Home New

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์)

ในสภาพสังคมปัจจุบัน เราจะพบว่ามีการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ
ยกตัวอย่าง เช่น การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งปัจจุบันถือว่ามี
ส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพและช่วยเพิ่มความมั่นใจ

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวการเปิดการเปิดศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) แห่งแรกในประเทศไทย

ความงาม เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคล ต่างคนต่างก็มีรสนิยมแตกต่างกันออกไป หากความงามนั้นเสริมความสุขและความมั่นใจในชีวิตคู่ได้—จะเลือกไหม?— แม้ต้องแลกกับการเจ็บตัว ในสังคมไทยปัจจุบันการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะในร่างกาย ให้ได้รูปทรงสวยงามถือเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะการผ่าตัดตกแต่งใบหน้า, หน้าอกหรือสะโพก ที่ปัจจุบันมีการทำศัลยกรรมอย่างแพร่หลาย เพราะสังคมยอมรับมากขึ้นและแพทย์มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น เช่นเดียวกับการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นจุดซ่อนเร้น)

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น)

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการผ่าตัดตกแต่งจุดซ่อนเร้น แก่ผู้รับบริการกลุ่มสุภาพสตรีที่ต้องการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นใจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 30 ปี และได้มีโอกาสทำผ่าตัดเฉพาะศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นมากว่า 20 ปี ให้บริการผ่าตัดมากว่า 10,000 หัตถการ

ความทันสมัยของเทคโนโลยี

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดทางด้านนี้โดยเฉพาะ

ความมีมาตรฐานของตัวโรงพยาบาล

โรงพยาบาลยันฮี ได้ทำระบบมาตรฐานของ JCI ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลในระดับสากล ที่ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก

การรักษา

เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และนรีเวชทางเดินปัสสาวะ 

รายการผ่าตัด

เลเซอร์

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ- TVT-O

ถาม-ตอบ (Q&A)

คำถามบ่อย เกี่ยวกับศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และ ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

เกี่ยวกับการฉีดเสริมจุด G – Spot
เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก
เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี
เกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด
เกี่ยวกับการผ่าตัดผนังช่องคลอดแบบเสริมแผ่นพยุง
เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย TVT – O
เกี่ยวกับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดย MiniArc
เกี่ยวกับการผ่าตัดรีแพร์ด้านหน้าและด้านหลังผนังช่องคลอด
เกี่ยวกับคำถามก่อนเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น