การประชุมประจำปี Congress on Aesthetic Vaginal Surgery

การประชุมประจำปี Congress on Aesthetic Vaginal Surgery

การประชุมประจำปี Congress on Aesthetic Vaginal Surgery  (CAVS)   ดิฉัน พญ.วิทัศศนา และ นพ.สุชาย หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เรา รวมทั้ง Ms. Manilou หนึ่งในพยาบาลของเรา ได้มีโอกาสในการเข้าร่วม การประชุมวิชาการเกี่ยวกับ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชประจำปี ครั้งที่ 6 วันที่ 6 – 7  เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ The Ritz – Carlton Hotel บริเวณทะเลสาบโซโนรานที่สวยงาม ของเมืองทูซอน ในรัฐอริโซนา  ประเทศอเมริกา

เกี่ยวกับ การประชุมประจำปี Congress on Aesthetic Vaginal Surgery ครั้งที่ 6 (CAVS) 

 • ที่ประชุมได้เชิญแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่มีความสนใจ และมีความชำนาญทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ทั้งหมดทั่วโลก เพื่อแบ่งปันความคิด และเทคนิควิธีการผ่าตัดต่าง ๆ เพื่อการเติบโตและการพัฒนา วิธีการผ่าตัดทาง ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์การผ่าตัด และความรู้ทาง ศัลยกรรมความงามทางนรีเวช ทั้งนี้ใน การประชุมประจำปี Congress on Aesthetic Vaginal Surgery ที่มีบรรยากาศที่เป็นวิชาการและเป็นกันเองมาก
 • การผ่าตัดด้วย เทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอจากแพทย์สาขาต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก เช่น แพทย์ทาง นรีเวชวิทยา, แพทย์ทางระบบทางเดินปัสสาวะของสตรี, แพทย์ทางศัลยกรรมตกแต่ง, แพทย์ผิวหนัง, แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์, นักการตลาด, ช่างถ่ายภาพ และ ตลอดจนผู้ชำนาญทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยแนะนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหาทาง Internet
 • ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และการพัฒนาความสามารถ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพ ในเชิงการตลาดทาง Internet ของ ศัลยกรรมความงามทางนรีเวช รวมทั้ง Dr. Red Alinsod ที่เป็นประธาน สมาคม American Academy of Cosmetic Gynecologist (AAOCG)
 • ทั้งนี้เนื้อหา ในการประชุม ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การผ่าตัดของเราทั้ง 14 อย่าง และในการประชุมพูดถึง Labia Majora Lift  มีการพูดถึง Hoodectomy คือ การผ่าตัดเปิดหนังหุ้มคลิตอริส ที่หวังผลให้ผู้ป่วยรู้สึก Sensitive ในระหว่างมี Sex มากขึ้น ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ ดิฉันเคยถูกคนไข้ร้องขอให้ทำบ่อย ๆ เพียงแต่เราไม่เคยคิดว่า จะมีการประชุม และพูดถึงรายละเอียด เทคนิค และผลลัพธ์ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ในที่ประชุมที่เป็น International อย่างนี้
 • การแข่งขันของแพทย์แขนงนี้ ในอเมริกาค่อนข้างดุเดือด เนื่องจากผลประโยชน์มหาศาล จึงมีการพูดถึงการให้บริการอย่างสุดยอด เพื่อเป็น Five Star Cosmetic Gynecology Center ซึ่งดิฉันรู้สึกแปลกใจมาก ที่ฝรั่งเขาใส่ใจ และให้ความสำคัญมาก
 • สำหรับประโยชน์ของการประชุม ในแง่ของหัตถการ คาดว่าเราน่าจะมีโอกาส ขยายหัตถการใหม่ ได้แก่ การทำ Labia Lift โดยไม่ต้องผ่าตัด, การทำ Repair โดยไม่ต้องผ่าตัด, การแก้ไขขาหนีบคล้ำหรือ Labia Minora สีคล้ำ หรือการแก้ไขขอบแผลหลังผ่าตัด Labia Reduction ที่ไม่เรียบโดยใช้ RF ซึ่งดิฉันขอเวลารวบรวมข้อมูลแล้วจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง
 • อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องการเปิด Training Course เนื่องจากหลังการประชุม ดิฉันมั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาล และของตัวเองว่ามีความรู้ความสามารถที่จะทำ Training Course เพราะในโลกนี้มีแค่ 2-4 ที่ และอยู่ในอเมริกาทั้งหมด การเปิด Training Course จะเป็นการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ของเราและเป็นการขยายเครือข่ายไปในตัว
 • ซึ่งถ้าเราไม่เปิดที่นี่ ที่อื่น ๆ ก็จะเปิดอยู่ดี อีกทั้งกลุ่มลูกค้าของคนที่จะมาเรียน ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับเรา เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่พร้อมจะเดินทางมาผ่าตัดนอกประเทศคือ ประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด ดิฉันจะรวบรวมข้อมูล และเมื่อพร้อมจะขออนุญาตนำเสนออีกครั้งในเรื่องนี้
 • สำหรับดิฉันในช่วงแรกของการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มีปัญหามากมายเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ การป้องกัน และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเผชิญหน้า ที่สุดท้ายประสบการณ์ทำให้ดิฉันรู้ว่าต้องเคารพ และเข้าใจปัญหาของคนไข้ให้มากที่สุด รวมทั้งต้องทำการผ่าตัดอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด จึงจะทำให้ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จ
 • ในการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ด้วยประสบการณ์การผ่าตัดสิบสามปีที่ผ่านมา กับการผ่าตัดตกแต่งทางนรีเวชกว่า 7,000 ราย ของดิฉันผ่านความยากลำบาก กดดันเพราะไม่รู้จะปรึกษาใคร เมื่อมีภาวะแทรกซ้อน  ดังนั้นดิฉันจึงรู้สึกดีใจมาก เมื่อดิฉันทราบว่ามี สมาคมของ นรีแพทย์ตกแต่งแห่งอเมริกา American Academy of Cosmetic  Gynecologist  (AAOCG)
 • ซึ่งดิฉันและนพ. สุชาย ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม และเราวางแผนจะก่อตั้ง สมาคมนรีแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ดิฉันอยากจะให้มีชมรมเพื่อเป็นที่ปรึกษา และช่วยวางแนวทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมให้กับแพทย์ที่สนใจการแพทย์แขนงนี้
 • ตลอดการประชุม พวกเราได้รับความรู้ และเพิ่มความมั่นใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นว่า อนาคตของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ของโรงพยาบาลยันฮี จะได้ถูกพิจารณาให้อยู่ในระดับโลก และจะไปได้ไกล เกินความคาดหมายอย่างแน่นอน เนื่องจากหลังจากประธาน ชมรมสมาคมของนรีแพทย์ ตกแต่งแห่งอเมริกา ได้ reviewed เกี่ยวกับโรงพยาบาลของเรา แล้วรู้สึกประทับใจมาก

สรุป

สุดท้ายขอขอบคุณ Dr. Ismael Naypa ผู้จัดการส่วนต่างประเทศของเรา ที่ได้จัดการเรื่องการเดินทางให้เรา และท้ายสุดขอขอบคุณ ท่าน CEO สุพจน์ และท่าน รอง CEO ลดาวดี สำหรับการสนับสนุน รวมทั้งเงินทุนในการเดินทางครั้งนี้

 การประชุม 6th Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery (CAVS)

Dr. Red Alinsod, ประธานการจัดงาน CAVS 2011

 การประชุม 6th Annual Congress on Aesthetic Vaginal Surgery (CAVS)

พญ. วิทัศศนา และ นพ. สุชาย เข้าร่วมประชุม  CAVS 2011

ที่โรงแรม The Ritz Carlton ที่เมืองทูซอน รัฐ อริโซนา