นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

ข้อมูลที่เรารวบรวม ก่อนการปรึกษาเกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

bullet_tickเราต้องการข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคุณได้

bullet_tickขณะที่คุณกำลังกรอกแบบฟอร์ม คุณจะได้รับคำถามให้ระบุ e-mail ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โดยที่ไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน

สิ่งที่เราทำกับข้อมูลที่เราได้จากคุณ เมื่อคุณเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

ข้อมูลใดๆก็ตามที่เรารวบรวมจากคุณอาจนำไปใช้ดังนี้:

bullet_tickเพื่อช่วยในการวินิจฉัยในการวางแผนการรักษา ทั้งนี้ข้อมูลของคุณ จะช่วยเราในการตอบโจทย์ต่อความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

bullet_tickเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์เราให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราพัฒนาและปรับปรุงการนำเสนอของเว็บไซต์เรา บนพื้นฐานของข้อมูลและเสียงตอบรับที่ได้จากคุณ

bullet_tickเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลของคุณ ช่วยให้เราสามารถให้บริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

bullet_tickที่อยู่ อีเมล์ที่คุณให้ไว้ จะถูกนำไปใช้ในการส่งข้อมูลและข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสอบถาม เกี่ยวกับแผนการรักษา

วิธีการปกป้องข้อมูลของคุณ ในการปรึกษาเกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

bullet_tickเราได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเอาไว้หลากหลาย เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ปัญหาทั่วไปของอวัยวะเพศ ของคุณ ให้กับบุคคลภายนอก

bullet_tickเราไม่ขาย, แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนคุณได้ ไปยังบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่บุคคลที่สาม ที่เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ หรือผู้ที่ต้องให้บริการคุณ ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จะต้องรักษาข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ

bullet_tickเราอาจเปิดเผยของมูลของคุณ เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นเหมาะสม ในการปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมาย และนโยบายด้านเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งมีการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของคุณหรือตัวเราเอง อย่างไรก็ตามข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมแบบไม่ระบุตัวตน อาจได้รับส่งมอบให้กับบุคคลอื่นๆ เพื่อเหตุผลทางการตลาด หรืออื่นๆ

นโยบายความปลอดภัยทางออนไลน์ เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ของคุณ

bullet_tickนโยบายความปลอดภัยทางออนไลน์นี้ หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อมูลการรับบริการของคุณ ในศูนย์บริการของเรา

ข้ามไปยังทูลบาร์