ขลิบหนังหุ้มคลิตอริส (critoris)

การขลิบอวัยวะเพศหญิง ( Female Genital Mutilation : FGM )  เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมายาวนาน ว่ากันว่าเริ่มขึ้นเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งการเจาะ ใส่ห่วงหรือการตัดหนังหุ้ม การเผาด้วยถ่าน รวมทั้งการเย็บให้หนังอวัยะวะเพศติดกันโดยมีความเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้ช่วยควบคุมความต้องการทางเพศและต้องการให้ผู้หญิงอันเป็นภรรยาสามารถสร้างความสุขให้กับสามีได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาการนอกใจ ฯลฯ  ผู้หญิงและเด็กหญิงกว่า 30 ประเทศ อย่างเช่นประเทศแกมเบีย, เคนย่า, ยูกันดา, แทนซาเนีย, เอธิโอปปีย, โซมาเนีย ฯลฯ

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิง ( Female Genital Mutilation : FGM )

 • ตัดปุ่มคลิตอริส ( Clitoris ) 
 • ตัดปุ่มคลิตอริส และแคมเล็ก
 • ตัดแคมใหญ่และแคมเล็ก พร้อมเย็บช่องคลอดให้มีขนาดเล็ก
 • การกระทำการใดๆ ให้เกิดอันตรายต่อน้องสาว

การขลิบอวัยะวะเพศหญิงโดยไม่ยินยอม สร้างความเจ็บปวดเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทำให้ปัจจุบันได้มีการกำหนดวันต่อต้านการตัดอวัยวะเพศหญิงสากล ( the international day of zero tolerance for female genital mutilation ) บทบาทสำคัญในการต่อต้านและให้ทั่วโลกหยุดการขลิบอวัยวะเพศหญิงโดยสิ้นเชิงเพื่อลดปัญหาสุขภาพและผลกระทบต่อชีวิตให้การกระทำเช่นนี้ 

การขลิบอวัยวะเพศหญิง อันส่งผลกระทบเหล่านี้ถูกกระทำโดยไม่ได้ผ่านมาตรฐานการดูแลจากแพทย์ เครื่องมือที่ใช้มีอันตรายต่อชีวิตโดย อันตรายที่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดแต่งอวัยวะเพศหญิง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เช่น 

 • พบปัญหาในการเจริญพันธุ์ 
 • เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ติดเชื้อในไต ซีสต์ เนื่องจากการติดเชื้อ
 • ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สุขภาพจิต
 • เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ส่งผลอันตรายต่อชีวิต

การขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศเป็นการทำศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้นหรือไม่

การขลิบอวัยะเพศไม่ใช่การทำศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น โดยการศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นนั้นในทางการแพทย์ปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาสำหรับคนไข้ ผู้มีปัญหาด้านน้องสาวและกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ เทคนิควิธีการตัดแต่งแคมเล็ก แคมใหญ่ กระชับช่องคลอด ไม่ว่าจะด้วยความสวยงาม หรือการแก้ปัญหาช่องคลอดไม่กระชับ เลเบียหย่อนยาน ปัสสาวะเล็ด ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งการรักษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นเทคนิควิธีทางการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งห้องรักษาจึงมีมาตรฐานควบคุม จึงไร้กังวลว่าจะมีผลกระทบต่างๆ ตามมา 

สาวๆ ที่ต้องการความสวยงาม กระชับน้องสาว จึงไม่ต้องกังวลถึงผลข้างเคียงเหมือนการขลิบอวัยวะเพศหญิงแต่อย่างใด ทั้งนี้โดการเลือกรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสถานรักษา สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐานเท่านั้น 

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นโดยเลเซอร์ MATERWORK CLINIC ให้บริการโดยแพทย์หญิง วิทัศศนา ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นให้บริการโดยตรงด้วยการใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดในการศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ทั้ง 

 • การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด ( repair ) 
 • การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ( labia )
 • กระชับช่องคลอด