คำถามบ่อย เกี่ยวกับการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์

Q: การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ คืออะไร ?

คำถามบ่อย เกี่ยวกับการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด(รีแพร์)

bullet_tickการผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ คือการผ่าต้ดเพิ่มความกระชับของช่องคลอด ด้วยการผ่าตัดผนังช่องคลอดส่วนเกินออก ร่วมกับการเย็บซ่อมกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพยุงช่องคลอด 

bullet_tickคุณสามารถเข้ารับการผ่าตัดนี้ได้ หากคุณเป็นผู้หญิง ที่มีความต้องการคุณสามารถเข้ารับการผ่าตัดนี้ได้ หากคุณเป็นผู้หญิง ที่มีความต้องการดังต่อไปนี้ปรับปรุงลักษณะภายนอกและภายในของช่องคลอด ให้ดูสวยงามมากขึ้น เพื่อเรียกความภาคภูมิใจในตนเองกลับคืนมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในชีวิตรักของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การผ่าตัดช่วยอาจคลายความอึดอัด เนื่องจากการมีลมหรือมีเสียง ขณะมีเพศสัมพันธ์ให้แก่คุณผู้หญิงได้อีกด้วย

Q: ประโยชย์ของ การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ คืออะไร ?

bullet_tickบ่อยครั้งที่คุณอาจสัมผัสได้ถึงการเสียดสี หรือการดึงรั้งจากภาวะช่องคลอดฉีกขาดจากการคลอดบุตร โดยเฉพาะเวลาสวมใส่เสื้อผ้าที่คับแน่น ซึ่งการผ่าตัดนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้

bullet_tickคุณผู้หญิงที่ได้รับความทุกข์ทรมาน จากการที่มีปัสสาวะไหลออกมา ในขณะมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการมี ไอจาม ปัสสาวะเล็ด ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถบรรเทาได้ 

bullet_tickสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการปรับปรุงลักษณะภายนอกและภายในของช่องคลอด ให้ดูสวยงามมากขึ้น เพื่อเรียกความภาคภูมิใจในตนเองกลับคืนมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในชีวิตรักของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การผ่าตัดช่วยอาจคลายความอึดอัด เนื่องจากการมีลมหรือมีเสียง ขณะมีเพศสัมพันธ์ให้แก่คุณผู้หญิงได้อีกด้วย

Q:ประโยชย์ของ การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ จะช่วยรักษาอาการที่เกิดจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ได้หรือไม่ ?

bullet_tickการผ่าตัดณีแพร์ จะช่วยรักษาอาการจาก ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน อันเป็นผลมาจากภาวะกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานอ่อนแอ เป็นสาเหตุให้อวัยวะในอุ้งเชิงกรานกดทับลงบนช่องคลอด ซึ่งแรงกดทับดังกล่าวนี้ จะทำให้คุณรู้สึกปวดถ่วงในบริเวณช่องคลอดมากขึ้นเรื่อยๆ

Q: ผู้หญิงกลุ่มใดที่ไม่ควรเข้ารับ การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ ?

bullet_tickไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้หญิงตั้งครรภ์—และการผ่าตัดนี้จะเหมาะสม สำหรับผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว

bullet_tickแพทย์แนะนำว่า ผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรควรรอเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากการคลอดบุตร ก่อนเข้ารับการผ่าตัดดังกล่าว

Q: ผู้หญิงกลุ่มใดที่สมควรเข้ารับ การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ ?

การผ่าตัดนี้จะเป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีสำหรับคุณ หากคุณมี

bullet_tickความคาดหวังในผลการรักษาบนพื้นฐานของความเป็นจริง กล่าวคือผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการผ่าตัด ต้องมีความเข้าใจไม่เพียงแต่ผลดีจากการรักษาเท่านั้น แต่ยังต้องตระหนักถึงข้อจำกัดในการรักษาอีกด้วย

bullet_tickสุขภาพดีโดยรวม กล่าวคือผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการผ่าตัดจะต้องมีสุขภาพพื้นฐานที่ดี และต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า ถึงโรคประจำตัวที่มีทั้งหมด อีกทั้งต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม สำหรับการผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัด ทั้งนี้การเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จะซักถามข้อมูลจากผู้ที่ต้องการรับการผ่าตัดทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่คุณจะเข้ารับการผ่าตัด 


การผ่าตัด รีแพร์ หรือ ตกแต่งช่องคลอด

การเตรียมตัว และ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร หลังการผ่าตัด รีแพร์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อน หลังการผ่าตัด รีแพร์ 

ปัญหาทั่วไปของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง


Q: ขั้นตอนแรกของ การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

bullet_tickการเข้ารับคำปรึกษาในเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณได้รับทราบถึงผลลัพธ์และความเป็นไปได้ ก่อนนการผ่าตัด รวมทั้งต้องมีการมีการพูดถึงความคาดหวังในผลการผ่าตัด เพื่อที่จะประเมินว่า คุณจะพึงพอใจในผลการผ่าตัดหรือไม่

bullet_tickเหตุผลในการเข้ารับการผ่าตัด และความเหมาะสมในการเข้ารับการผ่าตัด ต้องมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนเช่นกัน และต้องคำนึงถึงประวัติในการรักษา รวมทั้งโรคประจําตัวของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณคือผู้ที่เหมาะสม ที่จะสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย

Q: ต้องเตรียมตัวและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรใน ทั้ง ก่อน – หลัง การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ?

bullet_tickก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด ควรศึกษาข้อมูลที่จำเป็นให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุด และเช่นกันควรหยุดใช้สารเคมี, สมุนไพรและยา รวมถึงวิตามินบางชนิด ที่อาจทำให้เลือดออกมากผิดปกติระหว่างหรือหลังการผ่าตัด

bullet_tickพญ. วิทัศศนา หรือพยาบาลที่ดูแลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่, การพักฟื้นและการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด รวมทั้งอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังผ่าตัด

Q: ความเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อนจาก การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ มีอะไรบ้าง ?

bullet_tickเช่นเดียวกับการผ่าตัดประเภทอื่น การผ่าตัดอาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ ซึ่งพบได้น้อยมาก ซึ่งได้แก่ ภาวะติดเชื้อ, ปฏิกิริยาข้างเคียงจากยาฉีดที่ช่วยให้หลับในระหว่างการผ่าตัด, ภาวะแผลแยก และ ภาวะเลือดออกมากผิดปกติที่แผลผ่าตัด

bullet_tickผู้เข้ารับการผ่าตัดควรตระหนักว่า ภาวะแทรกซ้อนสามารถพบได้มากขึ้น ในผู้ที่สูบบุหรี่, ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน, ผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ

Q: การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ จะเกิดแผลเป็นหรือไม่ ?

bullet_tickเนื่องจากต้องมีการตัดเนื้อเยื่อภายในช่องคลอดในการผ่าตัด จึงอาจเกิดรอยแผลเป็นขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม พญ. วิทัศศนา จะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้เกิดรอยแผลในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลัง 3-6 เดือน แผลเป็นจะจางหายไปและมองไม่เห็นในที่สุด แต่ทั้งนี้หากเกิดรอยแผลเป็น ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขใหม่อีกครั้ง

Q: ผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์ เลเซอร์ ราคา เท่าไร?

bullet_tick ราคาผ่าตัด รีแพร์ โดยเลเซอร์ ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 38,000 บาท ถีง 55,000 บาทราคานี้ รวมค่าบริการทางแล้วค่ะ ทำให้คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ ทั้งนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน เพราะการผ่าตัดแต่ละชนิดใช้ยาแตกต่างกัน

bullet_tickราคาผ่าตัดโดยเลเซอร์ อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึง ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัด อ้ออีกอย่างนึงค่ะ คุณหมอที่จะทำผ่าตัดให้คุณเป็นหมอที่ทำผ่าตัด ศัลยกรรมเฉพาะจุดซ่อนเร้นโดยตรง มีประสบการณ์การผ่าตัดมายาวนานค่ะ ซึ่งคุณหมอจะเน้นความปลอดภัย และทำการผ่าตัด – เย็บแผลละเอียดและปราณีตมากค่ะ ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงค่ะ

การผ่าตัด ตกแต่งช่องคลอด หรือ รีแพร์  สามารถดำเนินการต่างหาก หรือทําร่วมกับการศัลยกรรมตกแต่งประเภทอื่นได้ เช่น การผ่าตัด ตกแต่งแคมเล็ก หรือ การผ่าตัด ตกแต่งแคมใหญ่ รวมทั้งการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

ข้ามไปยังทูลบาร์