การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทป MiniArc 1

(Single Incision Sling (MiniArc Sling) for Urinary Stress incontinence)

 

การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc คือ ขั้นตอนในการผ่าตัดรักษา ภาวะปัสสาวะเล็ แบบใหม่ชนิดหนึ่ง ที่มีความปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ใช้พื้นที่ในการผ่าตัดน้อยที่สุด ภาวะปัสสาวะเล็ดอาจจะทำให้คุณผู้หญิงรู้สึกอาย มักจะแยกตัวเอง จำกัดการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 

ภาวะดังกล่าวนี้สามารถรักษาได้ ปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายที่จะหยุดปัญหาจาก ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จากการไอ, จาม หรือยกของหนัก มีการรักษาอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณควบคุมภาวะปัสสาวะเล็ดได้ ด้วยการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้คุณผู้หญิง สามารถจัดการกับภาวะดังกล่าวข้างต้น และสามารถมีกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันได้ตามปกติอีกครั้ง ซึ่ง การแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดทำได้ 2 วิธี (คลิกดูรายละเอียด) คือ 1) วิธีการไม่ผ่าตัด และ 2) วิธีการผ่าตัด 

 
กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรง-ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยสายเทป MiniArc

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรง-ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยสายเทป MiniArc

 

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอ พยุงท่อปัสสาวะไม่ได้-ต้องการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยสายเทป MiniArc

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอ พยุงท่อปัสสาวะไม่ได้-ต้องการผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยสายเทป MiniArc

 

ข้อควรทราบและการเตรียมตัวก่อน การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc

 • bullet_tickเป็นการผ่าตัดที่มีอัตราความสำเร็จ 85% -90% โดยการใช้แผ่นพยุงพอลิโพรไพลีนประเภท 1 ของ AMS (American Medical System) ที่ได้รับการรับรองของระบบการแพทย์แห่งอเมริกา ที่แผ่นพยุงจะมีเครื่องหมายสีฟ้าอยู่ตรงกลางแผ่นเทป เพื่อช่วยให้การวางตำแหน่งกึ่งกลางใต้ท่อปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง
 • bullet_tickเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหา ภาวะปัสสาวะเล็ด จากการไอ, จาม หรือยกของหนัก ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะหย่อนยานของผนังช่องคลอดด้านหน้า ทําให้ไม่สามารถพยุงท่อปัสสาวะ ไม่ให้มีการหย่อนตัว ในขณะที่มีการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง (ขณะ ไอ, จาม หรือยกของหนัก)
 • bullet_tickเนื่องจากขณะ ไอ, จาม หรือยกของหนัก ก็จะมีแรงดันจากในช่องท้องกดลงมาบนกระเพาะปัสสาวะ–แล้วแรงดันนั้นจะถูกส่งต่อไปที่ปัสสาวะ ที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะนั้นมีแรงดันที่สูงขึ้น และส่งแรงดันไปที่ท่อปัสสาวะและหูรูดท่อปัสสาวะ–ซึ่งท่อปัสสาวะและหูรูดท่อปัสสาวะที่หย่อนตัวนั้น ไม่สามารถปิดกั้นแรงดันปัสสาวะที่ถูกส่งผ่านแรงดันมาจากในกระเพาะปัสสาวะได้ ส่งผลทำให้มีภาวะปัสสาวะเล็ด
 • bullet_tickในช่วงของการปรึกษา ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนา เพื่อซักประวัติและตรวจภายใน กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ในช่องคลอด เช่น เชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังการตรวจภายใน ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบาย เกี่ยวกับพยาธิสภาพและสาเหตุของภาวะปัสสาวะเล็ด, ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึก, ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัดและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการทำผ่าตัด, ทางเลือกในการรักษา และรายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด รวมทั้งรายละเอียดของ ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังจากนั้น ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบาย เกี่ยวกับความเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อน ทั่วไปของการผ่าตัดได้แก่ ภาวะเลือดออก, ภาวะแผลติดเชื้อ, ภาวะแผลแยก, ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด, การแพ้ยา หรือสารอื่นๆ ที่ใช้ในการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัดได้แก่ ภาวะปัสสาวะลำบากหรือต้องใช้เวลาในการปัสสาวะนานขึ้น, ภาวะแผ่นเทปคล้องพยุงโผล่หรือยื่นตัวออกจากช่องคลอด หรือการเกิดรูรั่วระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับช่องคลอด
 • bullet_tickไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ที่ไม่ได้แจ้งแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกัน ในการงดการมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด และไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อทารกในครรภ์ รวมทั้งไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัด ในผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดที่วางแผนที่จะตั้งครรภ์หลังการผ่าตัด เนื่องจากผลของการผ่าตัดจะเปลี่ยนแปลงไป หลังการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
 • bullet_tickการผ่าตัดนี้มีข้อจำกัด และไม่สามารถรับประกันผลความสำเร็จได้ 100% ทั้งหมด  เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง ที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มี ภาวะปัสสาวะเล็ดแบบผสม เช่น ในผู้ที่มีภาวะของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวผิดปกติร่วมด้วย ที่จำเป็นต้องให้การรักษา โดยการรับประทานยาต่อหลังการผ่าตัด และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของผู้เข้ารับการผ่าตัด เพราะโรคประจำตัวบางชนิด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเกินการควบคุมของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดรับทราบก่อนการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังการผ่าตัด อาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทําให้การผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งกรณีเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัด ที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข เนื่องจากไม่พึงพอใจผลการผ่าตัด ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา, ค่าห้องและค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง
 • bullet_tickบริเวณการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากภาวะเลือดออกผิดปกติในระหว่างผ่าตัด หรือหลังการผ่าตัดได้ เพราะเป็นการผ่าตัดในบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ภาวะเลือดออกผิดปกติ อาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ดังนั้นผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10-15 วัน ก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickอีกทั้งบริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการแยกของแผลผ่าตัดได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดจะถูกขยับไปมาเกือบตลอดเวลาหลังการผ่าตัด เพราะอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ซึ่งแพทย์ที่ทำผ่าตัดจำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการผ่าตัด และมีเทคนิคการเย็บแผลผ่าตัดที่ดี ในการป้องกันการเกิดภาวะแผลแยก รวมทั้งในส่วนของผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 1-2 วันแรกหลังการผ่าตัด 
 • bullet_tickนอกจากนี้บริเวณที่ทำการผ่าตัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการอักเสบและการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดภาวะแผลแยกได้ เนื่องจากแผลผ่าตัดอยู่บริเวณที่อับชื้น รวมทั้งอยู่ใกล้ทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระ ซึ่งมีแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่อาจให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อ โดยการฉีดยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด และการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญ 
 • bullet_tickการผ่าตัดแก้ไข ปัสสาวะเล็ด ชนิดนี้ จะทำการผ่าตัดโดยการฉีดยาชา ร่วมกับการฉีดยานอนหลับเข้าหลอดเลือดดํา ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหาร ก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด

เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันผ่าตัด หากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 

:: หัวข้อที่น่าสนใจ ::

เกี่ยวกับภาวะปัสสาวะเล็ด

คำถามบ่อยเกี่ยวกับการผ่าตัด MiniArc

 

ผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยสายเทป MiniArc

ผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยสายเทป MiniArc

 

ขั้นตอนในวันนัดหมายของ การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc

 • bullet_tickในวันนัดผ่าตัด กรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด มีข้อสงสัยต้องการพบแพทย์ คุณจะได้พบกับ แพทย์หญิง วิทัศศนาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยของการผ่าตัดอีกครั้ง โปรดสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดอื่นๆ กรณีไม่แน่ใจหรือกังวลมาก เนื่องจากเหตุผลใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการผ่าตัด ควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน
 • bullet_tickกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด และผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่มีโรคประจำตัว ก่อนการผ่าตัดผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะต้องกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งจะถือเป็นใบอนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่และแพทย์ สามารถทำการผ่าตัดคุณได้ จากนั้นพยาบาลของ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช จะอธิบายขั้นตอนการผ่าตัด และแนะนำการดูแลหลังการทำผ่าตัดโดยละเอียด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ รวมทั้งรายละเอียดของใบเซ็นแสดงความยินยอมก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickในกรณีผู้ต้องการเข้ารับการ ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัด แต่ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจำเป็นต้องได้รับการประเมินสุขภาพจากอายุรแพทย์ก่อน เพื่อดูว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ ทั้งนี้อายุรแพทย์จะทำการซักประวัติ, ตรวจร่างกายและตรวจเลือดจำเพาะโรค เพื่อการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม รวมทั้งอาจจะต้องมีการตรวจคลื่นหัวใจและเอ็กซเรย์ปอด ซึ่งจำเป็นในผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดบางราย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาอายุรแพทย์ และค่าทดสอบทางห้องปฏิบัติการในส่วนนี้ ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ต้องชำระเองเพิ่มเติมทั้งหมดตามราคาจริง 
 • bullet_tickหลังจากอายุรแพทย์ประเมินแล้วพบว่า ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ เจ้าหน้าที่จะนำผู้ที่ต้องการรับการผ่าตัดกลับมายัง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อกรอกเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการผ่าตัด จากนั้นพยาบาลจะอธิบายขั้นตอนการผ่าตัด และแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการทำผ่าตัดโดยละเอียด โปรดสอบถามข้อสงสัยอื่นๆ รวมทั้งรายละเอียดของใบเซ็นแสดงความยินยอมก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • bullet_tickหลังจากเสร็จขั้นตอนของเอกสารแสดงความยินยอม และคำแนะนำหลังการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะนำผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ไปชำระค่าบริการการผ่าตัดทั้งหมดที่แคชเชียร์ กรณีต้องการฝากเครื่องประดับและของมีค่า รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ทางโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่แคชเชียร์รับฝากของ ซึ่งผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด สามารถรับของมีค่าทั้งหมดคืนได้ก่อนกลับบ้าน
 • bullet_tickจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไปพบกับเภสัชกร เพื่อรับยารับประทานหลังการผ่าตัด และในกรณีผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด มีข้อสงสัยในการรับประทานยา โปรดสอบถามข้อสงสัยจากเภสัชกร
 • bullet_tickหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดกลับมายัง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช เพื่อที่จะนำผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด มายังบริเวณห้องผ่าตัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องผ่าตัด จะทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด (ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด) และนำผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไปที่ห้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใส่ชุดคลุมผ่าตัด และมอบสายรัดข้อมือ สำหรับระบุตัวตนให้กับผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด จากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิ, การหายใจ, ความดันโลหิตและชีพจร
 • bullet_tickหากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดทาเล็บ อาจจำเป็นต้องล้างออกก่อนเข้าห้องผ่าตัด และต้องถอดคอนแทคเลนส์, แว่นตาและฟันปลอมออก รวมทั้งต้องถอดเครื่องประดับออกทุกชิ้น หากว่ามีชิ้นใดที่ไม่สามารถถอดออกได้ จะมีการแปะเทปกาวเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา กรณีที่มีการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า
 • bullet_tickก่อนเข้าห้องผ่าตัดผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัด จะได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนการทำผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด 

หลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ของห้องผ่าตัดจะนำผู้ต้องการเข้ารับ การผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด โดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ MiniArc ใปยังห้องผ่าตัด ซึ่งผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องผ่าตัดต่อไป

อ่านต่อ>>