นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ข้อมูลที่เรารวบรวม ก่อนการปรึกษาเกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เราต้องการข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคุณได้ ขณะที่คุณกำลังกรอกแบบฟอร์ม คุณจะได้รับคำถามให้ระบุ e-mail ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โดยที่ไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน

นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เมื่อคุณเข้ามาปรึกษาเรา

ข้อมูลใด  ๆ ก็ตามที่เรารวบรวมจากคุณอาจนำไปใช้ดังนี้:

  • เพื่อช่วยในการวินิจฉัยในการวางแผนการรักษา ทั้งนี้ข้อมูลของคุณ จะช่วยเราในการตอบโจทย์ต่อความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์เราให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราพัฒนาและปรับปรุงการนำเสนอของเว็บไซต์เรา บนพื้นฐานของข้อมูลและเสียงตอบรับที่ได้จากคุณ
  • เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลของคุณ ช่วยให้เราสามารถให้บริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้จากคุณ ที่อยู่ อีเมล์ที่คุณให้ไว้ จะถูกนำไปใช้ในการส่งข้อมูลและข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสอบถาม เกี่ยวกับแผนการรักษาเท่านั้น

วิธีการปกป้องข้อมูลของคุณ ในการปรึกษาเกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

  • เราได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเอาไว้หลากหลาย เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ปัญหาทั่วไปของอวัยวะเพศ ของคุณ ให้กับบุคคลภายนอก
  • เราไม่ขาย, แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนคุณได้ ไปยังบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นแต่บุคคลที่สาม ที่เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ หรือผู้ที่ต้องให้บริการคุณ ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จะต้องรักษาข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ

สรุป

นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เราอาจเปิดเผยของมูลของคุณ เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นเหมาะสม ในการปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมาย และนโยบายด้านเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งมีการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของคุณหรือตัวเราเอง อย่างไรก็ตามข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมแบบไม่ระบุตัวตน อาจได้รับส่งมอบให้กับบุคคลอื่น ๆ เพื่อเหตุผลทางการตลาด หรืออื่น ๆ นโยบายความปลอดภัยทางออนไลน์นี้ หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อมูลการรับบริการของคุณ ในศูนย์บริการของเรา