พญ. วิทัศศนา ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

พญ. วิทัศศนา ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) (Advanced Cosmetic-Plastic Gynecology Workshop)  

  • ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ (Professor Ostrzenski) ได้จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) 38 CME credit พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแลผู้ประชุมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีศัลยแพทย์ทางนรีเวช, ศัลยแพทย์ทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ, ศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงาม, แพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
  • ทั้งนี้รวมทั้งพยาบาลและผู้ช่วยแพทย์ก็ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อความรู้และความเข้าใจในด้านการรักษาและการดูแลผู้ป่วย ศาสตราจารย์ อดัม ออสเตร็ซ์นสกี้ พ.บ., ปร.ด.และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เป็นศัลยแพทย์ทางนรีเวชที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลจากผลงานในการพัฒนาการผ่าตัดด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อฟื้นฟูอวัยวะเพศหญิง ในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย
  • ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชแบบใหม่ รวมทั้งการเขียนหนังสือทางวิชาการด้านการแพทย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหนังสือวิชาการด้านการแพทย์ส่วนใหญ่ที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมานั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ซึ่งผลงานของศาสตราจารย์ออสเตร็ซ์นสกี้ อันได้แก่ การศึกษาทางคลินิก, บทความเผยแพร่ด้านวิทยาศาสตร์ทางคลินิกและการฝึกอบรมแพทย์ นำมาซึ่งชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ รวมทั้งได้รับการยอมรับในแวดวง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) อีกด้วย
  • การทุ่มเทของศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้เป็นที่ยกย่อง และเป็นการวางรากฐานให้แก่ศาสตร์ทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง และ นพ. สุชาย ตัณฑวิเชียร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ณ ศูนย์การแพทย์เบย์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มลรัฐฟลอริดา ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2555 ซึ่งนับเป็นความคุ้มค่าในการเดินทางอันยาวนานจากเอเชียไปยังอเมริกา
  • ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) โดยเลเซอร์ โดย นพ. เดวิด แมทล็อก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช และเป็นผู้มีชื่อเสียงในระดับโลกอีกท่านหนึ่ง พญ. วิทัศศนา จึงเป็นแพทย์อีกท่านหนึ่งที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองจาก สถาบันศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ แห่งสหรัฐ อเมริกา

จึงถือได้ว่า พญ. วิทัศศนา เป็นแพทย์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้นี้ พญ. วิทัศศนา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมความก้าวหน้าต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาอย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คุณผู้หญิง


เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก


คำนิยมเกี่ยวกับการประชุมการด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)
ที่จัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ โดย พญ. วิทัศศนา 

  • เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมาก ที่ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) ซึ่งจัดขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ดิฉันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ รวมทั้งการฝึกฝนและประสบการณ์ของ ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ในด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชเพื่อความงาม
  • ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ เป็นผู้ให้ความรู้ที่เก่งและสุภาพมาก ท่านได้เตรียมการฝึกอบรมอย่างตั้งใจ และถ่ายทอดความรู้ อย่างเต็มที่ ในช่วงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนั้น ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญทางด้านกายวิภาคศาสตร์, ความผิดปกติในบริเวณอวัยวะเพศของผู้หญิง และเทคนิคการผ่าตัดรักษา รวมทั้งสอนเราถึงนวัตกรรมการรักษาแนวใหม่
  • จากประสบการณ์ถึง 23 ปีของดิฉัน ทำให้ดิฉันเชื่อว่า ดิฉันเป็นหนึ่งในสูติ-แพทย์ที่มีประสบการณ์ด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) มากที่สุดคนหนึ่ง แต่ดิฉันไม่ได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ 100 % จนกระทั่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยศาสตราจารย์ออสเตร็ซ์นสกี้
  • เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) และเดินทางกลับมายังประเทศไทยนั้น ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ดิฉันมีความยินดีมาก ที่จะได้นำเทคนิคการผ่าตัดรักษาแบบใหม่ที่ได้เรียนรู้มาจาก ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของดิฉัน ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพและความมีนํ้าใจของ ศาสตราจารย์ ออสเตร็ซ์นสกี้ ที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการรักษาผู้ป่วย เมื่อใดก็ตามที่ดิฉันต้องการ

 

 พญ. วิทัศศนา และ นพ.สุชาย รับมอบเกียติบัตร การอบรมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง

พญ. วิทัศศนา และ นพ.สุชาย รับมอบเกียติบัตรจาก ศาสตราจารย์ อดัม ออสเตร็ซ์นสกี้
ในการอบรมศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชขั้นสูง

ข้ามไปยังทูลบาร์