การเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

การเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช หรือ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และ นรีเวชทางเดินปัสสาวะ ของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

จากประสบการณ์กว่า 33 ปีในการทำงานของดิฉัน และมากกว่า 22 ปีในการทำงานทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ทำให้ดิฉันเชื่อว่า ดิฉันเป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น มากที่สุดคนหนึ่ง แต่ดิฉันไม่ได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ 100 % จนกระทั่งได้เข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนแพทย์ ในสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : 2nd International workshop “การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ดในสุภาพสตรี (Female Urinary Stress Incontinence)”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 25 กรกฎาคม 2562

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ : CCOG) “การผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Gynecologic Cosmetic Surgery)”, ประเทศไทย, 30 พฤศจิกายน 2561

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล  : CCOG) “บทบาทของการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Role of aesthetic in Gynecology)”, ประเทศไทย, 15 มีนาคม 2561

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง (Certificate in Master Course on Cosmetic Vaginal Surgery and Rejuvenation)”, ประเทศไทย, 2559

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Conference on OB & GYN : CCOG) : แนวทางการผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (A practical way of achieving efficiency in Cosmetic Gynecology)”, ประเทศไทย, 2559

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการใช้เลเซอร์ Dual Pulsed Q-switched Nd : YAG Laser, กรุงโซล, ประเทศเกาหลี, พฤษภาคม 2557

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), Gender Cosmetic Surgery Asia 2014, “การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศ (Female Genital Cosmetic Surgery) – Special Teaching Course”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์ , 25-27 เมษายน 2557

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), Medi-Ventures Business Summit – Corporate Development in Aesthetic Cosmetic Surgery Asia 2014, “The power of establishing specialty aesthetic and cosmetic surgery business”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 25-27 เมษายน 2557

bullet_tickวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker), “การประชุมการผ่าตัดทางเพศเพื่อความงาม (Sexual Aesthetic and Surgery Congress Asia 2013)”, โรงแรม Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์, 10-13 เมษายน 2556

bullet_tickกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการแก้ไขภาวะช่องคลอดหย่อนยาน และ ภาวะปัสสาวะเล็ด โดยเลเซอร์ (Training for Laser treatment of early stages of Stress Urinary Incontinence and Vaginal Relaxation)”, เมืองซาเกรบ, ประเทศโครเอเชีย, สิงหาคม 2555

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชชั้นสูง (Advanced Cosmetic-Plastic Gynecology)”, เบย์ เมดดิคอลเซ็นเตอร์, เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัฐฟลอริดา, ประเทศอเมริกา, 2555

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประชุม “เกี่ยวกับการประชุมประจำปีของการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery)”, เมืองทูซอน, รัฐอริโซนา, ประเทศอเมริกา, 2554

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์ (Aesthetic Laser Gynecology (LVR ® และ DLV ®))”, สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์, เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์, รัฐแคลิฟอร์เนีย, ประเทศอเมริกา, 2554

bullet_tickเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Prolapse Repair  Workshop & Dinner Symposium)”, National University Hospital), ประเทศสิงคโปร์, 2553

bullet_tickเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ “รูปแบบใหม่ในการดูแลรักษาของทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ” : เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2553

bullet_tickเกียรติบัตรในการประชุมเกี่ยวกับ “ความผิดปกติของ ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน และ นรีเวชทางเดินปัสสาวะ นานาชาติ”, ประเทศไทย, 2553

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ในการผ่าตัดแก้ไข ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Hand on Pelvic Floor Surgery in soft Canavers)”, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2553

bullet_tickเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ “การบำบัดรักษาแบบประคับประคองทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2553

bullet_tickเกียรติบัตรในการเข้าประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกี่ยวกับข้อมูลใหม่ในการผ่าตัดแก้ไข ภาวะปัสสาวะเล็ด ของสุภาพสตรี”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2552

bullet_tickเข้าร่วมการประชุม “เกี่ยวกับข้อโต้แย้งและข้อมูลใหม่ของทาง นรีเวชทางเดินปัสสาวะ”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2550

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละครั้งและเดินทางกลับมาทำงานนั้น ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพ และความมีนํ้าใจของวิทยากรแต่ละท่านที่ดิฉันได้เข้ารับการฝึกอบรม และดิฉันมีความยินดีมาก ที่จะได้นำเทคนิคการผ่าตัดรักษาแบบใหม่ที่ได้เรียนรู้มา มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยของดิฉัน


เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก