การเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่ต่างประเทศ

จากประสบการณ์กว่า 33 ปีในการทำงานของดิฉัน และมากกว่า 22 ปีในการทำงานทางด้าน ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น ทำให้ดิฉันเชื่อว่า ดิฉันเป็นหนึ่งในแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดทางศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น มากที่สุดคนหนึ่ง แต่ดิฉันไม่ได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ 100 % จนกระทั่งได้เข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนแพทย์ ในสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม ที่สำคัญของ พญ.วิทัศศนา

คลิ๊ก อ่านเรายละเอียดพิ่มเติม

 

แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้าอบรมการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอด

พญ. วิทัศศนา ได้เข้าอบรมการแก้ไขภาวะช่องคลอดหลวมหรือช่องคลอดหย่อนยาน และภาวะปัสสาวะเล็ดโดยเลเซอร์ IntimaLase ® กับ Dr. Ivan Fistonic ที่เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แพทย์หญิง วิทัศศนา เข้าประชุมและฝึกอบรมด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง 

ที่จัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้  

พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็นความคุ้มค่าในการเดินทางอันยาวนานจากเอเชียไปยังอเมริกา

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

 

พญ.วิทัศศนาได้เข้ารับการฝึกอบรม ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ 

กับ นพ. เดวิด แมตล็อก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ของสถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การเข้าร่วมประชุม 6th Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery (CAVS)

ดิฉัน พญ วิทัศศนา และ นพ.สุชาย หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เรา รวมทั้ง Ms. Manilou หนึ่งในพยาบาลของเรา ได้มีโอกาสในการเข้าร่วม การประชุมวิชาการเกี่ยวกับ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชประจำปี ครั้งที่ 6 วันที่ 6 -7  เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ The Ritz – Carlton Hotel บริเวณทะเลสาบโซโนรานที่สวยงาม ของเมืองทูซอน ใน รัฐอริโซนา  ประเทศอเมริกา

คลิ๊ก อ่านเรายละเอียดพิ่มเติม

 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละครั้งและเดินทางกลับมาทำงานนั้น ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพ และความมีนํ้าใจของวิทยากรแต่ละท่านที่ดิฉันได้เข้ารับการฝึกอบรม และดิฉันมีความยินดีมาก ที่จะได้นำเทคนิคการผ่าตัดรักษาแบบใหม่ที่ได้เรียนรู้มา มาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยของดิฉัน