ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก

ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก

1) ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก เนื่องอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด 

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดยกมดลูกbullet_tickในระยะ 2-3 วันแรก อาจมี ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก เนื่องจากอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดมีการเย็บดึงเอ็นที่ยึดปีกมดลูกทั้ง 2 ข้างมาเย็บติดกับเอ็นบุผนังหน้าท้องทั้ง 2 ข้าง 

bullet_tickเมื่อกลับบ้าน วิธีการพักฟื้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน แต่ผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในระยะ 3-5 วันแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการขึ้นลงบันได รวมทั้งควรนอนพักสังเกตอาการ เพื่อลดอาการปวดอันเนื่องมาจากภาวะอักเสบของแผลผ่าตัด ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดมากขึ้น ควรกลับมาพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

2) ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก เนื่องจากภาวะเลือดคั่งหรือเลือดออกมากผิดปกติ 

bullet_tickอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด

bullet_tickเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก แพทย์ผู้ผ่าตัดต้องให้ความระมัดระวังในการผ่าตัด โดยทําการเย็บแผลผ่าตัดทั้งหมด 2-3 ชั้น รวมทั้งมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยกแล้วทำให้เกิดเลือดออกมากผิดปกติได้ ในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำ ในระยะ 3-5 วันแรกหลังการผ่าตัด รวมทั้งต้องงดการออกกำลังกายและงดการมีเพศสัมพันธ์ หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 6 สัปดาห์

bullet_tickกรณีผู้เข้ารับการผ่าตัด มีเลือดออกมากชุ่มผ้ากอซ หรือมีเลือดออกเป็นก้อนสีแดงสด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำ หรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด

3) ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก เนื่องจากการเกิดแผลแยก, แผลอักเสบหรือแผลติดเชื้อ 

bullet_tickการอักเสบและติดเชื้อหลังการผ่าตัดเป็นเหตุสุดวิสัยที่พบได้ มักเกิดในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ถูกต้อง และในผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน รวมทั้งในผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่มีภาวะติดเชื้อก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ

bullet_tickในผู้เข้ารับการผ่าตัดมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุและมีอาการปวดที่แผลผ่าตัด ร่วมกับมีอาการบวมแดงที่แผลผ่าตัด กรุณาโทรติดต่อโรงพยาบาลทันที เพื่อขอรับคำแนะนำหรือกลับมาพบแพทย์ เพื่อตรวจแผลผ่าตัด ซึ่งในกรณีที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องได้รับยาปฏิชีวนะรับประทานเพิ่มเติม และเสียค่าใช้จ่ายตามจริง

4) ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก เนื่องจากเกิดเชื้อราภายในช่องคลอด หรือมีตกขาวมากกว่าปกติ 

bullet_tickผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีตกขาวสีขาวปนเขียว หรือตกขาวคันในช่องคลอดมากกว่าปกติ เนื่องจากเชื้อราภายในช่องคลอด ซึ่งเกิดตามหลังการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้โดยปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียหลายกลุ่มที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) กลุ่มดีคือกลุ่มแลคโตแบซิลไล ซึ่งสร้างสภาวะกรดในช่องคลอด เพื่อควบคุมไม่ให้แบคทีเรียกลุ่มไม่ดีหรือเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้นการรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียของแผลผ่าตัดก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียกลุ่มดี คือกลุ่มแลคโตแบซิลไลที่มีอยู่ในช่องคลอดตามปกติตายไปด้วย สมดุลของความเป็นกรด-ด่าง ( acid/base balance ) โดนทำลาย ทำให้เกิดเชื้อราในช่องคลอด ทั้งนี้โดยทั่วไปแพทย์จะจัดยาฆ่าเชื้อราให้รับประทาน หลังหยุดยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ หรือให้ยาเหน็บช่องคลอดฆ่าเชื้อรา เมื่อแผลผ่าตัดหายดีแล้ว หรือหลังการผ่าตัด 6-8 สัปดาห์

 

:: หัวข้อที่น่าสนใจ โปรดคลิก ::

ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน

แนวทางการรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน

คำแนะนําและข้อมูลที่ควรทราบก่อน การผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

ภาพ ก่อน หล้ง การผ่าตัด

 

5) ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก เนื่องจากอาการปวดท้องน้อยตลอดเวลา หรือมีอาการปวดในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ 

bullet_tickสามารถเกิดขึ้นได้ หากการเย็บดึงเอ็นที่ยึดปีกมดลูกกับเอ็นบุผนังหน้าท้องตึงเกินไป ซึ่งหากมีอาการแทรกซ้อนดังกล่าวนี้เกิดขึ้น การรักษาสามารถทำได้โดยการรักษาแบบประคับประคอง เช่น ในกรณีหากผู้เข้ารับการผ่าตัดมีอาการปวดเพียงเล็กน้อยที่ท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกราน อาจจะทําการรักษาโดยการฉีดยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบ แต่หากมีอาการปวดรุนแรง อาจจะจําเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไข โดยการตัดไหมที่เย็บยึดเอ็นที่ปีกมดลูกทั้ง 2 ข้างไว้ออกบางส่วนหรือตัดออกทั้งหมด

6) ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก เนื่องจากการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน 

bullet_tickเนื่องจากผลการผ่าตัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด ได้แก่ ความรุนแรงของความหย่อนยานของมดลูก และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด 

bullet_tickกรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขก็อาจทำได้ โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา, ค่าห้องและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง

ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัดยกมดลูก เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้นโปรดทราบว่า ต่อให้แพทย์ทําการผ่าตัด–เย็บแผลผ่าตัดอย่างระมัดระวังเท่าใดก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าแผลผ่าตัดเกิดเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําหลังการผ่าตัดโดยเคร่งครัด

ข้ามไปยังทูลบาร์