ ทำให้คุณผู้หญิงกลับมามีความสุขกับตัวเองอีกครั้ง เราขอแนะนำให้คุณผู้หญิงเข้ารับการแก้ไขภาวะดังกล่าว เพื่อเพิ่มความสุขทางเพศสำหรับคู่รัก แล้วคุณผู้หญิงจะสามารถยิ้มให้กับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง

 

แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้าร่วมประชุม การผ่าตัดแก้ไขภาวะ ช่องคลอดหลวม หรือ ช่องคลอดไม่กระชับ โดยไม่ไช้วิธี การรีแพร์

 
แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูงเข้าร่วมประชุม การผ่าตัดแก้ไขภาวะ ช่องคลอดหลวม หรือ ช่องคลอดไม่กระชับ โดยไม่ไช้วิธี การรีแพร์ 

 

ศาสตราจารย์ อดัม ออสเทรซ์นสกี้ พ.บ., ปร.ด., และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง เป็นผู้บรรยายเรื่อง “การผ่าตัดแก้ไขภาวะช่องคลอดหลวม (‘Fixing the Wide Vagina’)” ท่านเป็นอาจารย์ และเป็นนักวิจัยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ จากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ท่านได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับการเชิดชูสำหรับผลงานของท่าน เกี่ยวกับความก้าวหน้าของสุขภาพทางเพศของสตรีและการพัฒนาการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่ง อวัยวะเพศหญิง

ข้ามไปยังทูลบาร์