ราคาผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ช่วงนี้ลด 10 % ทุกรายการ

 

 • bullet_tickฉีดเสริม G-spot ราคา 30,500 บาท ลดเหลือ 27,450 บาท 


 • bullet_tickฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าว หรือ แคมใหญ่ ราคาจุดละ 30,500 บาท **(แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ 2 จุด) ลดเหลือ 27,450 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ ราคา 28,500 บาท ลดเหลือ 25,650 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 28,500 บาท ลดเหลือ 27,450 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 35,500 บาท ลดเหลือ 31,950 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด และ ตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์ ราคา 50,500 บาท ลดเหลือ 45,450 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 48,500 บาท ลดเหลือ 43,650 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว ราคา 48,500 บาท ลดเหลือ 43,650 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ ราคา 56,500 บาท ลดเหลือ 50,850 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์ ราคา 26,500 บาท ลดเหลือ 27,450 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์ โดยเลเซอร์ ราคา 26,500 บาท ลดเหลือ 23,850 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์ 55,500 บาท ลดเหลือ 49,950 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูป จากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 2 คืน) ราคา 161,000 บาท ลดเหลือ 144,900 บาท 


 • bullet_tickผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน) ราคา 91,000 บาท ลดเหลือ 81,900 บาท 


 • bullet_tickเลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด ราคา 30,500 บาท ลดเหลือ 27,450 บาท 


 • bullet_tickเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด ทำ 2 ครั้ง ราคา 50,500 บาท ลดเหลือ 27,450 บาท 


 • bullet_tickเลเซอร์แคมใหญ่และแคมเล็ก ให้ขาวขึ้น ครั้งละ 20,000 บาท คอร์สละ ราคา 50,500 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) ลดเหลือ 45,450 บาท 


 • bullet_tickเลเซอร์ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ให้ขาวขึ้น ครั้งละ 20,500 บาท คอร์สละ ราคา 50,500 บาท ( ทำ 3 ครั้ง ) ลดเหลือ 45,450 บาท 


 • bullet_tickตกแต่งรีแพร์ช่องคลอดทั้งสองด้าน (แก้ไขกระบังลมหย่อน) โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน) ราคา 68000 61,200 บาท ลดเหลือ 61,200 บาท 


 • bullet_tickตกแต่งรีแพร์ช่องคลอดทั้งสองด้าน (แก้ไขกระบังลมหย่อน) และ ตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน) ราคา 93,000 บาท ลดเหลือ 83,700 บาท 


 

ราคาค่าผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมทางเคมี, ค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวทางอายุรกรรม