ราคาผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

ราคาค่าผ่าตัดศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเพิ่มเติมทางเคมี, ค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวทางอายุรกรรม 

 

รายการราคาผ่าตัด

บาท

-ราคาผ่าตัดตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์ 

28,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์

28,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์

35,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด ร่วมกับตกแต่งปากช่องคลอด (ผู้ที่เคยมีบุตร) โดยเลเซอร์

50,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งรีแพร์ (หรือตกแต่งช่องคลอด) ร่วมกับตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์

50,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ร่วมกับตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์

48,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งรีแพร์ (ตกแต่งช่องคลอด) และตกแต่งปากช่องคลอด โดยเลเซอร์

50,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด หรือ ตกแต่งรอยย่นปากช่องคลอด หรือ ตกแต่งเยื่อพรหมจารีย์  โดยเลเซอร์

26,000

-ราคาผ่าตัดผ่าตัดมดลูก (พักโรงพยาบาล 4 คืน)

95,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์

55,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์  (พักโรงพยาบาล 2 คืน)

160,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร ร่วมกับตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส โดยเลเซอร์

56,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดทั้งสองด้าน โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน)  

67,000

-ราคาผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดทั้งสองด้าน

ร่วมกับตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ (พักโรงพยาบาล 3 คืน)  

92,000

-ราคาผ่าตัดผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด TVT-O (พักโรงพยาบาล 1 คืน)

90,000

-ราคาผ่าตัดผ่าตัดแก้ไขแคมเล็กที่เคยทำผ่าตัดมาแล้ว โดยเลเซอร์

48,000

-ราคาฉีดเสริม จี สปอท (G-spot)

30,000

-ราคาฉีดสารเติมเต็มที่หัวหน่าวหรือแคมใหญ่ (แคมใหญ่ 2 ข้างเท่ากับ 2 จุด) ราคาจุดละ

30,000

-ราคาเลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด

30,000

-ราคาเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด ( ทำ 2 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ )

50,000

-ราคาเลเซอร์แคมใหญ่และแคมเล็ก หรือ เลเซอร์ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ให้ขาวขึ้น โดยไม่ต้องผ่าตัด 

คอร์สละ 50,000 (ทำ 3 ครั้ง ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ )

ครั้งละ

20,000