รายงานการประชุม 6th Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery (CAVS)

โดย พญ วิทัศศนา เขตต์กลาง | วันที่ 25  เดือนพฤศจิกายน 2554

ดิฉัน พญ.วิทัศศนา และ นพ.สุชาย หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เรา รวมทั้ง Ms. Manilou หนึ่งในพยาบาลของเรา ได้มีโอกาสในการเข้าร่วม การประชุมวิชาการเกี่ยวกับ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชประจำปี ครั้งที่ 6 วันที่ 6 -7  เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ The Ritz – Carlton Hotel บริเวณทะเลสาบโซโนรานที่สวยงาม ของเมืองทูซอน ในรัฐอริโซนา  ประเทศอเมริกา

 • ที่ประชุมได้เชิญแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจและมีความชำนาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชทั้งหมดทั่วโลก เพื่อแบ่งปันความคิดและเทคนิควิธีการผ่าตัดต่างๆ เพื่อการเติบโตและการพัฒนา วิธีการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์การผ่าตัดและความรู้ทางศัลยกรรมความงามทางนรีเวช ทั้งนี้ในที่ประชุมมีบรรยากาศที่เป็นวิชาการและเป็นกันเองมาก
 • การผ่าตัดด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ได้นำเสนอจากแพทย์สาขาต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก เช่น แพทย์ทางนรีเวชวิทยา, แพทย์ทางระบบทางเดินปัสสาวะของสตรี, แพทย์ทางศัลยกรรมตกแต่ง, แพทย์ผิวหนัง, แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์, นักการตลาด, ช่างถ่ายภาพ และตลอดจนผู้ชำนาญทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยแนะนำ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหาทาง Internet
 • ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในเชิงการตลาดทาง Internet ของศัลยกรรมความงามทางนรีเวช รวมทั้ง Dr. Red Alinsod ที่เป็นประธาน สมาคม American Academy of Cosmetic Gynecologist (AAOCG)
 • ทั้งนี้เนื้อหาในการประชุม ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดของเราทั้ง 14 อย่าง และในการประชุมพูดถึง Labia Majora Lift  มีการพูดถึง Hoodectomy คือ การผ่าตัดเปิดหนังหุ้มคลิตอริส ที่หวังผลให้ผู้ป่วยรู้สึก Sensitive ในระหว่างมี Sex มากขึ้น ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดิฉันเคยถูกคนไข้ร้องขอให้ทำบ่อยๆ เพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมีการประชุมและพูดถึงรายละเอียด เทคนิคและผลลัพธ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในที่ประชุมที่เป็น International อย่างนี้
 • การแข่งขันของแพทย์แขนงนี้ในอเมริกาค่อนข้างดุเดือด เนื่องจากผลประโยชน์มหาศาล จึงมีการพูดถึงการให้บริการอย่างสุดยอด เพื่อเป็น Five Star Cosmetic Gynecology Center ซึ่งดิฉันรู้สึกแปลกใจมากที่ฝรั่งเขาใส่ใจ และให้ความสำคัญมาก
 • สำหรับประโยชน์ของการประชุมในแง่ของหัตถการ คาดว่าเราน่าจะมีโอกาสขยายหัตถการใหม่ ได้แก่ การทำ Labia Lift โดยไม่ต้องผ่าตัด, การทำ Repair โดยไม่ต้องผ่าตัด, การแก้ไขขาหนีบคล้ำหรือ Labia Minora สีคล้ำ หรือการแก้ไขขอบแผลหลังผ่าตัด Labia Reduction ที่ไม่เรียบโดยใช้ RF ซึ่งดิฉันขอเวลารวบรวมข้อมูลแล้วจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง
 • อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องการเปิด Training Course เนื่องจากหลังการประชุม ดิฉันมั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาลและของตัวเอง ว่ามีความรู้ความสามารถจะทำ Training Course เพราะในโลกนี้มีแค่ 2-4 ที่และอยู่ในอเมริกาทั้งหมด การเปิด Training Course จะเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ของเราและเป็นการขยายเครือข่ายไปในตัว
 • ซึ่งถ้าเราไม่เปิดที่นี่ ที่อื่นๆ ก็จะเปิดอยู่ดี อีกทั้งกลุ่มลูกค้าของคนที่จะมาเรียนก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับเรา เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่พร้อมจะเดินทางมาผ่าตัดนอกประเทศคือ ประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดดิฉันจะรวบรวมข้อมูลและเมื่อพร้อมจะขออนุญาตนำเสนออีกครั้งในเรื่องนี้
 • สำหรับดิฉันในช่วงแรกของการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มีปัญหามากมายเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเผชิญหน้า ที่สุดท้ายประสบการณ์ทำให้ดิฉันรู้ว่าต้องเคารพ และเข้าใจปัญหาของคนไข้ให้มากที่สุด รวมทั้งต้องทำการผ่าตัดอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด จึงจะทำให้ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จ
 • ในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ด้วยประสบการณ์การผ่าตัดสิบสามปีที่ผ่านมากับการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชกว่า 7,000 ราย ของดิฉันผ่านความยากลำบาก กดดันเพราะไม่รู้จะปรึกษาใคร เมื่อมีภาวะแทรกซ้อน  ดังนั้นดิฉันจึงรู้สึกดีใจมาก เมื่อดิฉันทราบว่ามีสมาคมของนรีแพทย์ตกแต่งแห่งอเมริกา American Academy of Cosmetic  Gynecologist  (AAOCG)
 • ซึ่งดิฉันและนพ. สุชาย ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมและเราวางแผนจะก่อตั้ง สมาคมนรีแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ดิฉันอยากจะให้มีชมรมเพื่อเป็นที่ปรึกษา และช่วยวางแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับแพทย์ที่สนใจการแพทย์แขนงนี้
 • ตลอดการประชุม พวกเราได้รับความรู้และเพิ่มความมั่นใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นว่า อนาคตของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ของโรงพยาบาลยันฮี จะได้ถูกพิจารณาให้อยู่ในระดับโลก และจะไปได้ไกลเกินความคาดหมายอย่างแน่นอน เนื่องจากหลังจากประธานชมรมสมาคมของนรีแพทย์ตกแต่งแห่งอเมริกา ได้ reviewed เกี่ยวกับโรงพยาบาลของเรา แล้วรู้สึกประทับใจมาก

สุดท้ายขอขอบคุณ Dr. Ismael Naypa ผู้จัดการส่วนต่างประเทศของเรา ที่ได้จัดการเรื่องการเดินทางให้เรา และท้ายสุดขอขอบคุณ ท่าน CEO สุพจน์และท่าน รอง CEO ลดาวดี สำหรับการสนับสนุน รวมทั้งเงินทุนในการเดินทางครั้งนี้

 การประชุม 6th Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery (CAVS)

Dr. Red Alinsod, ประธานการจัดงาน CAVS 2011

 การประชุม 6th Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery (CAVS)

พญ. วิทัศศนา และ นพ. สุชาย เข้าร่วมประชุม  CAVS 2011

ที่โรงแรม The Ritz Carlton ที่เมืองทูซอน รัฐ อริโซนา 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์