ภาวะช่องคลอดหลวม หรือภาวะช่องคลอดหย่อนยาน

ภาวะช่องคลอดหลวม หรือภาวะช่องคลอดหย่อนยาน เกิดจากการสูญเสียโครงสร้างความแข็งแรงของช่องคลอด

ภาวะช่องคลอดหลวม หรือภาวะช่องคลอดหย่อนยานซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพยุงในช่องคลอดถูกทำลาย ทำให้เกิดการหย่อนยานของผนังช่องดัานหลัง หรือทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้ความสามารถในการพยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของช่องคลอดลดลง

การคลอดบุตร ช่องคลอดทั้งภายในและภายนอกจะมีความกว้างมากขึ้น กล้ามเนื้อฝีเย็บที่พยุงบริเวณปากช่องคลอดด้านล่างจะบางลง และจะมีรอยแยกตรงกลาง ส่งผลให้กล้ามเนื้อฝีเย็บอ่อนแอ

ในสภาวะเช่นนี้พบว่าโครงสร้างของช่องคลอด จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การรับรู้ถึงความรู้สึกพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงจะลดน้อยลง ดังนั้นภาวะช่องคลอดหลวม จึงก่อให้เกิดผลในด้านลบต่อความพึงพอใจทางเพศ

ผู้หญิงชาวอเมริกันกว่าสามสิบล้านคนเผชิญกับภาวะช่องคลอดหลวม รวมถึงอาการปัสสาวะเล็ด ผู้หญิงจำนวนมากไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ในบางเวลา อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับนิสัยการขับถ่าย เช่น มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ซึ่งอาการทั้งสองอย่างนี้ อาจสัมพันธ์กับปัญหาทั่วไป ที่เป็นผลมาจากการคลอดบุตร, เกิดจากอายุที่มากขึ้นหรือทั้งสองปัจจัยร่วมกัน

การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมจะแก้ปัญหาความกังวลใจ เกี่ยวกับ ภาวะช่องคลอดหลวม ให้แก่คุณผู้หญิง

อวัยวะในอุ้งเชิงกรานประกอบไปด้วย ช่องคลอด, มดลูก, กระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่ อวัยวะดังกล่าวนี้คงรูปอยู่ได้ด้วยสิ่งพยุงสามประการ ได้แก่

  • 1) กล้ามเนื้อ ในอุ้งเชิงกราน
  • 2) เนื้อเยื่อต่างๆ ในอุ้งเชิงกราน
  • 3) เส้นเอ็นต่างๆ ในอุ้งเชิงกราน

เมื่อสิ่งพยุงดังกล่าวนี้ เกิดความเสียหายด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น ในช่วงระหว่างการคลอดบุตร เนื่องจากในระหว่างที่ทารกเคลื่อนผ่านช่องคลอดนั้น จะทำให้กล้ามเนื้อ, เนื้อเยื่อต่างๆและเส้นเอ็นต่างๆ ที่ผนังช่องคลอด จะมีการฉีกขาด, ถูกทำลายและแยกตัวออกจากกัน ทำให้ผนังช่องคลอดขาดความแข็งแรง ส่งผลให้เกิดการหย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน –ทำให้อวัยวะต่างๆ ในอุ้งเชิงกรานหย่อนออกมาจากช่องคลอด ซึ่งการหย่อนตัวนี้จะค่อยๆ เพิ่มความรุนแรงขึ้น

แต่ในบางครั้งอาการอ่อนแอของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผนังช่องคลอด อาจจะพบในผู้หญิงที่ไม่เคยมีบุตรมาก่อนก็ได้ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • โรคอ้วน ทำให้มีแรงดันในช่องท้องที่มากผิดปกติ
  • เนื่องมาจากความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อพยุง ที่เป็นโดยกําเนิด
  • แรงดันที่มากเกินไป กดลงบนเนื้อเยื่อที่พยุงช่องคลอด เช่น เกิดจากอาการไอเรื้อรัง

อาการทั่วไปของ ภาวะช่องคลอดหลวม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะดังกล่าว

  • อาการซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นความรู้สึกหนักหรือความรู้สึกปวดถ่วงท้องน้อย, มีอาการปัสสาวะเล็ด เมื่อมีกิจกรรมทางกายภาพ เช่น หัวเราะ, ไอ, เดินหรือวิ่ง, มีอาการการเจ็บจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือมีมดลูกหย่อนออกมานอกช่องคลอด
  • ถึงแม้ว่าผู้หญิงจำนวนมาก จะไม่มีอาการที่ชัดเจนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่พวกเธอบางคนพบว่าการมีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนไป หรือการมีเพศสัมพันธ์เหมือนที่เคยรู้สึกนั้นหายไปเลย

ภาวะช่องคลอดหลวม ลดความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิง

มาสเตอรส์ และจอห์นสัน กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงเสียดสีที่เกิดขึ้นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงส่วนใหญ่กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากการคลอดบุตร

bullet_tickพวกเธอจำได้ถึงสิ่งที่เคยสัมผัสได้ก่อนการคลอดบุตร พวกเธอมักจะบอกกับแพทย์ว่า หลังการคลอดบุตรพวกเธอรู้สึกว่าช่องคลอดขยายตัว ดังนั้นความรู้สึกทางเพศสัมพันธ์จึงไม่เหมือนเดิม

bullet_tickผู้หญิงจำนวนมากอธิบายว่า ต้องใช้เวลามากขึ้นจึงจะถึงจุดสุดยอดทางเพศ เนื่องจากแรงเสียดสีที่น้อยลง หรือผู้หญิงบางรายอาจไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศ ได้อีกเลยหลังจากคลอดบุตร

bullet_tickผู้หญิงเหล่านี้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “น้องสาวของฉันหลวมเกินไปค่ะ” หรือ “ฉันไม่รู้สึกอะไรระหว่างมีเพศสัมพันธ์เลยค่ะ”

bullet_tickผู้หญิงจำนวนมากได้ปรึกษาเรื่องภาวะช่องคลอดหลวม และแพทย์ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำว่า เป็นเรื่องปกติที่พบได้เมื่อวัยสูงขึ้น พวกเธอได้รับคำแนะนำให้ทำการ การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบช่องคลอด ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ได้รับในระหว่างการปรึกษาแพทย์ ซึ่งพวกเธอบอกว่า การฝึกขมิบกล้ามเนื้อรอบช่องคลอดนั้นไม่ได้ผล 

ผู้หญิงที่ประสบกับปัญหา ช่องคลอดหลวม สามารถเปรียบเทียบ ความเปลี่ยนแปลงในการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรได้

bullet_tickศัลยแพทย์จำนวนหนึ่งทั่วโลก ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากร่างกายผู้หญิงส่วนมากได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงเหล่านี้กำลังประสบกับปํญหาภาวะช่องคลอดหลวม เราขอเสนอการผ่าตัด ที่สามารถทำไห้มีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางเพศ ด้วยการคืนความกระชับของช่องคลอด รวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกของช่องคลอดอีกด้วย

bullet_tickขอเชิญคุณเข้ารับการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอดและ การผ่าตัดตกแต่ง ปากช่องคลอด หรือเข้ารับคำปรึกษาจาก ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น) เพื่อคืนความสมดุลให้กับชีวิตที่ท้าทายและมีความสุข การแพทย์ทางเลือกดังกล่าวนี้ ดำเนินการ โดย พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติ-นรีเวช ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลการรักษาจะเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

การเข้ารับคำปรึกษาทั่วไปก่อนการผ่าตัดแก้ไข ภาวะช่องคลอดหลวม มีความจำเป็น เพื่อการคัดกรองและให้คำแนะนำแก่คุณ ก่อนตัดสินใจว่าคุณจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ คุณจะได้รับทราบถึงความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการเข้ารับการผ่าตัด