ราคาผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

ราคาผ่าตัด

 

bullet_tickฉีดเสริม G-spot 30,000 บาท

bullet_tickตกแต่งหนังแคมเล็ก โดยเลเซอร์ 28,000 บาท

bullet_tickตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ 28,000 บาท

bullet_tickตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ 35,000 บาท

bullet_tickตกแต่งช่องคลอด และตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร)โดยเลเซอร์ 50,000 บาท

bullet_tickตกแต่งช่องคลอด/รีแพร์ และตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ 50,000 บาท

bullet_tickตกแต่งแคมเล็กและตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ 48,000 บาท

bullet_tickตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ 26,000 บาท

bullet_tickตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์ โดยเลเซอร์ 26,000 บาท

bullet_tickผ่าตัดมดลูก ออกทางหน้าท้อง (พักโรงพยาบาล 4 คืน) 85,000 บาท

bullet_tickตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ 55,000 บาท

bullet_tickตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 2 คืน) 160,000 บาท

bullet_tickตกแต่งแคมเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ 56,000 บาท

bullet_tickตกแต่งรีแพร์ช่องคลอดทั้งสองด้าน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน) 67,000 บาท

bullet_tickตกแต่งรีแพร์ช่องคลอดทั้งสองด้าน และตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน) 92,000 บาท

bullet_tickผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน) 90,000 บาท

bullet_tickผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว 48,000 บาท

bullet_tickฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าวหรือแคมใหญ่ **(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ 2 จุด) ราคาจุดละ 30,000

bullet_tickเลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัด 30,000 บาท

bullet_tickเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยไม่ต้องผ่าตัด ทำ 2 ครั้ง 50,000 บาท

bullet_tickเลเซอร์แคมใหญ่และแคมเล็ก ให้ขาวขึ้น ครั้งละ 20,000 บาท คอร์สละ 50,000 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) 

bullet_tickเลเซอร์ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ให้ขาวขึ้น ครั้งละ 20,000 บาท คอร์สละ 50,000 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) 

 


 

ราคาค่าผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมทางเคมี, ค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวทางอายุรกรรม