ขลิบหนังหุ้มคลิตอริส (critoris)

ขลิบอวัยะเพศหญิง ( Female Genital Mutilation : FGM )  เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมายาวนาน ว่ากันว่าเริ่มขึ้นเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งการเจาะ ใส่ห่วงการตัดปุ่มคลิตอริส การตัดหนังหุ้มคลิตอริส การเผาด้วยถ่าน รวมทั้งการเย็บให้หนังอวัยะวะเพศติดกันโดยมีความเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้ช่วยควบคุมความต้องการทางเพศของผู้หญิง ทำให้ลดปัญหาการนอกใจ และต้องการให้ผู้หญิงอันเป็นภรรยาสามารถสร้างความสุขให้กับสามีได้อย่างมีความสุข  ซื่งพบว่ามีการ ขลิบอวัยวะเพศหญิง ในผู้หญิงและเด็กหญิงกว่า 30 ประเทศ อย่างเช่นประเทศแกมเบีย, เคนย่า, ยูกันดา, แทนซาเนีย, เอธิโอเปีย, โซมาเนีย ฯลฯ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการทำ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

การ ขลิบอวัยะเพศหญิง ( Female Genital Mutilation : FGM ) ได้แก่

 • ตัดปุ่มคลิตอริส ( Clitoris ) 
 • ตัดปุ่มคลิตอริส และแคมเล็ก
 • ตัดแคมใหญ่และแคมเล็ก พร้อมเย็บช่องคลอดให้มีขนาดเล็ก
 • การกระทำการใดๆ ให้เกิดอันตรายต่ออวัยะเพศหญิง หรือ น้องสาว

การขลิบอวัยะวะเพศหญิงโดยไม่ยินยอม สร้างความเจ็บปวดเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทำให้ปัจจุบันได้มีการกำหนดวันต่อต้านการขลิบอวัยวะเพศหญิงสากล ( The international day of zero tolerance for female genital mutilation ) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านและให้ทั่วโลกหยุดการขลิบอวัยวะเพศหญิงโดยสิ้นเชิงเพื่อลดปัญหาสุขภาพและผลกระทบต่อชีวิตให้การกระทำเช่นนี้ 

การ ขลิบอวัยะเพศหญิง ส่งผลต่อผู้หญิงอย่างไร?

การขลิบอวัยวะเพศหญิง อันส่งผลกระทบเหล่านี้ถูกกระทำโดยไม่ได้ผ่านมาตรฐานการดูแลจากแพทย์ เครื่องมือที่ใช้มีอันตรายต่อชีวิตโดย อันตรายที่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดแต่งอวัยวะเพศหญิง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เช่น 

 • พบปัญหาในการเจริญพันธุ์ 
 • เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ติดเชื้อในไต เนื่องจากการติดเชื้อ
 • ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สุขภาพจิต
 • เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ส่งผลอันตรายต่อชีวิต จากการติดเชื้อในกระแสเลือด

การขลิบหนังหุ้มคลิตอริสเป็นการทำ ศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น หรือไม่ ?

การ ขลิบอวัยะเพศหญิง การขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศไม่ใช่การทำ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ปัจจุบันการขลิบหนังหุ้มคลิตอริส ถือเป็นการทำศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้นชนิดหนึ่ง ในทางการแพทย์ปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาสำหรับผู้มีปัญหาด้านน้องสาว และกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ เทคนิควิธีการตัดแต่งแคมเล็ก แคมใหญ่ กระชับช่องคลอด ไม่ว่าจะด้วยความสวยงาม หรือการแก้ปัญหาช่องคลอดไม่กระชับ เลเบียหย่อนยาน ปัสสาวะเล็ด ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาสตร์แห่งการรักษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นเทคนิควิธีทางการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งห้องผ่าตัดจึงมีมาตรฐานควบคุม จึงไร้กังวลว่าจะมีผลกระทบต่างๆ ตามมา 

สาวๆ ที่ต้องการความสวยงาม กระชับน้องสาว จึงไม่ต้องกังวลถึงผลข้างเคียงเหมือนการขลิบอวัยวะเพศหญิงแต่อย่างใด ทั้งนี้โดยการเลือกรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสถานรักษา สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐานเท่านั้น 

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ให้บริการโดย แพทย์หญิง วิทัศศนา ผู้เชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ให้บริการโดยตรง ด้วยการใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดในการผ่าตัด ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ได้แก่ 

 • การขลิบหนังหุ้มคลิตอริส
 • การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด 
 • การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก 
 • กระชับช่องคลอด
ข้ามไปยังทูลบาร์