ภาพก่อนและหลังการผ่าตัด (Before and After Photos)

การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและหนังคลุมคลิตอริส

แบบ Wedge Techique ที่ผ่าตัดโดย แพทย์หญิง วิทัศศนา

โปรด คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรด อย่าคลิก รูปด้านล่าง ถ้าอายุคุณยังไม่ถึง 18 ปี