ภาวะช่องคลอดหลวมและปัญหาทางนรีเวชวิทยา (About Vaginal Relaxation and Gynecological Problems)

ภาวะช่องคลอดหลวม หรือภาวะช่องคลอดหย่อนยาน เกิดจากการสูญเสียโครงสร้างความแข็งแรงของช่องคลอด ซึ่งได้แก่ กล้ามเนื้อในช่องคลอดที่เกิดการหย่อนยานลง ทำให้ความแข็งแรงและแรงพยุงของช่องคลอดน้อยลง

 • shutterstock_290310446bullet_tickหลังการคลอดบุตร ช่องคลอดทั้งภายในและภายนอกจะมีความกว้างมากขึ้น กล้ามเนื้อฝีเย็บที่พยุงบริเวณปากช่องคลอดด้านล่างจะบางลง และจะมีรอยแยกตรงกลาง ส่งผลให้กล้ามเนื้อฝีเย็บอ่อนแอ
 • bullet_tickในสภาวะเช่นนี้พบว่าโครงสร้างของช่องคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การรับรู้ถึงความรู้สึกพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงจะลดน้อยลง ดังนั้นภาวะช่องคลอดหลวม จึงก่อให้เกิดผลในด้านลบต่อความพึงพอใจทางเพศ
 • bullet_tickผู้หญิงชาวอเมริกันกว่าสามสิบล้านคนเผชิญกับภาวะช่องคลอดหลวม รวมถึงอาการปัสสาวะเล็ด ผู้หญิงจำนวนมากไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ในบางเวลา อีกทั้งยังรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนิสัยการขับถ่ายที่เปลี่ยนไป เช่น มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ซึ่งอาการทั้งสองอย่างนี้ อาจสัมพันธ์กับปัญหาทั่วไป ที่เป็นผลมาจากการคลอดบุตร, เกิดจากอายุที่มากขึ้นหรือทั้งสองปัจจัยร่วมกัน

การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมจะแก้ปัญหาความกังวลใจ เกี่ยวกับภาวะช่องคลอดหย่อนให้แก่คุณผู้หญิง

อวัยวะในอุ้งเชิงกรานประกอบไปด้วย ช่องคลอด, มดลูก, กระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่ อวัยวะดังกล่าวนี้คงรูปอยู่ได้ด้วยสิ่งพยุงสามประการ ได้แก่
 • bullet_tick1) กล้ามเนื้อ
 • bullet_tick2) แผ่นเนื้อเยื่อต่างๆ
 • bullet_tick3) เส้นเอ็นต่างๆ

เมื่อสิ่งพยุงดังกล่าวนี้เกิดความเสียหายด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม เช่น ในช่วงระหว่างการคลอดบุตร เนื่องจากในระหว่างที่ทารกเคลื่อนผ่านช่องคลอดนั้น จะทำให้กล้ามเนื้อ, แผ่นเนื้อเยื่และเอ็นที่รั้งผนังช่องคลอดจะแยกตัวออกจากกัน ทำให้เกิดการหย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน –ทำให้หนึ่งอวัยวะหรือมากกว่าหนึ่งอวัยวะหย่อนออกมาจากช่องคลอด ซึ่งการหย่อนตัวนี้จะค่อยๆรุนแรงขึ้น

แต่ในบางครั้งอาการอ่อนแอของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผนังช่องคลอด อาจจะพบในผู้หญิงที่ไม่เคยมีบุตรมาก่อนก็ได้ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • bullet_tickโรคอ้วน
 • bullet_tickมีแรงดันในช่องท้องที่มากผิดปกติ
 • bullet_tickความอ่อนแอของเนื้อเยื่อพยุงโดยกําเนิด
 • bullet_tickแรงดันที่มากเกินไปบนเนื้อเยื่อพยุง เช่น เกิดจากอาการไอเรื้อรัง
อาการทั่วไปของภาวะช่องคลอดหย่อนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะดังกล่าว
 • bullet_tickอาการซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นความรู้สึกหนักหรือความรู้สึกปวดถ่วงท้องน้อย, มีอาการปัสสาวะเล็ด เมื่อมีกิจกรรมทางกายภาพ เช่น หัวเราะ, ไอ, เดินหรือวิ่ง, มีอาการการเจ็บจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือมีมดลูกหย่อนออกมานอกช่องคลอด
 • bullet_tickถึงแม้ว่าผู้หญิงจำนวนมาก จะไม่มีอาการที่ชัดเจนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่พวกเธอบางคนพบว่าการมีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนไป หรือการมีเพศสัมพันธ์เหมือนที่เคยรู้สึกนั้นหายไปเลย
มาสเตอรส์ และจอห์นสัน กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงเสียดสีที่เกิดขึ้นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากการคลอดบุตร
 • bullet_tickพวกเธอจำได้ถึงสิ่งที่เคยสัมผัสได้ก่อนการคลอดบุตร พวกเธอมักจะบอกกับแพทย์ว่า หลังการคลอดบุตรพวกเธอรู้สึกว่าช่องคลอดขยายตัว ดังนั้นความรู้สึกทางเพศสัมพันธ์จึงไม่เหมือนเดิม
 • bullet_tickผู้หญิงจำนวนมากอธิบายว่า ต้องใช้เวลามากขึ้นจึงจะถึงจุดสุดยอดทางเพศ เนื่องจากแรงเสียดสีที่น้อยลง หรือผู้หญิงบางรายอาจไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศ ได้อีกเลยหลังจากคลอดบุตร
 • bullet_tickผู้หญิงเหล่านี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “น้องสาวของฉันหลวมเกินไปค่ะ” หรือ “ฉันไม่รู้สึกอะไรระหว่างมีเพศสัมพันธ์เลยค่ะ”
 • bullet_tickผู้หญิงจำนวนมากได้ปรึกษาเรื่องภาวะช่องคลอดหลวม และแพทย์ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำว่า เป็นเรื่องปกติที่พบได้เมื่อวัยสูงขึ้น พวกเธอได้รับคำแนะนำให้ทำการ การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบช่องคลอด ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ได้รับในระหว่างการปรึกษาแพทย์ ซึ่งพวกเธอบอกว่า การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบช่องคลอดไม่ได้ผล  
ผู้หญิงที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว สามารถกล่าวอ้างเช่นนี้ได้ เนื่องจากพวกเธอสามารถเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรได้

ศัลยแพทย์จำนวนหนึ่งทั่วโลก ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากร่างกายผู้หญิงส่วนมากได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงเหล่านี้กำลังประสบกับสัญญาณแรกของภาวะช่องคลอดหลวม เราขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถทำไห้มีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางเพศ ด้วยการคืนความกระชับของช่องคลอด รวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกของช่องคลอดอีกด้วย

ขอเชิญคุณเข้ารับการผ่าตัดการตกแต่งช่องคลอดและปากช่องคลอด หรือเข้ารับคำปรึกษาจากศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงาม เพื่อคืนความสมดุลให้กับชีวิตที่ท้าทายและมีความสุข การแพทย์ทางเลือกดังกล่าวนี้ดำเนินการ โดย พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติ-นรีเวช ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลการรักษาจะเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

การเข้ารับคำปรึกษาทั่วไปก่อนการผ่าตัดมีความจำเป็น เพื่อการคัดกรองและให้คำแนะนำแก่คุณ ก่อนตัดสินใจว่าคุณจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ คุณจะได้รับทราบถึงความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการผ่าตัด