ราคาผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

 • bullet_tickฉีดเสริม G-spot ราคา 30,500 บาท


 • bullet_tickฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าวหรือแคมใหญ่

 • ราคาจุดละ 30,500 บาท **(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ 2 จุด)


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งหนังแคมเล็ก โดยเลเซอร์ ราคา 28,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 28,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 35,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด และตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 50,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 48,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว ราคา 48,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 56,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ ราคา 26,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์ โดยเลเซอร์ ราคา 26,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ 55,500 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป จากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 2 คืน) ราคา 161,000 บาท


 • bullet_tickผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน) ราคา 91,000 บาท


 • bullet_tickเลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด ราคา 30,000 บาท


 • bullet_tickเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด ทำ 2 ครั้ง ราคา 50,000 บาท


 • bullet_tickเลเซอร์แคมใหญ่และแคมเล็ก ให้ขาวขึ้น ครั้งละ 20,000 บาท คอร์สละ ราคา 50,500 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) 


 • bullet_tickเลเซอร์ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ให้ขาวขึ้น ครั้งละ 20,000 บาท คอร์สละ ราคา 50,500 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) 


 • bullet_tickตกแต่งรีแพร์ช่องคลอดทั้งสองด้าน (แก้ไขกระบังลมหย่อน) โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน) ราคา 68,000 บาท


 • bullet_tickตกแต่งรีแพร์ช่องคลอดทั้งสองด้าน (แก้ไขกระบังลมหย่อน) และตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน) ราคา 93,000 บาท


 

ราคาค่าผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมทางเคมี, ค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวทางอายุรกรรม