เพศสภาพ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกจำกัดเฉพาะชายหรือหญิง ในปัจจุบันที่มนุษย์สามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นเพศไหน ความต้องการและการเปิดกว้างในทั่วทุกมุมโลก ทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ “เพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด” ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่หรือมีความแปลกแยกแต่อย่างใด ความหลากหลายทางเพศจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงการแพทย์ให้ความสำคัญและให้ความสนใจในการรักษา เช่น ศัลยกรรมตกแต่งเลเบียหลังแปลงเพศ สำหรับศูนย์การรักษาของเรา คุณจะพบกับแพทย์ศัลยกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ และยังเป็นแพทย์ผู้มีคุณวุฒิโดยตรงในการเข้ามาดูแลในการสร้างความพึงพอใจให้กับคุณ

LGBTQ ความหลากหลายทาง เพศสภาพ คืออะไร

เมื่อกล่าวถึงสาวข้ามเพศ หรือ transgender ก็จะทำให้ผู้ฟังทราบได้ทันทีว่าเรากำลังกล่าวถึงใคร ในขณะที่ปัจจุบันสังคมไม่ได้ยอมรับเพียงแค่สาว trans เท่านั้น แต่ยังให้การยอมรับกลุ่ม LGBTQ อีกด้วย กล่าวคือ เราจะพบเพศสภาพมากมายที่แตกต่างกันไปตามความพอใจของพวกเขา ในส่วนนี้ ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ขออธิบายเพื่อให้เข้าใจความหมายของ LGBTQ ดังนี้

L = Lesbian

เลสเบี้ยน หมายถึง กลุ่มผู้หญิงที่มีความรักและชื่นชอบผู้หญิงด้วยกัน มีการแต่งกายการแสดงออกเหมือนผู้หญิงทั่วไป ไม่ได้ต้องการปรับเปลี่ยนเพศกำเนิดของตัวเอง ทั้งการกระทำการเข้าสังคมและพฤติกรรม

G = Gay

เกย์ หมายถึง กลุ่มผู้ชายที่มีความรักและชื่นชอบผู้ชายด้วยกัน พฤติกรรมและนิสัยอาจมีความละเอียดอ่อนคล้ายเพศหญิงในบางรายละเอียดแต่ยังคงมีการแสดงออกและการแต่งกายเหมือนผู้ชายทั่วไป และไม่ต้องการปรับเปลี่ยนเพศกำเนิดของตนเอง 

B = Bisexual

ไบเซ็กส์ช่วล หมายถึง กลุ่มที่มีความชื่นชอบ ความรักไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นเพศกำเนิดหรือเพศสภาพ คนกลุ่มนี้ก็เปิดกว้างและสามารถมอบความรักให้ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นการแต่งกาย พฤติกรรม แนวคิดหรือการแสดงออกของคนกลุ่มนี้จึงไม่ตายตัว ไม่มีข้อจำกัดและไม่มีกฎเกณฑ์ 

T = Transgender

ทรานส์เจนเดอร์ หมายถึง กลุ่มคนข้ามเพศ อาจเป็นสาวข้ามเพศหรือชายข้ามเพศ คนกลุ่มนี้ต้องการมีเพศสภาพในแบบที่ตัวเองอยากเป็น อย่างเช่น เพศกำเนิดชายต้องการมีเพศสภาพหญิง หรือ เพศกำเนิดหญิงต้องการมี เพศสภาพ ชาย ซึ่งทางการแพทย์จะให้ความสนใจและเราจะพบเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ 

Q = Queer

เควียร์ หมายถึง กลุ่มคนที่ชื่นชม รัก และยอมรับในตัวอีกฝ่ายโดยไม่มีการปิดกั้นอารมณ์ ความรู้สึก ยอมรับความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างสิ้นเชิง

 

แม้ว่าความต้องการในการปรับเปลี่ยนสรีระ รูปร่าง ต้องการ เพศสภาพ ในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสามารถทำได้ แต่ถึงอย่างไรก่อนการดำเนินการต่างๆ แพทย์ในหลายฝ่ายก็ต้องเข้าสำรวจความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อความมั่นใจอีกครั้ง ว่าเป็นความต้องการจริงๆ ไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วครู่ ซึ่งเมื่อได้กระทำการไปแล้ว หมายถึงการที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก รวมทั้งประเมินร่างกายและสุขภาพว่าจะสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขและศัลยกรรมส่วนไหนได้บ้างนั่นเอง ดังนั้นก่อนที่สาวข้ามเพศ (transgender) จะได้รับการแก้ไขก็ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาย​ทั้งด้าน

  • การวินิฉัยโดยจิตแพทย์ เมื่อแน่ใจและมั่นใจแล้วจึงจะนำส่งประวัติ ให้แพทย์ที่จะทำการรักษาต่อ
  • ศัลยแพทย์ประเมินผลการตรวจ เพื่อพิจารณาทำการผ่าตัดแปลงเพศ ( MTF sex reassignment surgery)

การแปลงเพศจากชายเป็นหญิงไม่ใช่เพียงแค่การผ่าตัดนำออกเท่านั้น แต่เป็นการสร้างช่องคลอดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นในการสร้างผนังเยื่อบุช่องคลอดนั้นจึงต้องอาศัยฝีมือและความเชี่ยวชาญของแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำโดยการบุเนื้อเยื่อชนิดไม่มีเยื่อเมือกธรรมชาติ หรือ การบุเนื้อเยื่อชนิดมีเยื่อเมือกธรรมชาติก็ตาม การผ่าตัดแปลงเพศเพื่อให้ช่องคลอดมีความเป็นธรรมชาติ ละม้ายคล้ายผู้หญิงมากที่สุด ยังจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับความสวยงามของช่องคลอดด้วยเช่นกัน ดังนั้น การผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น จึงเข้ามามีบทบาทในการดูแล รักษาให้กับ สาวข้ามเพศ (transgender)  ด้วยเช่นเดียวกัน

เนื่องจากความไม่พอใจใน เพศสภาพ ทำไห้มีการผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย (Labia Minora ) หลังแปลงเพศ

ในการผ่าตัดแปลงเพศ (MTF sex reassignment surgery) เป็นการผ่าตัดองคชาติ หรือ อวัยวะเพศชายเพื่อให้เป็นแคมใหญ่และแคมเล็ก ส่วนหนัง และชิ้นเนื้อเหล่านั้นจะถูกนำมาสร้างเป็นเนื้อช่องคลอด อวัยวะเพศหญิง ทั้งนี้ในระหว่างการผ่าตัด หรือหลังจากผ่าตัดแล้ว อาจพบว่าแคมนอกและแคมในนั้นยังไม่เท่ากัน หรือยังไม่มีความสวยงามดังนี้ต้องการทำให้หลังจากที่สาวข้ามเพศ (transgender) เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วและพบว่าความสวยงามในบริเวณนั้นยังไม่พึงพอใจ ก็สามารถเข้ามารับ การ ตกแต่งเลเบีย (Labia Minora) หลังแปลงเพศได้ โดยการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ( เลเบีย ) นั้นเป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก เพียงดมยาสลบ หรือในบางรายอาจเพียงแค่ใช้ยาชาและทำการศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้นได้ โดยไม่ต้องพักฟื้น ใช้เวลาการผ่าตัดเพียงแค่  2-3 ชั่วโมง ก็สามารถกลับบ้านได้ 

ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะการดูแล ศัลยกรรมตกแต่งเลเบีย ( Labia Minora ) ด้วยเลเซอร์ ยังช่วยให้ขั้นตอนในการตกแต่งแม่นยำ ละเอียดและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดการอักเสบ การระบบหรือระคายเคืองในบริเวณใกล้เคียงได้ดีมากกว่าการศัลยกรรมตกแต่งเลเบียด้วยมีด จึงทำให้คนไข้ หรือผู้ต้องการเข้ารับการรักษาตัดสินใจทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

 

เรื่องน่ารู้ของ เพศสภาพ และ สาวข้ามเพศ กับการ ตกแต่งเลเบีย

 

โดยการรักษา ตกแต่งเลเบีย (Labia Minora ) ยังช่วยลดความกังวัลในด้านต่างๆ เหล่านี

  • แคมเล็กมีขนาดไม่เท่ากัน 
  • แคมเล็ก (เลเบีย) มีลักษณะยื่น หรือปลิ้นออกมาจากแคมใหญ่ ทำให้ไม่สวยงาม

โดยการทำศัลยกรรม ตกแต่งเลเบีย (Labia Minora ) ก็สามารถทำได้หลังจากแผลหายสนิทแล้ว หรือประมาณ 4-6 เดือนหลังจากการผ่าตัดแปลงเพศ และเมื่อได้ทำการตกแต่งศัลยกรรมเลเบียด้วยเลเซอร์ประมาณ 45 วัน หรือตามความเห็นของแพทย์ ก็สามารถใช้งาน ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น การออกกำลังกาย การมีเพศสัมพันธ์ ได้ตามปกติ

ศัลยกรรม ตกแต่งเลเบีย ( Labia Minora ) ราคาเท่าไหร่?

การทำศัลยกรรม ตกแต่งเลเบีย ด้วยเลเซอร์ เริ่มต้น 31,500 บาท แต่ละเคสมีความละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้ารับการดูแลรักษาจึงควรพบแพทย์เพื่อพูดคุยปัญหา และวินิจฉัยจากแพทย์ในการประเมินค่ารักษาพยาบาล หรือสามารถสอบถามแอดไลน์เพื่อปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นโดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โดยแพทย์หญิง วิทัศศนา แพทย์เฉพาะทางด้านการศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ประสบการณ์กว่า 23 ปี

ข้ามไปยังทูลบาร์