การเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่ต่างประเทศ

การเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่ต่างประเทศ

สำหรับ การประชุมและฝึกอบรมของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง และจากประสบการณ์กว่า 33 ปีในการทำงานของเธฮ และมากกว่า 23 ปีในการทำงานทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ทำให้เธอเป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น มากที่สุดคนหนึ่ง แต่เธฮไม่ได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ 100 % จนกระทั่งได้เข้าร่วมการประชุมและฝึกอบรม เพื่อต่อยอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนแพทย์ ในสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

 
พญ. วิทัศศนา ได้เข้าอบรมการแก้ไขภาวะช่องคลอดหลวมหรือช่องคลอดหย่อนยาน และภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเลเซอร์ IntimaLase ® กับ Dr. Ivan Fistonic ที่เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย

แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้าอบรมการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอด

พญ. วิทัศศนา ได้เข้าอบรมการแก้ไขภาวะช่องคลอดหลวมหรือช่องคลอดหย่อนยาน และภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเลเซอร์ IntimaLase ® กับ Dr. Ivan Fistonic ที่เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้าประชุมและฝึกอบรมด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง 

แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้าประชุมและฝึกอบรมด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง 

ที่จัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้  

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็นความคุ้มค่าในการเดินทางอันยาวนานจากเอเชียไปยังอเมริกา

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

 
พญ.วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรม ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา

พญ.วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรม ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ 

กับ นพ. เดวิด แมตล็อก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ของสถาบัน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
พญ วิทัศศนา และ นพ.สุชาย ด้มีโอกาสในการเข้าร่วม การประชุมวิชาการเกี่ยวกับ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชประจำปี ครั้การเข้าร่วมประชุม 6th Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery (CAVS)แห่งสหรัฐอเมริกา

การเข้าร่วมประชุม 6th Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery (CAVS)

ดิฉัน พญ วิทัศศนา และ นพ.สุชาย หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เราได้มีโอกาสในการเข้าร่วม การประชุมวิชาการเกี่ยวกับ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ประจำปี ครั้งที่ 6 วันที่ 6 -7  เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ The Ritz – Carlton Hotel บริเวณทะเลสาบโซโนรานที่สวยงาม ของเมืองทูซอน ใน รัฐอริโซนา  ประเทศอเมริกา

คลิก อ่านเรายละเอียดพิ่มเติม

 

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละครั้งและเดินทางกลับมาทำงานนั้น ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพ และความมีนํ้าใจของวิทยากรแต่ละท่านที่ดิฉันได้เข้ารับการฝึกอบรม และดิฉันมีความยินดีมาก ที่จะได้นำเทคนิคการผ่าตัดรักษาแบบใหม่ที่ได้เรียนรู้มา มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้รับบริการของดิฉัน

ข้ามไปยังทูลบาร์