ผ่าตัด รีแพร์ ที่ไหนดี

ผ่าตัด รีแพร์ ที่ไหนดี  การทำผ่าตัดรีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด เป็นกลุ่มศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ที่มีความซับซ้อนและละเอียดมากที่สุดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้การเลือกสถานที่จะเข้ารับการผ่าตัด รามทั้งแพทย์ จึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

9 คำถามที่ต้องพิจารณาว่า เราควรจะทำ ผ่าตัด รีแพร์ ที่ไหนดี ?

1) Q: ในแต่ละเดือนแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น มีจำนวนการผ่าตัดรีแพร์เท่าใด?

2) Q: แพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น เป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดรีแพร์เองตลอดทั้งกระบวนการหรือไม่?

3) Q: ภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาที่สถานพยาบาลแห่งนั้น และมีเปอร์เซนต์ในการเกิดเท่าใด?

4) Q: ประสบการณ์ทางด้าน ศ้ลยกรรมจุดซ่อนเร้น ของแพทย์ท่านนั้น ที่สถานพยาบาลแห่งนั้นท่านนั้น มีประสบการณ์มานานเท่าใด?

5) Q: การฝึกอบรม เกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในการช่วยในการผ่าตัด เช่น เครื่องเลเซอร์ ของแพทย์ที่สถานพยาบาลแห่งนั้น มีใบรับรองหรือไม่?

6) Q : สถานพยาบาลนั้นมีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง มีใบรับรองหรือไม่?

7) Q : สถานพยาบาลนั้นมีความน่าเชื่อถือมีการแสดงรูปถ่ายใบอนุญาต และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ใบประกอบโรคศิลป์ รวมทั้งใบเกียรติบัตรต่างๆ หรือไม่?

8) Q: เจ้าหน้าที่ๆ ให้บริการ มีความรู้และความสามารถ สามารถแก้ปัญหากรณีมีเหตุฉุกเฉิน มีช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว และติดต่อได้จริงหรือไม่?

9) Q: แพทย์ที่จะทำผ่าตัดท่านนั้นมีความรู้, ความเข้าใจในโครงสร้างทางกายวิภาคของช่องคลอดเป็นอย่างดี มีความรู้ในการเลือกไหมที่เย็บแผลผ่าตัดที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำหรือไม่?

สรุป

คำถามที่ควรพิจารณาก่อนเข้ารับการทำรีแพร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เป็นประเด็นที่ควรพิจารณา แพทย์ควรตอบคำถามทั้งหมดด้วยความเต็มใจ แล้วผู้ป่วยจะได้คลายความกังวล และเข้ารับการผ่าตัดได้ด้วยความมั่นใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ การผ่าตัดรีแพร์

สำหรับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ มาแล้วกว่า 23 ปี รวมจำนวนผ่าตัดทั้งหมดรวม 11,285 รายการ จึงถือได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และการผ่าตัดทางด้าน นรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง