ราคา ผ่าตัดตกแต่งเลเบีย

ราคา ผ่าตัดตกแต่งเลเบีย

ราคาผ่าตัดตกแต่งเลเบียราคาผ่าตัดตกแต่งเลเบีย หรือ ตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ ช่วงนื้พิเศษ โปรโมชั่น ราคาผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์ ช่วงนื้ราคาพิเศษ โปรโมชั่น ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 29,500 บาท หรือ 45,000 บาท จนถึง ถีง 55,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายค่ะ เช่น กรณีแคมเล็กมีขนาดใหญ่มาก หรือ หนามาก หรือ มีหนังคลุมคลิตอริสด้วย, แคมเล็กมีชั้นซ้อนหลายชั้น, แคมเล็กทั้งสองข้างมีลักษณะแตกต่างกันมาก ราคาก็จะอยู่ที่ 55,000 บาท

ราคานื้พิเศษ  ฟรี ค่าบริการทางวิสัญญีแพทย์ รวมทั้งค่ายากลับบ้านด้วย

 
ราคาผ่าตัดโดยเลเซอร์ อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึง ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัด นอกจากนี้ คุณหมอที่จะทำผ่าตัดให้คุณเป็นหมอที่ทำผ่าตัด ศัลยกรรมเฉพาะจุดซ่อนเร้นโดยตรง ประสบการณ์ผ่าตัดมากว่า 11,000 รายการค่ะ ทั้งนี้คุณหมอจะเน้นการทำผ่าตัด ด้วยความละเอียดและปราณีตมากค่ะ

ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายนี้ ไม่รวมการตรวจสอบทางเคมีจำเพาะ และค่าปรึกษาแพทย์ทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางรายที่มีโรคประจำตัว และไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย กรณีที่มีการผ่าตัดแก้ไข เพื่อให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดพอใจอย่างที่ต้องการ

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออกมากผิดปกติจากแผลผ่าตัด หรือแผลผ่าตัดแยก ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าภาวะดังกล่าวจะดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่ในกรณีภาวะแทรกซ้อน เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนแพทย์อนุญาต ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองทั้งหมด ไม่ว่าจะรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลใดก็ตาม

 

หัวข้อน่าสนใจ

ต้องการดูรูปก่อนและหลังการผ่าตัด

บริการตกแต่งเลเบีย