ศูนย์การรักษาที่มีคุณภาพของเรา..ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ MasterWork Clinic

เกี่ยวกับศูนย์จุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ MasterWork Clinic

 

ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ MasterWork Clinic

ศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม โดยเลเซอร์ MasterWork Clinic ยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงทุกท่านจากนานาประเทศทั่วโลก ชื่อเสียงด้านมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งการบริการอันน่าประทับใจของเรา เป็นที่กล่าวขานจากผู้ที่มาเข้ารับการรักษาโดยตลอดมา ก่อนหน้านี้คุณผู้หญิงอาจมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการรักษาทาง ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น แต่ไม่กล้าขอคำแนะนำ เพราะความอายและเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะพูดถึง ปัจจุบันคุณผู้หญิงมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับทราบถึงผลดีต่อสุขภาพที่จะได้รับจากการผ่าตัดรักษา

สิ่งสำคัญก่อนการตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด คือ คุณผู้หญิงต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา, ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด รวมทั้งทราบถึง ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

จุดมุ่งหมายของ ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ MasterWork Clinic

 • bullet_tickเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศ ในทางการแพทย์ที่ถูกต้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น หรือ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช แก่หญิงสาวที่มีอายุตั้งแต่อายุ  18 ปีขึ้นไปทั่วโลก
 • bullet_tickเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักกับหัตถการและการแพทย์ทางเลือกใหม่ของศูนย์
 • bullet_tickเพื่อแนะนำหัตถการต่างๆ ของ ศูนย์ ให้ผู้หญิงทุกคนได้รับรู้ เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งทําให้คุณผู้หญิง สามารถตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับตัวเธอเอง

เป็นหน้าที่ของผู้หญิงทุกคน คุณต้องเลือกทางเดินชีวิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศของตัวคุณเอง คุณมีสิทธิ์เรียกร้องถึงความจำเป็นและความต้องการของตัวคุณเอง–แล้วเดินไปหามัน—ความงามทั้งภายในและภายนอกเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณ โปรดศึกษาข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ตัวคุณเอง แล้วมุ่งสู่ทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความสุขทางเพศที่คุณปรารถนา

ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม โดยเลเซอร์ MasterWork Clinic

 • bullet_tickศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น เริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในแวดวงศัลยกรรมความงามในปัจจุบัน เป็นหนึ่งใน ศัลยกรรมตกแต่ง ที่มีความซับซ้อนมากที่สุด คุณผู้หญิงโดยทั่วไปอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ารับรักษาจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ การรักษาอย่างไม่พิถีพิถัน อาจทำให้ผลที่ได้รับไม่มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เพราะบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีความละเอียดอ่อนมากที่สุดในร่างกายของคุณผู้หญิง –คุณคงไม่อยากจะฝากชีวิตของคุณกับไว้แพทย์ที่ขาดความชำนาญใช่หรือไม่?

  โปรดจำไว้เสมอว่า “เนื้อเยื่อที่สูญเสียไปแล้ว…คุณจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้”

   

 • bullet_tickในการผ่าตัดแต่ละครั้ง คุณต้องประสบกับความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่แพทย์เท่านั้นที่จะสามารถอธิบายและให้คําแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมทั้งตอบคำถามในใจคุณได้–เราขอแนะนำว่า ให้คุณปรึกษาถึงประเด็นข้อสงสัยกับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด เพื่อที่คุณจะได้รับทราบรายละเอียด โดยเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอนของการผ่าตัด
 • bullet_tickเราได้จัดเตรียมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ผ่าตัดมายาวนานไว้คอยให้บริการแก่ท่าน แพทย์ที่ให้บริการผ่าตัดของเราเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม ในสถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ด้านศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป และในอีกหลายประเทศ
 • bullet_tickเราได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้แก่ การนำเลเซอร์เข้ามาช่วยในการให้บริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการรักษา ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การแพทย์ทางเลือกดังกล่าวนี้ ดำเนินการโดย พญ. วิทัศศนา เขตต์กลาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตกแต่งทางนรีเวช ประสบการณ์ผ่าตัดมากกว่า 22 ปี 
 • bullet_tickรวมทั้งเรายังให้ การผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากแพทย์ที่มีความชำนาญในการผ่าตัด ซึ่งจะแนะนำการผ่าตัดรักษาที่มีคุณภาพแก่คุณ ให้เหมือนกับที่เราเลือกสิ่งที่ดีนั้นให้กับตัวเราเอง
 • bullet_tickเราให้ความใจใส่เป็นพิเศษ ในผู้ที่ต้องการผ่าตัดที่มีความกังวลและอ่อนไหวง่าย ที่อาจเคยมีประสบการณ์การเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ดีมาก่อน
 • bullet_tickเราได้จัดทำแผนการผ่าตัดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการผ่าตัดได้เตรียมตัวล่วงหน้า
 • bullet_tickเราใช้เครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุด เครื่องมือทั้งหมดจะผ่านการอบฆ่าเชื้อ โดยจะมีการดำเนินการผ่าตัด ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
 • bullet_tickความสำเร็จของเราไม่ได้วัดจากคุณภาพของผลการผ่าตัดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในทุกขั้นตอนของการรับบริการของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเป็นสำคัญ

พันธกิจของเรา คือการทำให้ผู้หญิงมีความรู้ ทางเลือก และโอกาสในการเลือก

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ หรือมีอาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งมีความรู้สึกอึดอัดในขณะดำเนินกิจกรรมประจำวัน อันเป็นผลมาจากภาวะผิดปกติเกี่ยวกับ ปัญหาทั่วไปของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษานั้น โปรดกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา ศูนย์ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น โดยเลเซอร์ MasterWork Clinic….ศูนย์จุดซ่อนเร้น เพื่อความงาม  และเราจะทำการติดต่อถึงคุณโดยเร็วที่สุด